Zoeken

Roofs 2001-09-20 Kunststofdakbedekking of...

    Al vele jaren worden in Nederland daken bedekt met kunststof dakbedekkingen. Theo Wiekeraad verbaasd zich over de variëteiten en mogelijkheden en het feit dat de producenten van met name EPDM voor ieder merk een eigen systeem verzinnen. In dit verhaal geeft hij zijn mening over de op dit moment meest verwerkte kunststofproducten binnen Nederland te weten PVC en EPDM. En, waarom naar zijn mening ÉÉN groter is dan de som van één plus één plus één plus één…
De kunststoffen
De oudste en verreweg bekendste kunststofdakbedekking is de 1,2 mm dikke PVC-dakbaan. De PVC dakbanen zijn te verkrijgen met glasvlies- en polyesterwapening en met een polyester cachering, in de “standaard” kleur grijs. Ieder wapening staat in wezen voor een eigen specifiek toepassingsgebied, glasvlies voor geballaste -, polyester voor mechanisch bevestigde- en gecacheerde PVC dakbedekking voor gekleefde systemen.
Daarnaast is er voor zichtdaken een bont pallet aan kleuren van warm rood tot diep blauw tot zeegroen verkrijgbaar en zelfs kan er naar wens op aanvraag een kleur gemaakt worden. Niets is voor de producenten van deze dakbedekkingen te veel, bij voldoende afname kan bijna alles gemaakt worden.

Op de tweede plaats staat EPDM. EPDM is in vele soorten en maten te verkrijgen van supergrote membramen, zelfklevende gootbekleding tot fabrieksmatig geprefabriceerde dakbedekkingmaatpakken, alles wordt onder de noemer van EPDM-dakbedekking op de markt gebracht. Er is er heel veel energie gestoken deze producten in alle geledingen aanvaard te krijgen waarbij EPDM het hart van vele ecologische bouwdeskundigen heeft gestolen.

Kijk en vergelijk
De PVC-dakbedekking wordt door diverse partijen op de markt gebracht. Per saldo kan worden gesteld dat folies van de verschillende merken sterk op elkaar lijken en dat de verwerkingsvoorschriften van deze dakbedekkingen redelijk standaard zijn. Hoewel de producenten en dealers van de diverse merken ons en vooral de opdrachtgever anders willen doen geloven, kunnen dakdekkers, die een ander merk voeren dan in het bestek genoemd, gewoonlijk een gelijkwaardig daksysteem aanbieden. Zeker is dat een dak van het ene merk normaalgesproken te repareren is met een folie van het andere merk. Dit laatste is erg fijn als de eigenaar van een gebouw met een PVC-dak een acuut probleem met het dak heeft.
Hoe anders ligt dit dat met EPDM. Eigenlijk bestaat het product EPDM als dakbedekkingsmateriaal niet. Feitelijk zijn het verschillende daksystemen met een dakbedekking op EPDM-basis. Het basisproduct EPDM is in wezen hetzelfde, maar iedere producent heeft zijn eigen manier om de bedekking te produceren en te laten verwerken. Lijmen, föhnen, met tape, op de fabriek vulkaniseren of op het dak vulkaniseren, je kan het zo gek niet verzinnen of de industrie heeft het zich eigen gemaakt. Voor een leek, de opdrachtgever maar vaak ook de dakdekker, lijken de verscheidene EPDM bedekkingen zo sterk op elkaar dat hij op het dak het verschil niet kan zien. Dit terwijl onderlinge hechting van de verschillende merken moeilijk zoniet onmogelijk is.

Door de grote verschillen in verwerking is het erg moeilijk een goed vergelijk te maken. Meest is de echte reden dat de architect of opdrachtgever het ene merk boven het andere merk verkiest het feit dat de ene vertegenwoordiger zijn systeem beter heeft kunnen verkopen. En aangezien de vertegenwoordiger zijn merk en specifieke systeem zaligmakend verklaart leidt dit tot problemen. Zelden zal de opdrachtgever de beperkingen van de verschillende systemen te horen krijgen zoals daar zijn problemen bij de verwerking in vochtig weer, het feit dat een ongewapende EPDM nooit echt zo strak kan worden gelegd als een gewapende bedekking en plooivorming in een geballast systeem waarbij de plooien de waterloop kunnen verstoren. Problemen waarmee de verwerkers geconfronteerd worden, verwerkers die verantwoordleijk zijn voor de uitvoering.

