Zoeken

Roofs 2002-03-29 Nieuwslijn

Gemeenten aan zet

Er worden in Nederland te weinig nieuwe woningen gebouwd. Daarom heeft een 'taskforce' van diverse partijen, waaronder het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes vereniging van woningcorporaties, een grote reeks te nemen maatregelen op een rijtje gezet.
De sloop van verouderde flats stokt omdat er onvoldoende nieuwe woningen vrijkomen om die mensen naar toe te laten verhuizen.
In zogenaamde 'herstructureringszones' kunnen corporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven gaan experimenteren en slagvaardiger gaan opereren omdat ze vrijstelling hebben van het betalen van overdrachtsbelasting over ingebrachte woningen, BTW over grond en OZB over te slopen panden.
Daarnaast gelden in die zones verkorte ruimtelijke- en milieuprocedures zodat de wijkvernieuwing voortvarender van de grond kan komen. Vooral de gemeenten lijken aan zet omdat deze nu teveel verschillende rollen op zich nemen: als politieke besluitvormer, publiekrechtelijke vergunningverlener, private investeerder en infrastructuurverschaffer ineen.
Gemeenten zullen moeten leren niet alle details zelf in de hand te willen houden, omdat dit tot eindeloos lange procedures en vertragingen leidt. Voor het opkrikken van de nieuwbouw en het stimuleren van de wijkverbetering is het belangrijk dat de gemeenten meer een regierol krijgen en zich minder richten op de inhoud. Zodoende kunnen ze meer ruimte geven aan woningcorporaties en andere marktpartijen, die zo de vernieuwing van de steden slagvaardiger kunnen realiseren.

Documentatiemap Soprema

Om relaties nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Soprema Nederland B.V. een nieuwe documentatiemap op de markt gebracht onder het motto "Soprema, het beste wat een dak kan overkomen". In deze overzichtelijke documentatiemap zijn de meest gangbare dakbedekkingsmaterialen opgenomen, alsmede een aantal "specialties". Hierbij moet worden gedacht aan het Sopralene gamma van dakbedekkingen, zelfklevende producten "Colphene", verstelbare tegeldragers "Plots", vloeibare waterafdichtende coatings "Alsan" en shingles "Sopratuile". De documentatiemap is voorzien van algemene informatie, technische databladen en diverse werkomschrijvingen. Kortom, een complete documentatiemap van Soprema Nederland B.V., het beste wat een dak kan overkomen. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 078-6817222, E-mail: soprema@indi.nl of www.soprema.com.

Dakdekkers Inkoop Centrum

Freek Luning en Michel Vos, respectievelijk al 20 en 30 jaar werkzaam in de branche, starten in april in Groningen aan de Duinkerkenstraat 44a het 'Dakdekkers Inkoop Centrum'. Buiten het leveren van alle dakbedekkingsproducten, gaan zij ook scholing bieden en verzorgen zij projectbegeleiding, offertes, advies over dakbedekkingsconstructie, bouwfysica, afschotberekeningen, introductie van nieuwe producten en excursies naar fabrikanten. De groothandel is gebaseerd op 'Dachdekker Einkauff', een concept dat in Duitsland zijn succes reeds heeft bewezen.
D.I.C. mikt vooral op de regio Groningen, Friesland en Drenthe en gaat enkel producten leveren die voldoen aan het bouwstoffenbesluit en zijn voorzien van het CTG keurmerk van producenten als Icopall, Esha, Ecotherm, Wecall, Anjo, Uzimet, Veldmans, Roval en Knauff. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. 050-3112471, 06-51435030 en fax 050-3115865.

Standaard PV-systemen

Binnenkort zal Techneco beginnen met de verkoop van standaard fotovoltaïsche systemen (PV-systemen). Er zijn complete bouwpakketten samengesteld met systemen die tot een grootte van maximaal 600 Wp door een particulier zelf te installeren zijn. Systemen boven 600 Wp zullen door een erkend installateur op elektrische veiligheid moeten worden gecontroleerd om in aanmerking te komen voor de EPR.
De standaard sets bestaan uit één tot zes panelen, al naar gelang de voorkeur van de klant. Er kan gekozen worden voor een "op dak" systeem, waarbij de panelen boven de pannen gemonteerd worden en een zogenaamd "in dak" systeem waarbij ze tussen de pannen worden geplaatst. De systemen zijn overigens ook geschikt voor daken zonder pannen.
In de huidige pakketten is uitgegaan van een "portrait" plaatsing naast elkaar. Andere variaties zijn mogelijk, maar niet als standaard opgenomen. Er zijn ook pakketten leverbaar voor platte daken. In dit geval zijn de panelen op een console geplaatst in "landscape" positie. Vanaf maart 2002 zijn de pakketten leverbaar en onder andere bij de installateurs te koop. Zelf installeren of laten installeren is de keuze van de klant. Een installatiehandleiding en informatie voor het aanvragen van de subsidies zijn bijgevoegd. Indien u geïnteresseerd bent in de pv-sets dan kunt u meer informatie bij Techneco opvragen of kijken opwebsite www.techneco.nl.

