Zoeken

Roofs 2001-11-12 Woningstichting OLYMPUS Groep te Amsterdam kiest voor Duurzaamheid

    Dat het einde van de eerste twee kwadranten van de dakrenovatie van ruim 400 woningen in Amsterdam zuid Oost nu al in zicht is, is voor de heer R. J. Harte van Woningstichting OLYMPUS Groep te Amsterdam geen verrassing. In slechts 4 maanden tijd heeft Topdak Dakbedekkingen bv uit Edam de helft van de klus van ruim 25.000 m² geklaard. Vooral het inventieve ontwerp van alle te renoveren onderdelen en goed overleg met de leveranciers van dakmaterialen en dakaccessoires hebben ertoe geleid dat Topdak Dakbedekkingen BV uit Edam in hoog tempo een prachtig stuk werk heeft kunnen maken.

“Als eigenaar en verhuurder van woningen moet je klantgericht denken. Dit houdt in dat bij werkzaamheden aan woningen de overlast voor bewoners tot een absoluut minimum moet worden beperkt. Dit heeft natuurlijk te maken met de duur van de overlast”, aldus de heer Harte van Woningstichting OLYMPUS Groep. Ter beperking van de overlast is het dus van belang snel en efficiënt te werken. Dit kan uitsluitend van de dakdekker worden gevraagd indien daartoe mogelijkheden zijn. Reden genoeg voor de heer Harte om te onderzoeken of dit ook mogelijk was.

Rookgasafvoeren
Bij de renovatie van 400 woningen moeten tevens 400 rookgasafvoeren  worden vervangen. Dit houdt in dat er inpandig werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De praktijk leert dat dit soort werkzaamheden tijdens dakbedekkingwerkzaamheden voor veel vertraging zorgt en daarbij overlast voor bewoners veroorzaakt. Zeker als vlak voor de dakrenovatie nieuwe verwarmingsketels zijn geplaatst zoals bij het project Kelbergen gepland was. Dit vormde de aanleiding voor een onderzoek waarbij de volgende eisen zijn gesteld:
n Na het plaatsen van de nieuwe ketels moet met zo min mogelijke inspanningen en kosten een situatie worden bereikt die ervoor zorgt dat de bewoners niet meer worden lastig gevallen en de dakdekker zonder onderbrekingen zijn werkzaamheden kan vervolgen;
n Het het hoogte-verschil dat ontstaat na het plaatsen van aanvullende dakisolatie moet tijdelijk worden opgevangen waarbij voldaan moet worden aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de dampdichte aansluiting van die rookgasafvoeren.
Achter de tekentafel en in nauwe samenwerking met de heer P. Ophoff van Bennink Klimaattechniek BV te Amsterdam werd de oplossing gevonden en is een revolutionair rookgasafvoersysteem ontwikkelt. Na het plaatsen van de nieuwe verwarmingsketels wordt op de bestaande aluminium rookgasafvoeropstand een nieuwe dubbelwandige metalen rookgasafvoer geplaatst. De nieuwe rookgasafvoer is voorzien van een verlengde aluminium binnenpijp die door middel van een kunststof ring, in hoogte verstelbaar, dampdicht aansluit op een metalen broekstuk. Het broekstuk is in de woning tegen het plafond geplaatst en aangesloten op het verbrandingstoestel en regelt de afvoer van verbrandingsgassen en aanvoer van zuurstof. Een kunststof manchet, geplaatst tussen de bestaande opstand en de nieuwe rookgasafvoer vangt tijdelijk het hoogteverschil op totdat de dakrenovatie is uitgevoerd. Ruim voor de dakrenovatie zijn de verwarmingsketels vervangen en is het nieuwe systeem in praktijk gebracht.

