Zoeken

Roofs 2001-09-32 Licht materiaal dat zich snel laat aanbrengen

    Duurzaamheid, het milieuprofiel of de isolatiewaarde van het pakket. Ze maken deel uit van het pakket aan overwegingen dat werd meegenomen bij de keuze voor het daksysteem van het nieuwe C&A distributiecentrum in Lisse. Gezien het oppervlak van circa 24.000 m² werd ook de factor verwerkingsgemak gewogen. Immers, hoe sneller er gewerkt kan worden, des te minder de loonkosten. G&O Dakwerken uit Tiel haalde met een viermansploeg inderdaad een hoge snelheid, in de hand gewerkt door de Thermaroof Kingspan isolatie van Aliso.

Meters maken
Soms willen dakdekkers in plaats van ingewikkelde en tijdrovende detailleringen wel eens simpelweg alleen meters maken. Grote projecten zoals bijvoorbeeld het dak van een nieuw distributiecentrum bieden daartoe een uitgelaten kans. Tenslotte is een dak met een oppervlak van 24.000 m² zoals dat van C&A, er niet een dat je elke dag tegenkomt,
Bovendien kent dit dak bijzonder weinig doorbrekingen. Met uitzondering van drie luifels ligt het dak overal op hetzelfde niveau. Details spelen slechts bij enkele lichtstraten en bij de unit op het dak van de technische ruimte. Vandaar dat voor G&O Dakwerken de uitdaging van dit project was gelegen in het realiseren van een hoge productiesnelheid.”
Door onder meer de adviserende rol van leverancier Aliso werd bij dit grote project gekozen voor de volgende dakopbouw: geprofileerd staalplaat, waarop achtereenvolgens een dampremmende PE-folie, een 50 mm dikke PIR hardschuim isolatie en een 1,2 mm dikke PVC-toplaag. Bij de dakisolatie viel de keuze op de Thermaroof Kingspan T.R. 26 FM PIR-plaat.

FM-Approval
Op de isolatieplaat is een Factory Mutual (FM)-Approval afgegeven op het gebied van brandveiligheid. Bij de FM-Approval kijkt men naar het brandgedrag van het totale systeem oftewel de eigenschappen van het materiaal in de specifieke toepassing. De voornaamste eis die daarbij gesteld wordt, is dat de gebruikers van een gebouw bij brand tenminste 30 minuten de tijd hebben om het pand te verlaten.
Naast die brandveiligheid hebben de relatief dunne platen ook een hoge isolatiewaarde. De platen van 50 mm die bij het project in Lisse werden toegepast, hebben een l-waarde van 0,019 (declared value) waarmee een Rc-waarde wordt bereikt van 2,52 m² K/W. Met een dergelijke isolatiewaarde kan op dikte van het materiaal, en daarmee op de constructiehoogte, worden bespaard.

Licht en beloopbaar
In het oorspronkelijk bestek is uitgegaan van een steenwol isolatie. “Door met minder materiaaldikte een vergelijkbare isolatiewaarde te halen kwam dit product om beeld” vertelt Coen Peeren van Kingspan. “Op daken als deze, waar grote afstanden zijn te overbruggen, spelen bovendien - in verband met het lichte gewicht -, de arbo-omstandigheden. Deze plaat is goed beloopbaar (130 kPa), erg gemakkelijk voor de dakdekkers maar ook een prettige bijkomstigheid bij latere onderhoudswerkzaamheden. Tenslotte is er nog het financiële voordeel. Het isolatiemateriaal wordt bij dit systeem mechanisch bevestigd en bij de geringere isolatiedikte kan derhalve worden volstaan met kortere parkers. En ga maar na wat dat scheelt op een dak met zo’n groot oppervlak.”
De isolatieplaten zijn bevestigd met vijf werkparkers per plaat. Het complete daksysteem is vervolgens mechanisch bevestigd in de overlap waarbij om de 25 cm een bevestiger is toegepast.

PVC toplaag
De naden van de PVC toplaag - voorzien van een polyester wapening-, werden gelast met hete lucht. Ook de toplaag liet zich prettig verwerken en in combinatie met de isolatieplaten leverde dat een werk dat werd gerealiseerd in een hoog tempo.
Om vele meters per dag te kunnen maken moest het logistiek wel perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat verlangde de medewerking van alle betrokken partijen, producent, leverancier, dakdekker. Vooral de leverancier moet toegerust zijn op het kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Bij calamiteiten moet de logistieke organisatie alert en flexibel reageren opdat problemen onmiddellijk kunnen worden opgelost. Bij dit dakwerk verliep die samenwerking tussen partijen in ieder geval gesmeerd, er was echt sprake van teamwork.

Projectgegevens

Project: distributiecentrum C&A te Lisse
Opdrachtgever: C&A
Hoofdaannemer: Slavenburg’s Bouwbedrijven bv
Aannemer dakwerken: G&O Dakwerken
Advisering daksysteem
& leverancier dakisolatie: Aliso
Type dakisolatie: Thermaroof Kingspan T.R. 26 FM (50 mm)
Dakbedekking: PVC 1,2 mm polyesterwapening, kleur groen