Zoeken

Roofs 2003-02-33 Nieuwslijn

Zonneboiler voor nieuwbouw en renovatie

De Eco-nok® is zonneboiler en zonnecollector in één. Een ontwikkeling die door Lafarge Dakproducten in de Benelux op de markt wordt gezet. Deze zonneboiler sluit aan op het beleid van het bedrijf zich te onderscheiden met innovatieve, milieubewuste en energiebesparende producten. Het product kan een doorbraak forceren voor een bredere toepassing van zonne-energie.

Esthetische en technische bezwaren tegen de traditionele zonnecollectoren behoren met de Eco-nok® namelijk tot het verleden. De zonneboiler is keurig weggewerkt in de nok van het dak. Dus geen ontsierende 'vlakken ' meer en geen risico van lekkage door een slecht uitgevoerde aansluiting. De Eco-nok® heeft een esthetisch verantwoorde vormgeving. In dit opzicht loopt de zonneboiler in de pas met de geïntegreerde PV zonne-energiepanelen, een ander product uit de Blue Sky lijn van Lafarge Dakproducten. De Eco-nok® wordt (zoals het woord al aangeeft) bevestigd op de nok van het dak. Hierdoor is het product het enige in zijn soort, dat voor een optimaal rendement niet meer afhankelijk is van een positionering op het zuiden.

Het onderhoudsvrije en energiebesparende product kan tegen een stootje. Het is beloopbaar en wordt elektronisch beschermd tegen extreme vorst. Qua ventilatie, duurzaamheid, stormvastheid en waterdichtheid is de Eco-nok® gelijkwaardig aan de gebruikelijke nokafwerking. Mede dankzij de stroken Wakaflex, waardoor een stevige aanhechting op de dakpannen is gegarandeerd. Wakaflex is een loodvervanger en sluit in dit opzicht aan bij de milieubewuste gedachte achter Eco-nok®.

Blue Sky Eco-nok® valt onder de nieuwe regeling voor subsidies op energiebesparende maatregelen.

Proefschrift over de betrouwbaarheid van certificaten:'Blind vertrouwen?'

Gecertificeerde producten en diensten wekken vertrouwen. Men werkt het liefst met een bedrijf dat in het bezit is van een ISO-certificaat, of met een CE-gemarkeerd product; want dan weet men dat het goed zit. Maar is dat nu wel zo? Mr. dr. Guido Evers promoveerde op 3 december 2002 aan de Universiteit van Tilburg met het proefschrift 'Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften.' Zijn conclusie: de overheid heeft weinig zicht op de betrouwbaarheid van certificaten, maar vertrouwt er op dat het keurmerk de naleving van wettelijke voorschriften garandeert.

'Tot nu toe heeft de overheid certificatie gezien als een alternatief voor toezicht en handhaving. Maar certificatie is niet hetzelfde als toezicht,' aldus Evers. 'De overheid heeft maar weinig invloed en zicht op de uitvoering van certificatieactiviteiten.' Hij stelt dat men teveel vertrouwt op de op de garanties en procedures binnen de certificatiestructuur. De overheid voert niet of nauwelijks controle uit omtrent de vraag of gehanteerde bouwdelen of -materialen wel tegemoet komen aan de eisen van het Bouwbesluit. Evers: 'Ik heb geen empirisch onderzoek gedaan naar certificaten en weet dus niet of ze betrouwbaar zijn. Maar de overheid weet dat ook niet, terwijl zij het wel zou moeten weten.'

De overheid moet namelijk, nationaal en internationaal, instaan voor de activiteiten van de certificatie-instellingen. Evers stelt: 'De systematiek van de Bouwproductenrichtlijn zou wel meer helderheid kunnen bieden over de waarde van de certificatieactiviteiten.' De toezicht op certificatie moet daarom volgens Evers sterk uitgebreid worden, om duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit van de activiteiten van aangemelde certificatie-instellingen.

G.J.M. Evers: Blind vertrouwen?Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften. Boom Juridische Uitgevers, 2002. ISBN: 9054542683.

