Zoeken

Roofs 2003-02-18 Een beveiliging voor zowel plat- als hellend dakwerk

Dat ergernis een goede grondslag is voor innovatie, wordt met de ontwikkeling van een nieuwe dakrandbeveiliging maar weer eens onderschreven. Jan Bakker, directeur eigenaar van het Venlose dakdekkersbedrijf Bakker B.V., stond voor de keuze verschillende systemen aan te schaffen. Belachelijk eigenlijk, want één beveiligingssyteem voor zowel plat als hellend dakwerk blijkt heel goed te kunnen

Piet Fleuren

Dagelijks wordt de branche geconfronteerd met de mogelijkheden en onmogelijkheden van dakrandbeveiliging voor platte en hellende daken. De vele uren van opbouw, en daarna het ongemak tijdens de werkzaamheden in de praktijk bij vlakke daken, is iedereen bekend; laat staan de complete steigers die gebouwd worden bij hellende daken - alles absoluut noodzakelijk, maar erg kostbaar en tijdrovend. Dat nogal eens vergeten wordt dat de complexheid en kosten, vooral bij kleinere objecten, vaak in geen verhouding staan, weten we allemaal. Dat ondervond ook Jan Bakker en het bracht hem op het idee een oplossing voor dit probleem te bedenken.

Het begin

Sinds januari 2000 is er gewerkt aan het idee en de realisering van dit unieke systeem, dat ontsproot uit onvrede over de in de markt verkrijgbare systemen.

'Het eerste concept werd gemaakt van hout,' aldus de glunderende uitvinder. 'We hebben dit toen op een project van 40 woningen, waar de pannen vervangen moesten worden, toegepast.
Toen de stellage klaar was, hebben we er de arbeidsinspectie bijgehaald; die waren stom verbaasd over de simpele constructie, maar vol lof. Vanaf dat moment kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling. Het hout was veel te zwaar en er moest een betrouwbaar maar licht alternatief gevonden worden, dat multifunctioneel kon worden toegepast op vlakke en hellende daken: licht van constructie, geen struikelobjecten op het dak, maximale werkruimte, licht van gewicht en tegen een acceptabele prijs.

In samenwerking met een tweetal zakenpartners en een ingenieursbureau zijn medio 2000 de eerste ontwerpen gemaakt.

Ontwikkelingssubsidie

Daar het een ontwikkeling van visie en innovatie betrof, is er subsidie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken, voor de definitieve ontwikkeling en patentering van het nieuwe dakrand valbeveiligingssysteem.

Het ministerie liet diverse onderzoeken en haalbaarheidsanalyses uitvoeren, door de stuurgroep technologie en samenleving SENTER, en kwam tot de conclusie dat het project als succesvol en kansrijk aangemerkt kon worden; temeer omdat de Arbowet eist, dat vanaf een werkhoogte van 2,5 meter een dakrand valbeveiliging moet worden toegepast.

'Na een ontwikkeling van 2 jaar, met de inmiddels verleende subsidie, staat er een product dat zijn weerga niet kent,' aldus de ontwerper. Het product is inmiddels ondergebracht in Roof Safety Systems B.V., die het ook op de markt gaat brengen.

Keuringseisen

De producten zijn door ABOMA + KEBOMA gekeurd naar de Europese keuringsnormen en voldoen bovendien al aan de nieuwste Arbo normen, die verband houden met de hoogte van de dakrandbeveiliging die de komende jaren van kracht zullen gaan worden.

Patent

Het Roof Safety System is inmiddels gepatenteerd en RSS heeft nu reeds contacten met diverse landen binnen Europa; maar ook buiten de Europese grenzen is al belangstelling getoond voor deze creatieve innovatie. 'We staan aan de vooravond van een geweldige sprong vooruit op het gebied van veiligheid voor werkzaamheden op hoogte,' zegt Jan Bakker, die het product wel zelf gaat toepassen, maar niet zelf gaat produceren en verkopen. Hij laat dat liever over aan professionals, waarvan ook in Nederland er al diverse aan de bel hebben getrokken.

Bakker: 'De producten en beschrijvingen zijn te zien op internet onder www.roofsafetysystems.nl . Bij het openen van de pagina wordt al ras duidelijk wat de markt nodig heeft: een systeem met maximale veiligheid en optimale werkruimte, maar vooral eenvoud, eenvoud, eenvoud.'

 Verschillen onder de loupe

Huidige systemen:
o steigers voor werken aan hellende daken
o dakrandbeveiligingen voor vlakke daken.

Beperkingen:
o arbeidsintensief
o situatie afhankelijk
o onhandig en zwaar in gebruik
o niet universeel toepasbaar.

Geen dure steigers meer nodig
weinig tot geen overlast meer voor de
bewoners

Nieuw RSS systeem:
o universeel toepasbaar vlak en hellend
o 3 onderdelen, hek, kantplank en staander
o veiliger, bevorderd de naleving van het Arbo besluit
o kosten efficiënt
o handig en licht in gebruik
o stapelbaar
o geen beschadigingen aan het gebouw.

Opbouwtijd ca. 15 minuten per woning.
Gewicht bedraagt 6.5 kg per meter
De eis die bij hellende daken gesteld wordt, is dat de goot voldoende stevig is. Een PVC goot in dito beugels is uit den boze