Zoeken

Roofs 2001-09-36 Permanent veilig op het dak

    Veilig werken op het dak begint natuurlijk al bij het aanbrengen van de val- of dakrandbeveiliging. Geconfronteerd met dit probleem ging Joop Bartels van Shunt aan de slag en ontwikkelde Daksafe®, een dakanker dat eenmalig wordt geplaatst en permanente veiligheid biedt. Niet alleen aan de dakdekker, ook aan de inspecteur en alle anderen die voor werkzaamheden op het dak moeten zijn. Gewoon een kwestie van even vastlijnen. Er gaat nauwelijks tijd mee verloren en ook wordt de bewegingsvrijheid niet geremd. “Kortom, er zijn geen excuses meer om onbeveiligd op het dak te zijn”, aldus Bartels tijdens de demonstratie op het dak van een verzorgingshuis in Amersfoort.

ARBO
De Arbowet stelt dat "bij het werken op platte daken gebruik moet worden gemaakt van collectieve veiligheidsmiddelen, zoals steigers en dakrandbeveiliging. Indien men werkt binnen de dakrandzone groter dan 2 meter, voldoet een goede afzetting.
Als het plaatsen van een dakrandbeveiliging bezwaren oplevert, moet gebruik worden gemaakt van een harnasgordel die met een vallijn of chutelijn verbonden is met een dakanker."
Inderdaad zitten bij sommige werkzaamheden de dakrandbeveiligingen zo in de weg, dat dit tot onwerkbare situaties leidt. Indien er aangelijnd wordt gewerkt, kan in een dergelijk geval dus ontheffing worden verleend voor het aanbrengen van een collectieve beveiliging bij bijvoorbeeld het monteren van dakrandkappen of boeiboordelementen. Men moet zich in een dergelijk geval dus beveiligen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), die vastgemaakt moeten kunnen worden aan een verankeringspunt op het dak dat voldoet aan NEN 795 (drie minuten lang een horizontale last kunnen dragen van 10 Kn (1000kg) of een valbelasting van 1,5 Kn met een valhoogte van 2500mm kan weerstaan).

De praktijk
Joop Bartels werd met de "kip-ei-zijde" van het aanbrengen van beveiligingssystemen geconfronteerd tijdens het aanbrengen van dakrandkappen op een nieuwbouwproject in Vleuten. De arbeidsinspectie keurde het aanbrengen van de dakrandkappen af vanwege het feit dat er beveiligingsmiddelen werden gedragen, die niet aan goede verankerings punten werden vastgemaakt. Voor zijn bedrijf Shunt dat vooral bekend is van hekwerken, vuilstortkleppen, schoorsteenbekledingen, luifelconstructies en gevelbekleding vormde dit voorval de directe aanleiding tot het ontwikkelen van een universeel dakanker, waaraan naar keuze beveiligingssystemen kunnen worden vastgemaakt. In de gegeven situatie bleek het aanbrengen van een collectieve beveiliging namelijk niet in verhouding te staan tot de aanneemsom.
Dus lag de uitweg naar flexibel te hanteren PBM's open en werd begin oktober 2000 begonnen met het ontwikkelen van een universeel en permanent dakanker. Na drie maanden leverde dat de Daksafe.

"Op een platdak kun je alleen maar een dakanker gebruiken. Het voordeel van een permanent dakanker is dat je er de rest van je leven mee vooruit kunt en dat iedereen die op het dak komt zich eraan vast kan maken, niet alleen de dakdekker."

Permanent
Gewoonlijk kent een verankeringspunt met name problemen op het gebied van montage door de verscheidenheid aan ondergronden, het inwerken op de dakconstructie en de isolatie die vaak verschillende diktes kent. Al deze zaken zijn opgelost bij de totstandkoming van DAKSAFE® dat inmiddels ruim werd gekeurd en waarop onmiddellijk patent werd aangevraagd. "In feite is het dakanker zelfs ontworpen aan de hand van bovengenoemde eisen en daarop gekeurd door Aboma Keboma. Bovendien is dit dakanker ook geschikt om permanente horizontale verankeringssystemen voor persoonlijke valbescherming op te monteren.
Oftewel, met deze permanente beveiliging voor platte en licht hellende daken, is het onveilig betreden van de daken, verleden tijd. En dat geldt dus ook voor het aanbrengen van dakrandbeveiligingssystemen en de beveiliging bij klein- en periodiek dakwerk!
Bij de risico inventarisatie van gebouwen wordt het risico van het werken op het dak nu oplosbaar!

Dealer-Dakdekker
Na het patenteren is Bartels gaan praten met een aantal dakdekkers die het product allemaal enthousiast ontvingen. Het testen van het product en het erover praten heeft geleid tot wat kleine aanpassingen en verschillende uitvoeringen. De dakdekkers zijn intussen ook de hoofddealers van Daksafe geworden. "Zij gaan bij hun opdrachtgevers tot onderhoud onder de aandacht brengen dat ze over een systeem beschikken waarmee daken permanent beveiligd kunnen worden voor iedereen. Zij hebben alle beheerders, beleggers en woningbouwverenigingen tot hun klantenkring en dragen aansluitend zelf zorg voor een juiste montage met duidelijke afspraken over aansprakelijkheid.
Wij bekijken voor de dakdekker het hele dak en maken een volledige inventarisatie. In geval van een permanente horizontale loopgeleidingssystemen wordt een computerberekening gemaakt om te bepalen hoeveel ankers er moeten komen staan, waar en op welke wijze bevestigd. Wij bieden dat aan aan de dakdekker en die kan dit aansluitend zijn klant aanbieden. De dakdekker staat aldus ook veel sterker met het aspect veiligheid bij het aannemen van opdrachten."
De doelgroep van Bartels is en blijft de dakdekker en niet de opdrachtgever van de dakdekker. En daarvan kent inmiddels zo'n 80% zijn product.