Nieuwe uitgave: 'Bouwbesluit - Praktijk Online'

'De Architect', 'Cobouw' en 'Nederlandse Bouw-Documentatie' (allen uitgaven van uitgeverij Ten Hagen & Stam) introduceren een nieuw product: 'Bouwbesluit - Praktijk Online'. Een digitale uitbreiding van de bestaande serie Bouwbesluit uitgaven. Hiermee is het pakket aan Bouwbesluit producten uitgebreid tot een multimediaal totaalpakket.

De introductie van 'Bouwbesluit - Praktijk Online' heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de lancering van het nieuwe Bouwbesluit, namelijk 1 januari 2003. De nieuwe wettelijke eisen van het Bouwbesluit zijn in deze online uitgave verwerkt.

'Bouwbesluit - Praktijk Online' omvat een aantal gratis pagina's en een zeer omvangrijk gedeelte voor abonnees (tegen betaling). De informatie is eenvoudig toegankelijk. Naast de volledige wettekst bevat dit nieuwe product veel praktische informatie voor het interpreteren en toepassen van het Bouwbesluit. Zoals tekeningen die de eisen van het Bouwbesluit illustreren, korte informatie over NEN-normen, toepassingsinformatie voor toetsing van bouwplannen en (voor het eerst) een koppeling van bouwkundige termen aan het Bouwbesluit. Veel gestelde vragen komen aan bod in het onderdeel 'Vraag & Antwoord'. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eigen (specifieke) vragen in te dienen bij deskundige adviseurs.

De prijs voor een jaarabonnement op deze uitgave bedraagt ¤ 295,- (exclusief BTW). Voor meer informatie over 'Bouwbesluit - Praktijk Online' kunt u surfen naar
www.dearchitect.nl, www.cobouw.nl, en www.NBDonline.nl en klikken op de button 'Bouwbesluit'. Voor informatie over abonnementen en introductieprijzen kunt u contact opnemen met: Afdeling Klantenservice: 070-3046810.

Isolerende afschotmortel van Van Wylick heet voortaan Betopor

Van Wylick Isolerende Mortels brengt per 1 januari 2003 haar isolerende afschotisolatie op de markt onder de naam Betopor. Vijftien jaar geleden introduceerde Van Wylick haar isolerende mortel voor de Nederlandse dakenbranche. Sindsdien is het systeem op bijna een miljoen vierkante meter toegepast.

Het systeem is eenvoudig. Betopor is een lichte mortel op basis van cement, gerecyclede polystyreenkorrels, vermiculite en toeslagstoffen waarmee een sterke, drukvaste en naadloze afschotlaag wordt gerealiseerd. Polystyreen bestaat voor 98 procent uit lucht en dat maakt het product niet alleen licht, maar tevens geschikt voor thermische isolatie. Dankzij Betopor is afschot in elke gewenste richting moeiteloos te realiseren. Het dakoppervlak dat ermee wordt verkregen is volkomen vlak en geschikt voor elke gewenste afwerking.

Sinds de verhuizing twee jaar geleden van Berlicum naar Heeswijk-Dinther produceert Van Wylick haar isolerende mortels geheel in eigen beheer. De productie vindt plaats met behulp van een computer gestuurde installatie en onder geconditioneerde omstandigheden.
Het door INTRON Certificering afgegeven KOMO-attest-met-productcertificaat garandeert dat de afnemers van Betopor altijd en onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de isolerende mortel.

Koramic Roofing verkocht aan het Oostenrijkse Wienerberger

De Belgische producent van bouwmaterialen Koramic Building Products verkoopt haar dakpandivisie, Koramic Roofing, aan de Oostenrijkse bouwmaterialengroep Wienerberger. Door deze overname wordt Wienerberger een grote speler op de Europese dakenmarkt. De Europese ambities van Koramic zijn echter van de baan.

Koramic Building Products, genoteerd op EuroNEXT Brussel, is actief op het gebied van dakpannen, vloer- en wandtegels, zinkproducten, kleefstoffen voor de bouw en betonproducten. Het bedrijf had de baksteenactiviteiten (Terca) al in 1996 ondergebracht in Wienerberger. Deze overname verliep zeer succesvol: de Oostenrijkse producent groeide mede dankzij Terca uit tot de grootste baksteenproducent ter wereld.

