Zoeken

Roofs 2001-11-24 Hoe het anders kan en hoe het ook eigenlijk zou moeten

    In de 9e editie van “de pannenlijn “ werden de regelmatig terugkerende problemen rond de detailleringen van dakramen besproken. De auteur geeft in dit artikel terecht aan dat er vochtproblemen kunnen ontstaan bij ondeskundige inbouw van dakramen. Problemen kunnen ontstaan omdat de omranding rond het dakvenster bijzonder kritisch is en de gekozen dakbedekking niet altijd is voorzien van een waterdichte kop- en zij-aansluiting. In het beschreven geval was de ven-ti-folie onderdakfolie ook nog eens niet opgezet tot aan het dakvenster. Hieraan zou ik nog willen toevoegen dat de problemen in de hedendaagse renovatie ook vaak een gevolg zijn van een slecht werkend ventilatieplan. Aangezien de auteur wel de vinger op de zere plek weet te leggen, maar geen directe oplossing aandraagt (althans geen betaalbare), willen wij van VELUX Nederland, ondanks het feit dat de in het artikel vermelde ramen niet door ons zijn gefabriceerd, graag aangeven hoe het ook daadwerkelijk anders kan en hoe het ook eigenlijk zou moeten.

Zelden voorkomende problemen
De meeste problemen die wij als dakvenster fabrikant wereldwijd tegenkomen zijn over het algemeen niet de genoemde slechte aansluitingen van de omranding (goot systeem) ten opzichte van het dakbedekkingmateriaal. Er wordt namelijk gewerkt met een gootsysteem, waarbij de afstanden tussen pannen en kozijn aan de weerszijden van het dakvenster variëren tussen de 30-60 mm, aan de bovenzijde tussen de 60-150 mm en aan de onderzijde rond de 100 mm ligt. Indien deze afstanden bij benadering worden aangehouden dan zal er immer een optimale afwatering langs de dakvensters ontstaan. Natuurlijk is het onderhoud van de gootsystemen (vrijhouden van zwerfvuil als plastic, bladeren etc.) van essentieel belang.

Bekendere problemen
Lekwater onder het dakbedekkingmateriaal en de zogenaamde koudebrug rond de dakvensters zijn problemen die wel veelvuldig aan het licht komen. Vaak manifesteren detailfouten en bouwfysische problemen zich namelijk op of rond een dakvenster, maar ook bij schoorstenen en dakkapellen. Deze problemen doen zich overigens niet alleen voor in de renovatiebouw, maar tevens in nieuwbouwsituaties.
In landen waar de weersextremen wat verder uit elkaar liggen, zoals in Scandinavië, is al jaren de randdetaillering van dakvensters een ‘hot’ item. Aangezien warme vochtige lucht in een woning vaak niet via de juiste kanalen zoals ventilatie, wordt afgevoerd, kan er een condensprobleem ontstaan rond het dakvenster. Deze problemen ontstaan met name wanneer het kozijn niet goed wordt aangesloten op een bestaande dampremmende of de damp-openfolie.

Dampremmende folie aan de interieurzijde
Er ontstaat dan een koude brug waarbij het aluminium gootstuk rond het dakvenster de lage buitentemperatuur overneemt. De warme vochtige lucht zal dan aan de onderzijde van de goot condenseren (en soms zelfs bevriezen). Het gevolg is bekend, er zullen uiteindelijk vochtophopingen ontstaan in het dakbeschot aan de interieurzijde van het dakvenster.
In nieuwbouwsituaties waarbij de onderdakfolie extreem dampopen is kan dit verschijnsel zich zelfs voordoen aan de onderzijde van de dakpannen. Hierdoor stroomt er condenswater onder het goed waterdicht afsluitende dakbedekkingmateriaal.

Waterkerende manchet
Bovenstaande situaties hebben zich (gelukkig) de laatste jaren in  Nederland nog niet heel erg veel voorgedaan, immers de winters zijn de laatste jaren niet écht koud en langdurig geweest. Echter in de omringende (koudere) landen heeft dit verschijnsel er toe geleid dat al in 1997 een waterkerende manchet is ontwikkeld. Een damp-open, waterdichte en plooibare kraag, die rondom tegen het kozijn bevestigd wordt. De werking is puur preventief en tweeledig. Het voorkomt geen koudebrug maar geeft wel de mogelijkheid om extra isolatiemateriaal rond het dakvenster aan te brengen. De manchet zelf zorgt ervoor dat er eventueel (condens)vocht van onder de gootstukken, of hemelwater dat over het gootstuk is gestroomd, geen weg vindt in de dakconstructie maar verder over de onderdakfolie wordt afgevoerd. De manchet overspant de doorbreking tussen de onderdakfolie en het kozijn, waardoor vocht in de vorm van water zich geen weg kan zoeken in de naden rondom het dakvensterkozijn. Tevens wordt een RVS lekwater goot bijgeleverd die zich in een licht hellende positie boven het kozijn bevindt. Deze lekwatergoot leidt eventueel lekwatervocht van kapotte bovengelegen dakpannen of hemelwater dat door de pannen geslagen is, naar een zijkant van het kozijn.

De oplossing
Omdat de manchet geplooid is wordt het mogelijk om deze zeer eenvoudig naderhand te monteren over de panlatten en de tengel. De manchet zou dus de oplossing kunnen zijn om de vochtproblemen rond dakdoorvoeren en dakvensters op een juiste wijze te verhelpen. Deze oplossing zal goedkoper zijn dan de aanbeveling waarmee de auteur van het eerder genoemde artikel zijn artikel heeft beëindigd.
In het KOMO attest voor VELUX dakvensters is een detail opgenomen voor de installatie van dakvensters. De detail tekening geeft aan hoe de dampremmende aansluiting zou moeten zijn.