Zoeken

Roofs 2002-03-09 Uitreiking ‘Model Prestatiegerichte Onderhoudsovereenkomst Platte Daken’

20 februari jongstleden werd het ‘Model Prestatiegerichte Onderhoudsovereenkomst Platte Daken” officieel overhandigd aan de voorzitter van de vereniging Facility Management Nederland, de heer Frans Jozef van der Heijden. Die toonde zich verheugd met het initiatief en de uitwerking van het model. Een korte samenvatting.

De ‘prestatiecontracten’ voor onderhoud in de bouwwereld blijken in de praktijk -vaak achteraf- veel onduidelijkheden en onzorgvuldigheden te veroorzaken bij opdrachtgevers en aannemers. De contracten bevatten te veel voornemens en beloftes, die per saldo vaak niet waargemaakt kunnen worden. Dat schept frustraties aan beide kanten. De Stichting Dakpromotie heeft voor de sector platte daken daarom een boekwerk uitgebracht, waaraan opdrachtgever en opdrachtnemer de kennis kunnen ontlenen, hoe ze een succesvol onderhoudscontract kunnen afsluiten.


Het eerste exemplaar van de uitgave ‘Model Prestatiegerichte Onderhoudsovereenkomst’ werd uitgereikt aan Frans Jozef van der Heijden, voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, tegenwoordig ook voorzitter van de vereniging Facility Management Nederland (FMN). Facility managers hebben in hun functie dagelijks te maken met onderhoudskwesties. De overhandiging geschiedde door Ton Berlee, voorzitter van de Stichting Dakpromotie. Plaats van handeling was het Dak/Informatie- en Adviescentrum te Almere, dat afgelopen jaar 15 jaar bestond. Van der Heijden toonde zich bijzonder gelukkig met de komst van het boekwerk. De FMN is volgens hem stellig van plan, de uitgave te gaan promoten als onmisbare handleiding bij het bespreken en afsluiten van onderhoudscontracten. Hij noemde het boek ‘waard om te worden uitgedragen als iets heel goeds’.
“De inhoud van het Model biedt gelegenheid tot een véél beter contact tussen opdrachtgever en onderhoudsaannemer. Vooral de klant komt veel beter tot zijn recht. Het is nu voor de klant volkomen overbodig geworden om technische specificaties tot in detail te kennen en tóch goed beslagen ten ijs ten komen in de contractbesprekingen. Bij goede toepassing en naleving zorgt het boek ervoor, dat beide contractpartijen weten, wat ze van de ander (kunnen) verwachten”, aldus Van der Heijden.

Voorzitter Berlee van de Stichting Dakpromotie voegde daaraan toe, dat de inhoud van het Model niet de technische weg bewandelt. “Het boek is een methode om bij onderhoudswerken tot een goed eindresultaat te komen. Bij gebruikmaking ervan komen informatieachterstanden (van de ene partij ten opzichte van de ander) al in het beginstadium op tafel. Dat voorkomt achteraf onvrede bij partijen.”


Het boek ‘Model Prestatiegerichte Onderhoudsovereenkomst Platte Daken’ wordt uitgegeven door Stichting Dakpromotie en is te bestellen via internet: www.dakpromotie.nl. of telefonisch 0251 – 315 768. Prijs: 45 euro.