De overname van Terca werd door beide bedrijven gezien als de eerste fase van een omvangrijkere ontwikkeling. Het lag in de bedoeling dat Koramic op termijn ook de dakpannen bij Wienerberger zou onderbrengen, en vervolgens het Oostenrijkse bedrijf over zou nemen. Koramic zou hiermee uitgegroeid zijn tot een van de belangrijkste dakpanproducenten van Europa. In augustus 2002 gaf het bedrijf echter aan dat het van deze strategie afzag, vanwege de slechte ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Het bedrijf bleek niet de middelen te hebben om verdere groei van de dakpandivisie te financieren. Hierop nam Wienerberger op haar beurt Koramic Roofing over.

De overname zal in twee fasen plaatsvinden. Om een soepele overgang te garanderen, zal Koramic Roofing in eerste instantie als 50/50 joint venture door Wienerberger en Koramic bestuurd worden. Op deze manier kan de jarenlange know how van Koramic overgebracht worden op het Oostenrijkse bedrijf. Wienerberger betaalt voor de eerste 50% 211,5 miljoen Euro. Na verloop van tijd, gedacht wordt aan een jaar of drie, maar uiterlijk in 2010, verkoopt Koramic de resterende 50%, zodat de overname een feit is. Wienerberger bezit hiervoor de nodige callopties. Een bedrag voor de andere 50% is niet genoemd, maar zal vermoedelijk hoger liggen, daar een belang van 100% altijd duurder is dan een participatie van 50%.

Bij het Belgische bedrijf had Koramic Roofing de groeilimiet bereikt. Beide partijen waren het erover eens dat, om verder te kunnen groeien, de banden met Terca weer nauwer aangehaald moesten worden. Door deze overname worden beide afdelingen weer onder één bestuur gesteld. De bedrijfsnaam Terca wordt gewijzigd in Wienerberger Bricks; Terca zal enkel nog als merknaam blijven bestaan. De ruim 2000 arbeidsplaatsen op de verschillende vestigingen van Koramic Roofing blijven in stand; verder zal het hoofdkantoor in België (Kortrijk) worden gevestigd.

Koramic Roofing heeft niet alleen vestigingen in België en Nederland, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Polen en Estland. In al deze landen, met uitzondering van Duitsland, heeft het bedrijf een aanzienlijk marktaandeel. Wienerberger wordt door deze overname de tweede dakpanproducent van Europa, na het Franse Lafarge. De Europese ambities van Koramic gaan echter voor onbepaalde tijd de koelkast in. Het bedrijf verliest door deze overname bijna de helft van zijn omzet. Ook verlaagt het de participatie in Wienerberger tot 20% (dat was, samen met Bank Austria, 50,1%). Op termijn zal dit percentage nog lager worden. De inkomsten uit de omzet van Wienerberger worden dus ook aanzienlijk minder. Koramic blijft desondanks een groot Westvlaams bedrijf met buitenlandse vestigingen, dat goed is voor ongeveer 300 miljoen euro omzet.

Er zal flink geïnvesteerd worden in het 'nieuwe' Koramic. Het bedrijf zal, op andere gebieden en op kleinere schaal, verder worden uitgebouwd. In dit verband heeft BDI, de betonafdeling van Koramic, het Poolse Hofmann Wroclaw Sp. Z.o.o. overgenomen.

