Zoeken

Roofs 2003-03-03 De Daknavigator

Iedere autorit, waarbij het in mijn auto gebouwde navigatiesysteem mij vertelt hoe ik van punt A naar punt B moet komen, ben ik geïntrigeerd door de techniek die achter de stem verborgen moet zijn.

Het navigatiesysteem denkt voor mij, als een vriendelijke autoassistent, vertelt mij wanneer ik naar links of naar rechts moet gaan, geeft informatie over alternatieven en waar de files staan. Daarnaast blijft de autonavigator onvermoeibaar en aardig reageren op tegenstrijdige keuzes die ik denk te moeten maken.

Een geweldige uitvinding, vooral voor degenen die tijdens de aardrijkskundelessen niet altijd de aandacht er bij konden houden. Natuurlijk word ik wel eens letterlijk en figuurlijk 'om de tuin' geleid, waardoor er wat extra kilometers worden gereden. Gelukkig doet dit niets af aan de eindprestatie. Bij het eerste gebruik was ik nogal sceptisch of de aanwijzingen wel volledig betrouwbaar waren. Na intensief gebruik vertrouw ik mijn navigator volledig. Het ingevoerde adres wordt altijd op 10 meter nauwkeurig bereikt. De door mijn autoassistent met mij afgesloten prestatieovereenkomst wordt naar tevredenheid nagekomen. Al rijdende bedacht ik dat deze techniek ook 'vergelijkbaar' toepasbaar zou moeten zijn bij het samenstellen van dakadviezen.

Een daknavigatiesysteem zou mij behulpzaam kunnen zijn bij het inspecteren van daken. De betrouwbaarheid en deskundigheid spelen, naast de prestatieovereenkomst die het systeem met mij moet afsluiten, een belangrijke rol. De belangrijkste vraag die u en ik zelf moeten beantwoorden is: wat moet een 'daknavigator' kunnen presteren?

Als dakassistent van de dakadviseur moet er sprake zijn van een zorgvuldige begeleiding, van een volledige doelmatige opname van daken tijdens een dakinspectie. Met volledig bedoel ik dat alle opnameaspecten zonder subjectieve, analyserende en concluderende aspecten feitelijk worden geregistreerd. De opnametechniek moet eenvoudig zijn en vooral volledig reproduceerbaar. Het mag niet uitmaken wie er met de dakassistent op pad gaat. De resultaten van de opname mogen niet van elkaar afwijken.

Om die reden moet de dakassistent ons, analoog aan de autonavigator, op het juiste spoor houden. De geregistreerde waarnemingen worden pas op kantoor uitgelezen en verwerkt. Bewerking van de registratie is ook niet gewenst.

Verschillende dak 'inspectie' navigatiesystemen zijn op dit moment beschikbaar voor gebruik. Analoog aan het plezier dat ik ontleen aan de ondersteuning van de assistent tijdens het autorijden, beleef ik de eerste ervaringen met de inzet van een geautomatiseerde dakassistent. De praktijk is hoopvol, en laat zien dat binnen ons adviesbureau de opnameresultaten van verschillende inspecteurs vergelijkbaar zijn.
De voordelen blijken om die reden voor de gebruiker en opdrachtgever aantrekkelijk.
o De resultaten, een feitelijke weergave van de dakinspectie, geven de opdrachtgever een compleet objectief inzicht in zijn dakenbestand.
o De opnameresultaten zijn losgekoppeld, onafhankelijk en reproduceerbaar, van de inspecteur.

De onderhoudsdiagnose
De volgende stap is het uitlezen van de waarnemingen en verwerking met een objectieve bepalingsmethode voor de resterende levensduur, al dan niet gecombineerd met onderhoudshandelingen.

De daknavigator moet in de kantoorsituatie de dakadviseur behulpzaam zijn bij het interpreteren van de inspectiegegevens ten behoeve van een onderhoudsdiagnose. Voor onze opdrachtgever wordt op dit moment de diagnose gedaan door ons adviesbureau en de daar werkzame personen. De opdrachtgever heeft daarbij geen grip op de bepalingsmethode voor de resterende levensduur. Het is aan ieder adviesbureau, dakdekkersbedrijf, producent of leverancier zelf om te bepalen of men in dit opzicht transparant wil werken. Vast staat, dat deze transparantie in de huidige markt bij dakdekkersbedrijven, dakadviesbureau's, leveranciers en producenten niet aanwezig is.

Persoonlijk pleit ik voor transparantie door een universele 'zichzelf lerende en corrigerende' daknavigator die inzichtelijk maakt hoe de bepaling van de resterende levensduur tot stand komt. Ik realiseer mij dat het inspanning en een grote discipline vergt om ieder dak op identieke wijze te inspecteren en te analyseren. Vooral omdat het je persoonlijk duidelijk maakt dat de huidige aanpak op een niet reproduceerbare, subjectieve manier plaatsvindt, en dat zeer doet. Niets is vervelender dan er achter te komen dat je tekort schiet in het geven van openheid inzake objectieve en onafhankelijke bepalingsmethoden voor de resterende levensduur bij het stellen van onderhoudsdiagnoses. Daar staat tegenover dat je, nadat je het hebt vastgesteld, er in ieder geval bewuster mee omgaat.

Mijn verwachting is dat de ontwikkeling van daknavigatiesystemen zal leiden tot een verbetering van onze huidige onderhoudsdiagnose technieken. Het succes zal in belangrijke mate afhangen van de inbreng van gebruikers van geautomatiseerde onderhoudsdiagnose systemen. En de gebruikers zullen na verloop van tijd moeten constateren dat, net als bij het auto-navigatiesysteem, je soms meer doet maar in het algemeen beter op het apparaat kan vertrouwen.

Nic-Jan Bruins