Zoeken

Roofs 2003-03-24 Unidek verwacht dit jaar weer met positieve cijfers te komen

Dirk Lindeman

Unidek staat de laatste tijd in het nieuws en niet meer met succesverhalen. Aanleiding voor een interview met de heer Hendrik van Dijk, voorzitter Raad van Bestuur van Unidek Beheer B.V. waarin van gedachten wordt gewisseld over de malaise binnen de isolatiesector en de tegenvallende resultaten van Unidek.

Hoe kijkt u tegen de malaise binnen de isolatiebranche aan, en wat denkt u dat daar de oorzaak van is?

Ik denk dat de oorzaak is dat er op dit moment te weinig gebouwd wordt. De doelstelling was vorig jaar dat er 100.000 woningen gebouwd moesten worden. Er wordt over gesproken dat er maar rond de 60.000 zijn gerealiseerd. Ook over dat aantal heb ik mijn twijfels, dit jaar zouden het er wel eens niet meer dan 45.000 kunnen worden. Dat betekent dat het minder gaat in de bouw. Daar zijn een hoop oorzaken voor aan te wijzen, maar de hoofdoorzaken zijn toch wel de nieuwe regelgeving en het Bouwbesluit. Daarnaast is de politieke besluitvorming binnen gemeenten en provinciale overheden steeds meer een probleem aan het worden.

Door de Vinex-locaties zijn de prijzen steeds verder opgedreven. Destijds was de markt daarvoor gunstig, dankzij de tweeverdieners, die de vette prijzen konden betalen. Op dit moment is een normaal huis voor een doorsnee gezin, of een pas startend jong koppel, niet meer te betalen. Dat heeft te maken met de huidige regelgeving en besluitvorming. De grondprijs, normen en vergunningen zijn kostenverhogend, en die kosten bepalen mede de hoge prijzen.

Voor aannemers en projectontwikkelaars is er enorm veel administratieve rompslomp bijgekomen, zoals berekeningen, pakken met tekeningen, allerlei keuringen, milieu- en schonegrondverklaringen, enzovoorts. De regering heeft de mond vol van het bevorderen van de bouwsnelheid, maar belemmert die juist door allerlei nieuwe regels. Enkele jaren geleden waren bouwvergunningen binnen twee a drie maanden rond. Nu duurt het, ondanks het bestemmingsplan, anderhalf tot twee jaar voor er met de bouw kan worden begonnen.

Ook veel collega-fabrikanten van bouwmaterialen gaan zware tijden tegemoet. De capaciteit van de meeste bedrijven is ingesteld op 100.000 of meer woningen per jaar, en als slechts de helft wordt gebouwd, heb je de poppen aan het dansen. Veel bedrijven wijken op dit moment uit naar lage lonen landen. Gelukkig gaat dit niet met polystyreen, want dan ben je alleen maar lucht aan het verplaatsen. Voor vele andere producten is een verhuizing echter geen enkel probleem, waardoor een groot probleem voor de Nederlandse economie en daar aan vastgekoppeld de werkgelegenheid ontstaat.

Het gaat, gezien de resultaten over de afgelopen drie jaar, ook niet echt goed met Unidek.

Daar heeft u gelijk in, de winst van Unidek is in het jaar 2000 spectaculair teruggelopen. Hadden wij in 1999 nog een winst van ongeveer ¤3.300.000, in 2000 behaalden we nog maar een winst van ongeveer ¤35.000. In 2001 zette deze trend zich verder door, naar een verlies van ¤84.000. 2002 was helemaal een rampjaar. Dit wordt binnen de Unidek-organisatie bijna geheel veroorzaakt door Duitsland, waar we twee productiebedrijven en een verkoopkantoor hebben. We bekijken nu hoe we met deze bedrijven verder gaan.

Waarom bent u destijds in Duitsland begonnen?

Toen wij de tweede fabriek overnamen, waren de verwachtingen in Duitsland nog hoog gespannen. Er lagen veel mogelijkheden in de voormalige DDR, en het toetreden van een groot aantal Oost-Europese landen tot de EU gaf ook de hoop dat de productie in onze Duitse fabrieken binnen niet al te lange tijd op z'n top zou kunnen draaien. De gedachte achter de overname en de opbouw in Duitsland was 'eten of gegeten worden'. De bedrijven die wij overnamen, waren in principe klein. Maar met een goed klantenbestand, met daarbij alle certificaten en vergunningen, konden wij ze voortzetten, en nieuwe bedrijfshallen en machines plaatsen. Toen dit allemaal gereed en operationeel was, stortte de markt met ruim 40% in.

Dat de praktijk door economische omstandigheden op zo'n korte termijn zou veranderen, hadden wij niet voorzien. Dat het, ook door de stijgende grondstofprijzen, moeilijk was om een marktaandeel of volumeaandeel te houden is evident. Door alle polystyreenfabrikanten zijn de laatste tijd miljoenen euro's verloren. Onze concurrenten konden dit iets beter opvangen, omdat zij nog andere producten verkochten, waar nog wel winst op werd gemaakt. Maar ook dat wordt minder, en ook zij hebben op dit moment grote problemen. Het verlangen naar betere prijzen is enorm; en ook noodzakelijk, willen de bedrijven over de hele linie overleven. Maar ja, wie begint ermee, iedereen wacht op elkaar. Ikzelf verwacht wel dat er binnen niet al te lange tijd noodgedwongen een prijsverhoging binnen heel Europa doorgevoerd zal gaan worden. In Duitsland moeten nu maatregelen genomen worden, die niet plezierig zijn. We hebben in principe drie opties: 1) sluiten, 2) verkopen, of 3) sterk reorganiseren en verder gaan.

