Zoeken

Roofs 2001-09-28 Eénlaags POCB met volledige LCA

    Bij de renovatie van het dak van ‘Overtoom Den Dolder’ is op grote schaal gebruik gemaakt van ‘Esha Universal’, de met polyester en glasvezel versterkte POCB (Polu Olyfine-Copolymerisaat-Bitumen) éénlaagse dakbaan. Flexibel, sterk, duurzaam en stabiel zijn zoal de kwaliteiten die rayonmanager Joop Maes van Esha Nederland het product toekent. Bovendien is het de eerste dakbaan waarvoor een volledig LCA (Levens Cyclus Analyse)-onderzoek werd verricht. Een levensduur van vijfentwintig jaar wordt minimaal gegarandeerd. Voor het bedrijf geldt al bijna het drievoudige want in 2002 bestaat Nederlands grootste fabrikant-leverancier van bitumineuze dakbedekkingen 75 jaar.

Universal’ werd door Esha ontwikkeld op basis van milieubetrokkenheid. Het product dat inmiddels al weer zo’n vijftal jaren op de markt is, is minder belastend, kent een minder energieverbruik bij het aanbrengen en is volledig recyclebaar.
Neem daarbij dat het op meerdere manieren en met verschillende technieken eenvoudig is aan te brengen en bij een eenlaagsdikte (of juist ‘dunte’) van 3,1 mm toch betrouwbare en duurzame resultaten oplevert, dan ligt succes voor de hand. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij renovatie zoals het project in Den Dolder.


Garantie
In het geval ‘Overtoom’ is er sprake van een APP-dakbedekking op een staaldak. De ‘Esha Universal’ wordt daaroverheen aangebracht en in de overlappen mechanisch bevestigd, waarna de overlappen thermisch worden gelast.
Het oppervlak van circa 13.000 m² zal naar verwachting eind oktober gereed zijn. Met een ploeg van twee man is de klus dan geklaard in zo’n drieënhalve maand. “Het illustreert opnieuw de verwerkingsvriendelijkheid van deze dakbaan.”
Rooftop Dakbedekkingen uit Breda bevestigt de arbeidsvriendelijke eigenschappen van het product. Volgens Luc van Osta is Esha Universal inderdaad vrij eenvoudig aan te brengen en gaan de mannen aan het eind van de dag nog fit naar huis. De lasautomaat, waarmee in plaats van branders gewerkt wordt, loopt namelijk vanzelf over het dak en hoeft alleen maar te worden gestuurd.
Voor Esha ligt de uitdaging van dit eerste grootschalige project in het inpassen van een relatief nieuw product in een specialistische markt, dit te laten aansluiten op de huidige techniek en keiharde garanties te geven. “Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt, sluit het op de markt brengen van zo’n product en met name het toepassen ervan in grote projecten, prima aan op de bedrijfsstrategie.”
Die wordt voorts bepaald door de All-in Projectgarantie, 10 jaar garantie op de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie. Alle directe schade die gemoeid is met een eventuele lekkage alsmede alle bijbehorende kosten voor herstel zijn daarmee verzekerd.
Bevestigen
Het Esha Universal daksysteem is toepasbaar op elke ondergrond, hout, beton of staal. Bij nieuwbouw dient na de dampremmende laag, isolatie te worden gelegd waarna de Universal in een arbeidsgang met bevestigers wordt aangebracht.
Bij renovatie zoals in Den Dolder wordt de éénlaagse dakbaan rechtstreeks op de bestaande APP-dakbedekking aangebracht en aansluitend mechanisch bevestigd volgens NEN 6702/6707 en NPR 6708. De overlappen worden thermisch gelast met een volautomatische lasautomaat met een föhnmond van 80 mm. De aanbevolen afstanden zijn 130 mm voor de langsoverlap en 100 mm voor de dwarsoverlap. De richtlijn met betrekking tot opstanden is de Universal minimaal 50 mm. op te zetten. Voor gebouwen die hoger zijn dan 30 meter gelden aanvullende voorschriften.

Meedenken
Niet alleen om prestaties en ervaringen te meten, heeft Esha een begeleidingsteam voor de dakdekker in huis. Het is een service waarop de de man op het dak op elk moment kan terugvallen. Vaak wordt het voortraject ook samen bewandeld. “Onze dakdemonstrateur gaat in het begin ook meestal een aantal dagen mee het dak op om de dakdekkers wegwijs te maken maar vooral om mee te denken. Elke twee weken zijn wij zelf op het dak aanwezig om te inspecteren hoe het dak erbij ligt en de dakdekker te ondersteunen.”
Zo’n voorbeeld van begeleiding en meedenken is in het geval ‘Den Dolder’ de keuze voor een afwijkende manier van mechanisch bevestigen. “Normaalgesproken gaat dat met speciale bevestigers die je in het isolatiemateriaal drukt. Hier ontbreekt die isolatie en dus moest er gewerkt worden met metalen volgplaten.”
Esha probeert zich continu te verplaatsen in de rol van dakdekker en doet dat met een grote milieubetrokkenheid. Dat meedenken heeft onder meer geleid tot het in eigen huis ontwikkelen van gereedschappen waarmee Universal gemakkelijk kan worden verwerkt. Het laatste staaltje daarvan is de appartuur voor volledige recycling van de dakbaan tot basismateriaal voor onderlagen op daken of voor de wegenbouw. Het maakt deel uit van de terugnamegarantie die het bedrijf hanteert, mits werd voldaan aan een aantal bevestigingseisen. Het kenmerkt het vertrouwen dat de fabrikant heeft in de regeneratie van de dakbaan en onderstreept het milieubewustzijn in aanloop naar het 75-jarig jubileum.