Zoeken

Roofs 2001-11-18 Profielbanen op prestigieus project

    Het fabrieksgebouw van Van Nelle op industrieterrein ‘Spaanse Polder’ te Rotterdam, vormt al lange tijd een van de visitekaartjes van de Nederlandse ontwerpkunst uit het begin van de 20e eeuw. De architecten Brinkman en Van der Vlugt werden bij het ontwerp gestuurd door de familie Van Nelle die met haar theosofische instelling verlangde, dat in alle hallen en kantoren daglicht moest kunnen doordringen. Nu het gebouw een andere bestemming krijgt en een verzamelplaats wordt voor “creatieve“ bedrijven die veel ruimte nodig hebben, krijgt de hele fabriek een grote opknapbeurt waarbij het karakteristieke uiterlijk van het pand behouden diende te blijven. Als de hele opknapbeurt gereed is, zal vervolgens gepoogd worden om het markante gebouw op de Werelderfgoedlijst voor monumenten geplaatst te krijgen. Geen wonder dat Marjan Spruit en Jan Groeneveld van Intercoating Dakgroep bv en Fred Kieboom Van Kelders Dakmaterialen, samen verantwoordelijk voor de dakrenovatie, trots zijn op hun betrokkenheid bij dit prestigeproject.

Advies bepalend
We treffen groepsdirecteuren Marjan Spruit en Jan Groeneveld van Intercoating Dakrenovatie en regio-accountmanager Fred Kieboom van Kelders Dakmaterialen op het bogendak van de Schiehallen, de voormalige pakhuizen op het Van Nelle complex. Het prachtige najaarsweer laat op een aangename manier zien hoe het werk op dit deel van het project vordert. De hele klus, die een kleine 12.000 m2 omvat, bestaat uit twee delen: het bekleden van ruim 7600 m2 gebogen daken en bijna 4000 m2 sheds met de dakbaan Royalgum Fusion, een APP-gemodificeerde bitumen dakbaan met een zwaar polyestervlies met een glasscrim inlage. Aan de hand van het overleg tussen de diverse bouwpartners zijn diverse berekeningen gemaakt hetgeen heeft geresulteerd in een advies van Intercoating aan de aannemer, waarin werd gekozen voor deze specifieke dakbaan.

10 ha vormgevers
Het Van Nellecomplex wordt binnenkort dus een verzamelplaats voor  vormgevers en dat in de breedste zin des woords. Op de 10 hectare die het terrein telt, komen na de restauratie hoofdzakelijk media- en informaticabedrijven, kunst- en cultuurorganisaties, interieur- en decorbouwers, ontwerpbureaus en onderwijsinstellingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de stroom bezoekers die het gebouw jaarlijks trekt daardoor niet afnemen. Immers, aan de architectuur mocht niets wezenlijks worden veranderd en zo zijn de volledig glazen -niet-dragende- gevels van het negen verdiepingen tellende fabrieksgebouw intact gebleven. De 37.000 m2 oppervlakte van het gebouw waar vroeger tabak, koffie en thee werden verwerkt, is inmiddels klaar en verhuurd en biedt een fraai uitzicht, ook op de daken van de Schiehallen en het Schiegebouw. Vanwege dat aspect - een dak in het zicht - wordt in dit geval de gemineraliseerde variant van de ‘Fusion’ op een dusdanige wijze aangebracht dat de overlappen vanuit het naastliggende gebouw nauwelijks zichtbaar zijn. Immers, in een dergelijke kunstzinnige omgeving behoort ook het dak bij te dragen aan het ‘design’-gehalte van de bewoners.
 Tweede Fase
De renovatie van de Schiehallen en het Schiegebouw maakt deel uit van de tweede fase van het totaalproject. De 12 enorme bedrijfshallen die dienst deden als pakhuizen, worden nu verdeeld in grote compartimenten met veel werkruimte, een verandering die direct waarneembaar is. Anders is het gesteld met de gebogen daken. Daar gaat het vooral om renovatie onderhoud. “Eigenlijk zag het dak er nog best goed uit en vertoonde het op sommige plekken alleen wat blazen. En dat zo’n tien jaar na de laatste renovatie. Die constatering heeft ons gebracht tot Royalgum Fusion. De blazen duiden immers op een probleem met de dampdrukverdeling. En aangezien deze dakbaan een toplaag heeft met aan de onderzijde een dampdrukverdelend profiel dat bij het aanbrengen door de brandmethode volledige verkleving voorkomt, wordt blaasvorming uitgesloten,” licht Fred Kieboom toe.
“Met de inspectie en rapportage werd gestart in juli, net voor de bouwvakantie. De opdracht tot uitvoering van het werk kreeg Intercoating begin september. En hoewel het in feite gaat om één project, heeft elk dakoppervlak een eigen opdrachtgever, respectievelijk CV Van Nelle ontwerptechniek en IBB-Kondor,” aldus Jan Groeneveld.

Snelle verwerking
Omdat het gaat om een dakrenovatie wordt bij het project ‘Van Nelle’ de Royalgum Fusion, direct aangebracht op de bestaande bitumineuze dakbedekking. Er is geen extra isolatielaag aangebracht. Door te werken met deze dakbaan met dampdrukverdelende eigenschappen, is geen (extra) geperforeerde laag nodig.
Voor het verkleven en bevestigen, werden eerst de oude blazen en plooien weggewerkt en werd de bestaande dakbedekking voorgesmeerd met een primer. Vervolgens werd met ploegen van drie tot zeven man de dakbaan in twee arbeidsgangen aangebracht. De eerste arbeidsgang bestaat uit het met de brander verwijderen van de wegbrandfolie en het activeren van de thermstrepen , waarna in de tweede arbeidsgang de overlappen werden gebrand en met een stalen wals worden aangedrukt. Dit werkt niet alleen zeer snel maar zorgt ook voor een nette bitumenrups naast je overlap. Onze dakdekkers,” benadrukt Marjan Spruit, “kennen de specifieke verwerking en eigenschappen van het materiaal en leveren kwaliteit.
“Deze manier van werken zorgt voor kwaliteit en,” zo voegt Fred Kieboom nog toe, “laat het toe om in kleine ploegen snel en efficiënt te werken en dat vooral op hellende of gebogen daken. Bovendien kan door de hoge verklevingsgraad met dit produkt gewerkt worden tot een hoogte van maximaal 40 meter. Die is bij dit project nog niet van toepassing, maar in een groot project als dit kan ‘Royalgum Fusion’ zich wel direct prestigieus profileren.Feiten en getallen

Participanten
Opdrachtgever: CV Van Nelle ontwerptechniek en IBB-Kondor
Dakrenovatie: Intercoating Dakgroep bv, Gorinchem
Leverancier: Kelders Dakmaterialen, Nijmegen
Product: Royalgum Fusion

Oppervlakten
Dakoppervlak gebogen: 7650 m²
‘sheds’ 3982 m²
Dakopbouw Betonnen dakelementen, kurk, 3-laagse bedekking

Data
Rapportage: mei-juli 2001
Oplevering: december 2001