Zoeken

Roofs 2002-11-03 De bakens verzetten!

De steeds terugkerende confrontatie met dak(imago)problemen en de manier waarmee men er mee om gaat, maakt mij weinig vrolijk. Op een door velen medio november jl. bezochte bijeenkomst werd duidelijk dat dak(imago)problemen consistent zijn.

In groot gezelschap, met 400 personen uit, of direct aan, de dakenbranche gerelateerde deelnemers, werd instemmend vernomen dat dezelfde dakproblemen in de dagelijkse praktijk nog steeds ontstaan. Met een behoorlijk beschuldigende vinger werd verwezen naar de architect en de aannemer.

De architect

De architect, bestekschrijver en opzichter worden vrijwel allen als ondeskundig gekwalificeerd. Ondanks alle inspanningen (ik vraag me dan af: welke?) blijven zij fout op fout stapelen. Zij zijn klaarblijkelijk in het bouwproces als ontwerper de eerst schuldige.

Dakaansluitingen zijn niet uitgedetailleerd waardoor complexe bouwknopen in de praktijk moeten worden opgelost. Materiaal en systeemtoepassingen worden verkeerd voor- en omschreven. Dakfouten en dakproblemen zijn vanuit het papieren stadium al te voorspellen.

De aannemer

De aannemer maakt er eigenlijk altijd een potje van. Tegen marginale prijzen moeten dakdekkerswerken onder veelal moeilijke omstandigheden worden uitgevoerd. Als het dak gereed is, moet de dakdekker met lede oog toezien dat het dak intensief als werkvloer gebruikt wordt. Zo zijn er door iedere lezer van Roofs nog vele voorbeelden met smeuïge anekdotes te benoemen. Tevens viel op dezelfde dag te beluisteren dat de dakenbranche wel weet hoe het hoort, maar niet, of te weinig, de juiste mensen weet te bereiken. De dakdekker op het dak probeert er het beste van te maken, als probleemoplosser, maar wordt indirect niet door iedereen serieus genomen. Achteraf wordt hij ondanks zijn inspanningen in de oplossende sfeer keihard afgerekend op het presteren van het dak.

Oplossingen voor deze problemen werden op deze bijeenkomst niet aangereikt. Al met al gaven de presentaties mij geen positief beeld van de platte daken branche. Dit kan toch niet zo voortduren. Het blijven instemmen met, en innemen van, dak(imago)problemen levert misschien wel stof op tot vermaak op 'dakendagen' en als leesvoer in tijdschriften, maar voegt niets positief toe aan het imago van platte dakenbranche.

De schuld van ons dak(imago)probleem moet naar mijn idee niet bij anderen gezocht worden. Waarschijnlijk roep ik met deze opmerking bij de dakdekkerbranche fronsende wenkbrauwen op. Maar toch, u zult er aan moeten geloven.

De dakdekker

De dakbedekkingsbranche zal wat mij betreft keihard aan het werk moeten. Op een positieve manier moeten we ons vakmanschap zelf aan de man gaan brengen. Niet met gecompliceerde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, niet met ingewikkelde kwaliteitsverklaringen, duurzaamheidsrapporten, milieuverklaringen en certificatiestructuren, ook niet met gecompliceerde berekeningen en de duizend en één mogelijkheden van materialen en systemen waaruit gekozen moet worden. De praktijk laat zien dat dakdekkersbedrijven beïnvloed worden door leveranciers, adviesbureaus, certificatie en lidmaatschappen van branche 'onderscheidende' organisaties welke richtingen bepalen. Zonder de kwaliteitsverhogende aspecten van certificatie en het aanwijzen van richtingen ter discussie te stellen, vraag ik mij af waarom dakdekkersbedrijven zich niet meer inspannen om zich zelfstandig en als branche te profileren. Presenteer u als vakman, verkoop geen gebakken lucht, maar gebruik uw eigen referentiekader en ken de klant hierin. Als vakman verkoopt u waterdichtheid en duurzaamheid. Binnen uw branche is de noodzakelijke kennis ruimschoots aanwezig. Bepaal daarom zelf (en waar nodig met uw vakgenoten) de te lopen koers.

De praktijk bepaalt gelukkig dat er veel meer goed gaat dan men doet voorkomen. De ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen zijn van voldoende niveau om goede daken te maken. Ik zal niet ontkennen dat dakproblemen voorkomen. Tegelijkertijd stel ik dan vast dat de dakproblemen wel altijd worden opgelost door deskundige dakdekkers die hun verantwoording nemen. In plaats van met de vinger naar anderen te wijzen is het noodzakelijk zelf de bakens te verzetten. Er worden in Nederland fantastische daken gemaakt. Laten we de dakprestaties, geleverd door gemotiveerde dakdekkersbedrijven, tonen. Niet alleen een mooi overzichtsplaatje, maar ook: de ontwerp- en uitvoeringstechniek toegelicht en met gevoel voor detail gefotografeerd. Maak er als dakenbranche een goede aantrekkelijke presentatie van, waar architecten zich goed kunnen oriënteren.

Zorg voor goed materiaal dat op scholen en universiteiten worden ingezet om toekomstige bouwkundigen op een positieve manier met ons dakenwerk kennis te laten maken. Laten we vooral stoppen al onze energie te stoppen in het uitvergroten van dakproblemen die in de dagelijkse praktijk toch wel worden opgelost. Persoonlijk word ik alleen al van zo'n positieve benadering een stuk vrolijker.