Documentatiemap Kingspan® Isolatie-oplossingen

Kingspan Nederland B.V. stelt voor haar klanten een nieuwe documentatiemap mbt isolatiematerialen ter beschikking: 'De architecten- en ontwerpersgids voor isolerende oplossingen in de praktijk'. Kingspan, gevestigd in Dodewaard, is producent van geïsoleerde dak- en gevelsystemen. De documentatiemap bevat informatie over o.a. producten voor hellend en plat dak isolatie. De producteigenschappen worden in deze documentatiemap overzichtelijk uiteen gezet. Diverse aspecten komen daarbij aan de orde, zoals bijvoorbeeld de ontwerpdetails, bestekteksten, thermische eigenschappen en verwerkingsvoorschriften. Verder wordt nader ingegaan op certificering en ontwerpoverwegingen. De informatie is verkrijgbaar als map of als losse folder. Voor toezending kunt u contact opnemen met de technische- en verkoopafdeling van Kingspan tijdens werkdagen tussen 8.30 en 17.00 op de volgende nummers: Tel. 0488-484872 o Fax. 0488-484175
E-mail:literatuur.nl@insulation.kingspan.com

Dakelementen als kant-en-klaar bouwpakket op maat op bouwplaats

Zeer snelle montage, geen werkvoorbereiding, geen afval, weinig benodigde vakmensen met als resultaat veel sneller en flexibeler bouwen, als ook een opmerkelijke financiële besparing: het zijn de kenmerken van het nieuwste product van Opstalan, de Dak Vlak methode®.

Al meer dan 35 jaar spant Opstalan zich in om bouwen gemakkelijker en efficiënter te maken. Sinds de introductie van het (geïsoleerde) dakelement door Opstalan, zo'n 35 jaar geleden, zijn er vele innovaties geweest die dit uitgangspunt konden waarmaken. Dak Vlak methode® is een verdere vervolmaking van Opstalans denken over bouwen. Want hiermee worden alle dakelementen exact op maat (op logische volgorde gecodeerd volgens een helder legplan, met hoek-en kilkepers), inclusief alle toebehoren voor één totaalprijs op het werk geleverd

De aanmelding van een project voor de Dak Vlak methode® gaat via de dealer naar Opstalan. De aannemer hoeft enkel een bouwtekening aan te leveren. Op basis van deze bouwtekeningen maakt Opstalan een gedetailleerd legplan, dat na akkoord in productie wordt genomen. Hierna plaatst de dealer de order en gaat de levertijd in. Het uitvoeringsrisico ligt nu bij Opstalan. En de aannemer heeft vooraf zekerheid over de totale kosten, omdat hij geen elementen tekort zal komen, of verzaagt.

Voor meer informatie: Opstalan bv, Maarten van Santvoort, tel.: 013-5231313; e mail: m.santvoort@opstalan.nl

Sociale partners in de bouw sluiten overeenkomst met CWI

Werkgevers en werknemers in de bouw hebben op 16 januari 2003 met de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI Nederland) een overeenkomst gesloten, waarin ze afspraken maken over nauwe samenwerking. Samen streven ze ernaar de arbeidsmarkt en de personeelsvoorziening in de bouw zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bouwbedrijven moeten hun vacatures snel en op een goede manier kunnen invullen met vakbekwaam en gemotiveerd personeel. Bovendien moeten mensen die moeilijk aan werk komen meer kansen krijgen op een arbeidsplaats in de bouw. Samen gaat men ook de uitgaven voor sociale zekerheid in de bouw terugdringen.

Hiertoe worden in de overeenkomst diverse praktische maatregelen genoemd. Bouwbedrijven doen er goed aan hun vacatures te melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Die vacatures komen op een internetsite die iedere werkzoekende kan raadplegen. Zo kan het CWI beter inspelen op vraag op de bouwarbeidsmarkt. Bedrijven kunnen daarbij desgewenst een beroep doen op de adviseurs van het CWI.

Ieder kwartaal maken partijen gezamenlijk een rapportage over de behaalde resultaten. Eind 2003 wordt het convenant geëvalueerd en wordt bezien of en op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.

PERSONALIA

Joop Maes nieuwe Sales director bij Esha Nederland b.v. in Groningen

Joop Maes (42) is benoemd tot Sales director van Esha Nederland b.v. in Groningen. Hij volgt Dick Martens op, die na een langdurige loopbaan bij Vapotherm en de laatste jaren bij Esha Nederland om gezondheidsredenen besloten heeft te stoppen met zijn actieve loopbaan. Joop Maes was al verkoopleider bij Esha Nederland en zet zo een nieuwe stap in zijn carrière.