Records op VSK 2002

De vakbeurs voor verwarming, sanitair en klimaatbeheersing VSK 2002 heeft de prognoses ruimschoots overtroffen. De beurs, die van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari in Jaarbeurs Utrecht werd gehouden, trok het record aantal bezoekers van bijna 60.000. Ten opzichte van twee jaar geleden een stijging van bijna tien procent. In 2000 bleef het bezoekcijfer steken op bijna 54.000. Tijdens de vijf beursdagen zijn bij elkaar ruim 800.000 standbezoeken afgelegd. De beurs viel in de smaak bij het bezoek dat de VSK 2002 beoordeelde met het cijfer 7,6.

Faillissementen
(09-01-2002) Europa Dak b.v., handelend onder de naam Europa Dak Trading, statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd Koudenhorn 44, 2011 JD Haarlem, KvK Amsterdam nr. 34109405, rechter-commissaris: mr. M.P.P.M. van Vonderen, curator: mr. A.J.H.M. van Poorten, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, tel. 023-5319565. (14j16)

(09-01-2002) H.A. van den Broek , wonende en zaakdoende te 5691 RH Son, corr.adres. Postbus 294, 5670 AG Nuenen, handelend onder de naam Van den Broek Dakwerken. KvK nr. 16080040. Curator: mr. G.P.M. Sanders, Postbus 831, 5600 AV Eindhoven, tel. 0499-573735.

Faillissementen opgeheven
(09-01-2002) Arie Wiekert Levering, handelend onder de naam Dakdekkersbedrijf Levering, KvK Utrecht e.o. nr. 30129288. (14j16).Keramische Dakpannen
In haar nieuwe brochure keramische dakpannen presenteert Koramic Dakproducten haar uitgebreide assortiment dakpannen. De collectie is overzichtelijk gerubriceerd in holle en vlakke modellen. Er is een keuze maken uit maar liefst 23 modellen in een 4-tal afwerkingen: natuurrood, gesmoord, geëngobeerd en verglaasd. De collectie omvat uiteenlopende formaten, van zeer grote pannen (10 per m2) tot kleine tegelpannen (62 per m2). Naast het volledige kleurenpalet en de technische informatie is van ieder model een locatiefoto opgenomen voor een duidelijke weergave van het dakpatroon. Deze brochure is gratis op te vragen bij:
Koramic Dakpangroep b.v. Postbus 10 6653 ZG Deest Tel: 0487-580600, Fax: 0487-518216. E-mail: info@koramic.nl.

"the ICANN brief"

Lezers van Roofs kunnen via www.icann-brief.org/downloads/icann-brief.pdf gratis de nederlandse pre-release van "the ICANN brief", een internationaal rapport waarin de belangrijkste nu spelende internet domein facetten worden toegelicht downloaden.
Het verschijnsel internet domein, de (al dan niet vermeende) impact van domeinen, de techniek erachter, de toekomst en de spelende (vaak tegengestelde) belangen worden toegelicht.

Masterfix introduceert PLIA

Een blindklinknagel die 'het altijd doet'. Dat is misschien nog wel de beste omschrijving voor de PLIA nagels die Masterfix introduceert. Een oorspronkelijk voor de industrie ontwikkelde techniek is door Masterfix verwerkt in een standaardprogramma. PLIA voorkomt de problemen die kunnen ontstaan bij de verwerking van reguliere blindklinknagels:
- de nagel vervormt op dusdanige wijze dat het boorgat goed gevuld wordt; hierdoor luistert de voorboring minder nauw;
- de bulbvorming aan de blinde zijde zorgt altijd voor een juiste vervorming, ook als de gekozen nagel eigenlijk te lang is;
- na montage blijft de kop van de restpen in de huls geborgd, waardoor er een (druip-) waterdichte verbinding ontstaat;
- aan de blinde zijde wordt een grote flens gevormd, waardoor de kracht over een groter oppervlak wordt verdeeld. Hierdoor is de nagel ook geschikt voor dunne en zachte materialen;
- een groot klembereik, waardoor van minder maten voorraad nodig is.

Het toepassingsgebied van de PLIA is zeer breed: alle toepassingen waar ook standaardnagels worden gebruikt. PLIA is een volledig programma in aluminium (AlMg 2,5) met een stalen trekpen, en is verkrijgbaar in de afmetingen van standaardnagels: diameters 3.0-3.2-4.0-4.8 mm, in lengtes van 6-8-10- 24-27-30 mm en met diverse kopvormen: bolkop, (extra) grote bolkop en verzonken kop.
Informatie: Masterfix Products b.v. tel. 043-350 84 92 e-mail: sales.benelux@masterfix.com

BDA-INTRON B.V. heet voortaan INTRON Certificatie B.V.