Duurzaamheid
Renoveren is investeren, met name de materiaalkeuze bepaalt de waarde van de investering wanneer duurzaamheid een belangrijke rol vervult. Om een goede investering te doen is vooronderzoek gedaan. Met de gestelde eisen in gedachten heeft de heer Harte Empol BV, leverancier van Derbigum Dakbedekking, verzocht een advies uit te brengen voor de dakrenovatie. Een grondig onderzoek is uitgevoerd door de heer J. Poppelaars waarbij insnijdingen in de opbouw van de dakconstructie zijn gemaakt en waar nodig dakaccessoires zijn gedemonteerd. “Dit is bij ons een normale procedure”, aldus Poppelaars. “Het is namelijk de eerste pijler van het concept dat Derbigum al jaren succesvol op de markt brengt. De tweede pijler van het concept heeft betrekking op de kwaliteit van ons materiaal die zich onder andere vertaalt in een bewezen duurzaamheid van meer dan 30 jaar. De derde en laatste pijler van het concept vormt de controle op de uitvoering en afgifte van garanties op materiaal en uitvoering. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat het bestaande isolatiemateriaal bestaande uit 70 mm Schewill kanaalplaten droog was en in een goede conditie verkeerde. De bestaande dakbedekking is weliswaar verouderd maar geschikt om als dampremmende laag te functioneren in de nieuwe dakbedekkingconstructie. Na het plaatsen van de aanvullende isolatie wordt het dakbedekkingsysteem aangebracht hetgeen een gezien de bewezen duurzaamheid als een investering kan worden beschouwd.”

Maatwerk
Nadat de opdracht was verstrekt aan Topdak Dakbedekkingen BV te Edam, stelde de heer Harte de vraag, of het niet mogelijk was om de productiesnelheid te verhogen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en juist de foutkansen zoveel mogelijk te beperken. Na overleg met de verschillende leveranciers bleek dit goed mogelijk. Derbigum bleek in staat te zijn de dakbedekking op exacte maten aan te leveren waardoor er niet of nauwelijks sprake is van snijverlies. Bovendien zijn dwarsoverlappen nauwelijks aanwezig waardoor de foutkans tijdens uitvoering aanzienlijk wordt verkleind. Als isolatiemateriaal is gekozen voor Polyurethaan afschot isolatieplaten van EcoTherm BV te Winterswijk. De grootformaat afschot-isolatieplaten worden geleverd op 1200 x 2500 mm. Door een relatief gering aantal handelingen wordt het dak in hoog tempo voorzien van aanvullende isolatie. Ook hier is sprake van zeer weinig snijverlies. Bovendien zijn het aantal naden tussen de isolatieplaten gereduceerd.

De uitvoering
De uitvoering van het project is in vier kwadranten verdeeld in verband met werkzaamheden aan de bestrating en de riolering. Na het verwijderen van de bestaande ballastlaag worden de bestaande geëxtrudeerde Polystyreen isolatieplaten verwijderd. Veel van deze platen zijn verzadigd met water of zijn verkleefd aan de ondergrond. Nadat de bestaande dakbedekking is geprepareerd voor zijn toekomstige functie als dampremmende laag worden grootformaat polyurtehaan afschot isolatieplaten geplaatst. Alle niet noodzakelijk doorvoeren worden verwijderd. Voor de randafwerking is bewust gekozen voor een duurzame afwerking in de vorm van gemoffelde aluminium afdekkappen zodat de verwachte levensduur van de dakranden gelijk is aan die van de toplaag. Nadat de toplaag is geplaatst en de detailafwerking heeft plaatsgevonden wordt de ballastlaag aangebracht bestaande uit grof dakgrind en betontegels op rubbergranulaat tegeldragers. Inmiddels zij twee kwadranten gerealiseerd. “Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van grootschalige renovatieprojecten” aldus de heer E. Wiepking van Topdak. “Bovendien zijn wij een jong en dynamisch bedrijf dat graag meewerkt aan nieuwe initiatieven. Nieuwe rookgasafvoersysteem die in de praktijk perfect blijken te werken zijn daar een mooi voorbeeld van. De fabrieksmatig op maat gemaakte dakbedekking alsmede de grootformaat isolatie platen zijn ons niet vreemd. Het vergt echter wel een grote nauwkeurigheid van alle partijen om de materialen op het juiste moment en op de juiste locatie te krijgen. Juist door de perfecte communicatie is dit tot op heden vlekkeloos verlopen”. “Maar”, vervolgt Wiepking, “je kunt alles nog zo mooi bedenken en verzinnen, kwaliteit en dus duurzaamheid wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de uitvoering. Onze dakdekkers zijn hiervoor verantwoordelijk, en de kwaliteitscontroles die de leverancier op onze werken uitvoert bevestigen datgene wat wij onze opdrachtgevers beloven”.

Projectgegevens

Project: 400 Woningen Wijk Kelbergen Amsterdam Zuid-Oost
Opdrachtgever: Woningstichting OLYMPUS Groep
Advies: Kwaliteitsdienst EMPOL BV
Dakdekker Topdak Dakbedekkingen BV, Edam
Dakbedekking: Derbigum, Leverancier EMPOL BV
Isolatie Vapotherm, Leverancier EcoTherm, Winterswijk