In zijn nieuwe functie bij Esha zal Joop Maes op directieniveau contact onderhouden met bestaande en nieuwe relaties. Daarnaast heeft hij de dagelijkse leiding over het verkoop- en customer services team.

De Esha-groep is een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in de productie, het verhandelen en het adviseren van producten ten behoeve van hechting en bescherming van asfalt in de wegenbouw en waterdichte oplossingen voor daken in de woning- en utiliteitsbouw en bouwwerken. Esha is marktleider in Nederland en heeft productiebedrijven, waaronder een tankopslag in Amsterdam, een bitumentankervloot en een zeer geavanceerd Research & Development Centre in Groningen.

Rockwool Benelux benoemt nieuwe Commercieel Directeur Nederland en nieuwe Manager Business Development

Frank Jacobs (36) is per 1 december 2002 benoemd tot Commercieel Directeur Nederland van Rockwool Benelux. Zijn functie van Manager Business Development wordt overgenomen door Robert Bakker (35).

Frank Jacobs volgt Ronald van Dijk op, die de leiding op zich heeft genomen van dochterbedrijf Alèrt in Schiedam. Jacobs gaat leiding geven aan de totale verkooporganisatie van Rockwool Benelux in Nederland. Hij werkt sinds 13 jaar bij Rockwool. In de afgelopen drie jaar vervulde hij de functie van manager van de afdeling Business Development. In die functie was hij onder andere medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Rhinox Dakplaat en de nieuwe 433 DUO met ruitraster.

Robert Bakker werkt bij Rockwool sinds 1996. Tot 1 december 2002 was hij manager New Business bij Rockwool Benelux. In die functie hield hij zich bezig met het onderzoeken van nieuwe marktgebieden, systemen en producten voor Rockwool en het schrijven van businessplannen. In zijn nieuwe functie geeft Bakker leiding aan de afdeling Business Development, die zich bezighoudt met productmanagement en -ontwikkeling, technisch advies en marktontwikkeling voor de midden- en lange termijn.

Campagne Werkgoed voor gezond en veilig werken in de bouw

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw zijn de campagne Werkgoed gestart. Centraal staat het verminderen van verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door minder te tillen en te bukken, minder stof en oplosmiddelen in te ademen en het werk beter te organiseren, lopen werknemers in de bouw minder arbeidsrisico's. Praktische voorlichting op de werkplek door Arbovoorlichters, scholing voor werkgevers en werknemers en ontwikkeling van hulpmiddelen, zorgen ervoor dat verzuim en arbeidsongeschiktheid in de bouw afnemen. De campagne Werkgoed loopt tot eind 2005.

Hoewel de Arbowet in combinatie met afspraken en maatregelen bij bouwbedrijven de arbeidsomstandigheden heeft verbeterd, is de kans om ziek te worden nog steeds hoog vanwege grote arbeidsrisico's. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisatie AVBB en de werknemersorganisaties FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV hebben voor de periode 2001 - 2005 het Arboconvenant Bouw afgesloten. Hierin staan concrete en meetbare afspraken over vier onderwerpen, die moeten leiden tot vermindering van arbeidsrisico's: fysieke belasting, kwarts, werkdruk en OPS (organo-psychosyndroom). Onder de naam Werkgoed worden tot en met 2005 zo'n 20 projecten uitgevoerd.

Staatssecretaris drs. M. Rutte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaf op 15 januari jongstleden tijdens de vakbeurs InfraTech in Rotterdam het startsein voor het themajaar van de stratenmaker, en tegelijkertijd voor Werkgoed.

Voor meer informatie: .
Hierop staan alle wetenswaardigheden over de Werkgoed-acties en -projecten tot en met 2005.

Vertegenwoordiging Mea Bouwelementen naar Bouwimpex B.V.

Met ingang van 1 januari 2003 is de exclusieve vertegenwoordiging van de divisie bouwelementen van Mea voor de Nederlandse markt ondergebracht bij Bouwimpex BV uit Barneveld.