"Kennisoverdracht" is het toverwoord. Kennis en ervaring vormen de symbiose tussen INTRON en BDA. BDA-INTRON is ontstaan uit een fusie die zeven jaar geleden plaatsvond. De certificatie-activiteiten van INTRON en BDA waren met name gericht op KOMO®-product- en -procescertificatie en attestering. Na de fusie heeft BDA-INTRON deze activiteiten op een succesvolle wijze op zich genomen en verder uitgebouwd. Met vertrouwen in de toekomst heeft BDA in 1998 haar aandelen volledig overgedragen aan de INTRON Holding. De samenwerking met BDA is na deze overdracht gecontinueerd en verder uitgebouwd.
De tijd is aangebroken om ook de identiteit evidenter te koppelen aan INTRON. Vanaf 1 februari 2002 heet BDA-INTRON daarom INTRON Certificatie B.V. Deze naamswijziging vergroot de identiteit, herkenbaarheid en duidelijkheid van de positie van de certificatie-activiteiten in de markt en ook binnen de INTRON-organisatie. De nieuwe naam symboliseert een nieuwe fase.
De drie pijlers van de INTRON dienstverlening zijn Laboratorium, Advies en Certificatie. Door de synergie tussen de drie pijlers is INTRON nog beter in staat om de dienstverlening af te stemmen op de specifieke wensen van de klant. Ten opzichte van het Laboratorium en de sector Advies neemt INTRON Certificatie B.V. een onafhankelijke en zelfstandige positie in.
De samenwerking met de BDA-groep blijft ongewijzigd. Ook na deze bijzondere mijlpaal worden de laboratorium- en auditwerkzaamheden uitbesteed. De specifieke kennis van de BDA-groep blijft de certificatie-activiteiten van INTRON Certificatie versterken.

Ontwerp-BRL 5072 ter kritiek

Milieu informatie in Komo kwaliteitsverklaringen voor isolatiematerialen en dakbedekkingen, deel 1: algemene eisen; deel 2: aanvullende eisen voor isolatiematerialen; deel 3: aanvullende eisen voor baanvormige dakbedekkingsystemen.
Tot en met maandag 1 april 2002 ligt bij Kiwa Certificatie en Keuringen de Nationale Beoordelingsrichtlijn 5072 ter kritiek.
BRL 5072 geeft de eisen en toetsingscriteria die gehanteerd worden bij het presenteren van milieu-informatie op productniveau in KOMO kwaliteitsverklaringen. De milieu-informatie is gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA) van het product. Hierin wordt bepaald wat de milieubelasting van het product is vanaf het moment van grondstofwinning tot en met het afvalstadium.
De gecertificeerde milieu-informatie kan alleen worden opgenomen in een bestaand KOMO- Productcertificaat of KOMO-attest- met-productcertificaat voor genoemde producten. De beoordelingsrichtlijnen zijn te bestellen bij Kiwa te Rijswijk, Telefoon: 070-414 45 07.

Agenda

BouwRAI 2002 vindt plaats van maandag 15 tot en met donderdag 18 april 2002 in Amsterdam Rai. Dagelijks zal een thema centraal staan op de beursvloer en in het programma, te weten 'woonconsument', 'stedelijke vernieuwing', wooninnovaties' en 'coalities en allianties'. Naar verwachting zullen er 20.000 vakbezoekers komen.

De Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht zal op 14, 15 en 16 mei 2002 de deuren openen voor een vakbeurs over bedrijfshuisvesting. Inlichtingen 0165 - 393 001 of e-mail info@expolaan.nl

Personalia

Nieuwe manager NEN-Bouw
Onlangs is ir. Bert Nagtegaal in dienst getreden bij het Nederlands Normalisatie-instituut als nieuwe Manager NEN-Bouw. Hij volgt ir. Charles M. Mannesse op, die NENveel dank is verschuldigd voor zijn inzet voor normalisatie in de bouw en zijn belangrijke rol bij de realisatie van het nieuwe NEN-pand in 1999/2000.
De heer Nagtegaal is 45 jaar oud en was eerder werkzaam als Unit Manager bij Hunter Douglas Europeam als Business Unit Manager en Hoofd Productline Management bij Schindler Liften.

Nebiprofa rayonmanager van Midden-Nederland
Wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bij Nebiprofa, Rein Hendriks per 1 december zijn werkzaamheden als rayonmanager van Midden-Nederland overgedragen
aan Jurgen van Leliveld. Jurgen van Leliveld heeft bij het bedrijf reeds ruime ervaring opgedaan in de vijf voorafgaande jaren als commercieel medewerker verkoop binnendienst.

Rockwool Benelux benoemt algemeen directeur
Herman Voortman (39) is met ingang van 1 januari j.l. benoemd tot algemeen directeur van Rockwool Benelux. Binnen die organisatie vallen alle marketing-, verkoop- en ontwikkelingsactiviteiten voor isolatietoepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.
Herman Voortman werkt al 12,5 jaar bij Rockwool, de afgelopen vier jaar als directeur Business Centre Dak/OEM. Daarvoor was hij werkzaam als Marketing Manager Bouw bij Rockwool Lapinus en als Marketing Services Manager bij Grodan.