Leiden die verschillen bij EPDM dan tot problemen?
Ja zeker, ten eerste maakt onbekend onbemind en verwacht een opdrachtgever van een “nieuwe” kunststofdakbedekking geen problemen in de uitvoering, te meer daar de vertegenwoordiger alleen lovend over het product sprak. Er wordt in deze markt dan ook veelal niet geconcurreerd op de geleverde kwaliteit van de verwerker maar vooral op merk, type bedekking en bijbehorend systeem. Belangrijker dan de vraag welke dakdekker een goed dak kan maken is de vraag of het werk met het betreffende merk bedekking wordt gemaakt.
Op deze manier gaat veel energie, kwaliteit en goodwill bij de opdrachtgever verloren. Niemand, en zeker niet de dakdekker, is er bij gebaat dat steeds maar weer achterhoede gevechten moeten worden geleverd om te bewijzen dat het aangeboden product, in sommige specifieke gevallen, gelijkwaardig of beter is dan het voorgeschreven merk om vervolgens door de leverancier te worden tegengewerkt.

Daarnaast zijn de bedekkingen zoals eerder gemeld niet compatibel, hetgeen in de gebruiksfase van het dak grote praktische problemen kan opleveren nl. bij calamiteiten of aanpassingen van het gebouw. Dit omdat met verschillende merken er veelal geen waterdichte oplossingen kunnen worden verkregen. In deze gevallen is opdrachtgever het kind van de rekening. Hij is gebonden aan de veelal voor hem gemaakte merkkeuze en zit vast aan een dakdekker die dat specifieke product verwerkt. Maar, waar hij deze dakdekker vandaan haalt is weer zijn zorg.

Wat zijn de gevolgen?
Vreemd is het in mijn ogen dan ook niet dat veel opdrachtgevers en aannemers, ondanks dat het erg goede producten betreft waarmee zeer goede resultaten te behalen zijn, hun rug afwenden naar dit deel van de markt. Bij EPDM hebben de producenten duidelijk verzuimd elkaar te volgen of gezamenlijk een goede standaardisatie op te zetten. Hier horen per merk en binnen de merken vaak ook nog per type bedekking andere verwerkingsvoorschriften en werkmethodes.

Ik ben ervan overtuigd dat de producenten van deze bedekkingen nu zullen reageren met argumenten dat het met hun product niet zo gesteld is als dit verhaal wil doen laten geloven. Of dat de toepassing wordt gezocht uitsluitend in goede projecten voor een mooie prijs. Zelfs kan gesuggereerd worden dat ondergetekende anti-kunststof is. Dat laatste ontken ik met klem. Onder mijn leiding en begeleiding hebben dakdekkers mooie en goede werken voor onze opdrachtgevers gemaakt en ik hoop dat ze dit nog vele jaren mogen blijven doen. Ik hoop met dit stuk juist duidelijk te maken dat het voor mij en velen met mij onbegrijpelijk is dat de producenten van EPDM dakmaterialen niet tot standaardisatie kunnen en/of willen over gaan.

Zou het anders kunnen?
Ik denk het wel. Ik ben er van overtuigd dat de kapitalen die in allerlei producten worden geïnvesteerd marktvergrotend werken en geld opleveren als meerdere producenten een vergelijkbaar product kunnen leveren. Om het dicht bij huis te houden, kijk eens naar de verschillende merken APP, SBS en PVC op het dak die met en door elkaar verwerkt kunnen worden. Kijk eens naar de verschillende soorten consumentenelektronica welke op elkaar aansluiten. Het is toch ondenkbaar dat Philips nog een keer een audio- of videoapparaat zal ontwikkelen terwijl de Oosterse concurrenten een ander systeem gaan uitbrengen. Ook een autoproducent zal het niet in zijn hoofd zou halen een auto op de markt te brengen die slechts op één merk benzine kan rijden. Deze heren weten dat als je geïnvesteerd kapitaal wilt terugverdienen dat je dan niet om gestandaardiseerde systemen heen kunt. De markt vraagt en is het niet voorhanden dan laat de consument het op een enkeling na links liggen

Ik hoop dan ook dat de grote mannen in deze markt eens als echte kerels met elkaar kunnen gaan praten en beslissingen durven te nemen in hun eigenbelang maar vooral in het belang van hun klanten. Heren, standaardiseer en breng gelijksoortige producten op de markt die echt met elkaar kunnen concurreren. Laat uw stokpaardjes vallen en denk voor de verandering eens in de trant van laat het beste uit onze producten en systemen de markt veroveren. Gezamenlijk zullen we de dakmarkt laten zien dat ÉÉN veel meer is dan de som van één plus één plus één plus één...