Mea Meisinger GmbH, met hoofdkantoor in Aichach (Duitsland), wil zich met deze wijziging in de activiteiten verder concentreren op haar core-business, namelijk: productie en verkoop van (polymeerbeton) afwateringsproducten. De divisie bouwelementen bestaat uit kelderkoekoeken en kunststof ramen en past hierdoor uitstekend in het reeds bestaande leveringsprogramma van Bouwimpex.

Bouwimpex distribueert als importeur van plaatmaterialen, kunststofproducten en isolatie haar producten vooral via de groothandel in bouw- en dakmaterialen en zal de producten van Mea doorgaans vanuit voorraad beleveren waardoor levertijden zullen worden verkort.

Hoge koninklijke onderscheiding voor J. Bras

De heer ing. J. Bras is bij het neerleggen van zijn functie als werkgeversvoorzitter van Bouwradius Groep benoemd tot officier in de orde van oranje Nassau. De onderscheiding is hem op 17 december 2002 in Tilburg uitgereikt door de loco-burgemeester, mevrouw mr. C.J.M. Aarts-Engbers.

De heer Bras is zes jaar als werkgeversvoorzitter van Bouwradius, het kennisinstituut voor beroepsonderwijs, scholing en arbeidsmarktbeleid in de bouwnijverheid, actief geweest. Al vanaf 1980 heeft hij op lokaal, regionaal en landelijk niveau in tal van functies veel voor de bouw gedaan. Tijdens zijn voorzitterschap bij Bouwradius gaf hij in 1999 leiding aan een reorganisatie waaruit de Bouwradius Groep ontstond. In 1996 liet hij de experimentele Europese leerlingbouwplaats Euro Village in Tilburg bouwen. In de functie van (vice)president van de Raad van Commissarissen blijft hij bij Bouwradius betrokken.

Nieuwe website draagt bij aan brandveiligheid.

De onlangs gelanceerde website www.brandveilig.com brengt alle geïnteresseerden voor brandveiligheid bij elkaar op één plaats. Door de uitgebreide range van onderwerpen gaat www.brandveilig.com verder dan reeds bestaande sites die zich beperken tot één aspect van brandveiligheid.

Dat er behoefte was aan een website over brandveiligheid bleek wel uit het grote aantal reacties. Veel personen leverden spontaan een bijdrage door artikelen over brandveiligheid ter beschikking te stellen aan de webmaster.

Volgens webmaster Erik Ruijs zijn er wel een aantal zeer nuttige sites over brandveiligheid te vinden op internet, maar doordat zij meestal één doelgroep bedienen, dragen ze volgens hem niet voldoende bij aan het samenbrengen van iedereen die geïnteresseerd is in brandveiligheid.

Voor de commerciële bedrijven die bijdragen aan de website door een artikel te plaatsen snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds brengen zij architecten, aannemers, particulieren en brandweerlieden op de hoogte van nieuwe oplossingen, en anderzijds wordt hun bedrijfsnaam direct gekoppeld aan deze nieuwe oplossing. Op dit moment wordt een groot aantal aangeleverde artikelen bewerkt voor de website. Tevens zijn er vele tientallen bedrijven en niet-commerciële organisaties die zich hebben opgegeven voor een vermelding op de website.

INVENT: werken bij Solatube daglicht

Op maandag 13 mei 2002 betrok Invent, een adviesbureau voor energiezuinig bouwen, een nieuw kantoor in haar vestigingsplaats Beilen. Door toepassing van elkaar aanvullende moderne technieken heeft men met dit gebouw een EPC waarde van maar liefst 0 weten te bereiken: een nieuwe standaard? 'Verbeter de wereld en begin bij jezelf,' zo moet de directie gedacht hebben, want het nieuwe pand is een kunststukje op het gebied waarin het adviesbureau zelf actief is: warmte wordt aan de aarde onttrokken, wind en zon werken samen om het gebouw van elektriciteit te voorzien en een in het oog springende dubbelrol van de zon zorgt ook nog eens voor helder daglicht in alle ruimten - óók inpandige.

Reeds in de ontwerpfase maakte Invent kennis met de daglichtsystemen van Solatube. Een demonstratie door de importeur, Techcomlight B.V. te Ederveen, leidde tot de beslissing om alle leverbare types van Solatube in te zetten als primaire binnenverlichting van het complete pand. Als aanvulling bij duister weer of tijdens donkere avonduren zou de kunstverlichting ingeschakeld kunnen worden, die in de Solatubes is geïntegreerd. In deze opzet is men, aldus Invent, volledig geslaagd. Bij een wandeling door het pand valt meteen op dat nergens kunstlichtarmaturen zichtbaar zijn terwijl alles tóch helder verlicht is.

Als belangrijkste pluspunten van het toepassen van de Solatube daglichtsystemen noemt Invent het prettige licht, de besparing op energiekosten door de sterk verminderde behoefte aan kunstlicht en de ervaring om binnen mee te krijgen wat het daglicht buiten doet. Maar ook de aantrekkelijke EIA subsidie die de overheid over de aanschaf en installatie van Solatube voor bedrijfstoepassingen verstrekt, wordt als voordeel aangehaald.

Invent is een adviesbureau voor zowel overheden en bedrijven als particulieren. Wilt u het pand eens bezichtigen, neem dan contact op met de heer Harm Kroes op nummer (0593) 54 10 45. Ook kunt u de website van Invent, www.inventplan.nl of die van Techcomlight B.V., www.techcomlight.nl voor meer informatie bezoeken.

Hans van der Heijden wint prijs voor de meest prominente daken van Nederland

Op 10 december jongstleden is de publieksprijs Nederland Onder Dak gewonnen door architect Hans van der Heijden van bureau Biq uit Rotterdam. Dit is een initiatief van de Stichting Het Prominente Dak. Het winnende project bestaat uit sociale huurwoningen aan de Olieslagerslaan en Lindberghlaan in Ypenburg. Het publiek gaf de meeste stemmen aan dit project omdat er veel aandacht is besteed aan esthetiek en functionaliteit. Het dak bestaat uit vezelgebonden leien en de dakkapellen en dakdoorvoeren zijn volledig geïntegreerd in het ontwerp. Het project is duidelijk seriematig, maar toch is het dak prominent aanwezig. De kleur van het dak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Architect Hans van der Heijden heeft met dit ontwerp een rondvlucht boven zijn eigen project in Ypenburg gewonnen.


Van de projecten zijn maquettes gemaakt die de afgelopen jaren te zien waren in een reizende tentoonstelling. Op deze manier kon heel Nederland zien wat er met een dak mogelijk is. Op acht locaties is geëxposeerd: Arnhem, Drachten, Ypenburg, Eindhoven, Nagele, Middelburg, Utrecht en Alkmaar. Het publiek werd gevraagd een oordeel uit te spreken over de tien inzendingen, zodat de Stichting het Prominente Dak een publiekswinnaar kon kiezen.

De Stichting Het Prominente Dak is een gezamenlijk initiatief van industrie-handel-verwerkers, die betrokken zijn bij het hellende dak. Het doel van de stichting is het dak met en in al haar facetten onder de aandacht te brengen bij zowel de professionele partijen, betrokken bij het bouwproces, alsmede de woonconsument.

Van Roij Fasteners Europe opent opleidingscentrum

Per 1 januari 2003 opent van Roij Fasteners Europe haar Training en opleidingscentrum.
Het bedrijf verzorgt een commerciële training voor o.a.adviseurs, verkopers, en inkopers, maar ook technische training voor de projectleider, uitvoerder, voorman en of dakdekker.
Ook de architect in het voorschrijvende traject kan bij Van Roij Fasteners terecht, alles is op maat geschreven en kan aangepast worden aan de wensen van de klant. Van Roij Fasteners Europe verzorgt nu de opleiding voor alle facetten van het dak en de gevel markt. Wanneer men met goed gevolg een training heeft afgerond, wordt dit gehonoreerd een certificaat.

Voor meer informatie: Tel: 0493315885, Fax: 0493310721 E-mail infofasteners@van roij.nl