Is de kans groot dat de fabrieken in Duitsland binnenkort afgestoten zullen worden?

Ik verwacht, en hoop, dat uit de reorganisatieplannen, die op dit moment door onze interim manager worden gemaakt, naar voren zal komen dat we in Duitsland gewoon door kunnen gaan

Moet er, binnen de huidige reorganisatie, veel personeel afvloeien?

Ons personeelsbestand is de afgelopen maanden gedaald van circa 750 werknemers naar 630, deels door natuurlijk verloop en deels door gedwongen ontslagen. Op dit moment ziet alles er weer vrij gezond uit. Dit jaar verwachten wij dan ook weer met een positief resultaat af te sluiten. Naar het zich laat aanzien hebben wij, zeker in Nederland, het diepste dal gehad.

Heeft Unidek niet te veel hooi op zijn vork genomen in de aflopen jaren?

Die vraag is ons vaker gesteld, en is simpel te beantwoorden met een tegenvraag. Hebben de beurshandelaren niet teveel hooi op de vork genomen als je nu naar de aandelenmarkt kijkt? Niemand had kunnen voorspellen dat de bouw met 25% zou gaan teruglopen. We verkeerden een aantal jaar geleden allemaal in de veronderstelling dat de groei nog wel een tijdje door zou gaan. Ik geloof dat wij in de afgelopen jaren datgene hebben gedaan wat voor de totale organisatie op dat moment nodig was,

Hoe ziet u de toekomst op renovatiegebied?

In de renovatie ligt nog veel werk, dat is een klein lichtpuntje. En alle gebouwen die vóór 1990 gebouwd zijn, zijn op dit moment toe aan een grondige inspectie. Naar alle waarschijnlijkheid moeten die allemaal naar afschot gebracht worden. De huidige wettelijke 1.5% blijkt lang niet toereikend te zijn; dit zal minimaal naar 2% gebracht moeten worden, uiteraard met goede spuwers. Als je daarbij de dakranden niet hoger maakt dan 6 cm, heb je eigenlijk geen noodafvoeren nodig. Alle noodafvoeren die aangebracht worden, worden op 6 cm aangebracht. Ik zie de noodzaak niet van hogere dakranden. Ik heb het met ons volumebouwsysteem zo opgelost, dat alle dakranden maar maximaal 8 cm boven het dak uitsteken, met een afschot van 2 cm, wat betekent dat er nooit meer dan 4 mp water op het dak komt te staan. Dan loopt het altijd over de dakrand weg.

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen binnen Unidek, die kunnen bijdragen aan de toekomst en winstverwachtingen?

Wij verwachten erg veel van ons nieuwe UN daksysteem. Dit is een zelfdragend isolerend prefab daksysteem met een kern van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor grote overspanningen met zware dekplaten voor geluidsisolatie. Bij het HD 3.5 UN-systeem wordt de dekplaat fabrieksmatig verbreed. Over de lange zijden worden vurenhouten regels hoh 650 mm ingelijmd. In het zelfdragende HD-UN-systeem kunnen sparingen worden aangebracht voor dakvensters. Het systeem kan zowel horizontaal als verticaal worden toegepast. Zadeldaken kunnen zelfdragend worden uitgevoerd m.b.v. een nokkoppelprofiel of als scharnierkap. Het systeem wordt geleverd met de gewenste Rc-waarde en de benodigde constructieve eigenschappen, die middels een statische berekening worden onderbouwd. Bij grotere daklengten kan gebruik worden gemaakt van de combinatie met knieschotten.
Met betrekking tot het UN-systeem werkt Unidek projectgericht. We zorgen daarbij voor de noodzakelijke werktekeningen en begeleiding. Het UN-systeem biedt, naast toepassing op pannendaken, diverse andere toepassingsmogelijkheden voor o.a. platte daken, wanden, gevels en vloeren. Die worden per project getoetst aan en afgestemd op de gestelde eisen.

Op dit moment zijn er een paar gigantische projecten van enkele tientallen miljoenen in voorbereiding.

Hoever staat het met de ontwikkelingen van de PV elementen?

Op dit moment hebben wij hier een proefopstelling op het terrein staan. Maar, gezien de huidige marktontwikkelingen, verwachten wij hiervan nog niet veel. De hele ontwikkeling van PV cellen loopt op dit moment, door de nog hoge kosten, grote vertraging op.

Wilt u verder nog iets kwijt aan de markt, waar toch wel sterk naar de ontwikkelingen binnen Unidek wordt gekeken?

Ja, dat wil ik, dit om alle geruchten welke op dit moment de ronde doen over Unidek de mond te snoeren. Er wordt op dit moment veel over Unidek geroddeld, en sommige geruchten doen hardnekkig de ronde. Zo zouden wij overgenomen worden door Heijmans . Ik kan zeggen dat ik de goede mannen nog nooit gezien heb, laat staan dat wij de boel zouden verkopen. We zijn dat zeker niet van plan. Maar zoals een wijs staatsman ooit heeft gezegd 'de roddel is al de hele wereld over voordat de waarheid is gestart'.

In 1982 hebben wij ook enkele tientallen mensen moeten ontslaan, maar enkele jaren later is ruim het dubbele aantal weer tewerkgesteld. We zouden toen, in 1982, ook al worden overgenomen, door een Arabisch bedrijf; ook dit bericht berustte puur op roddels binnen de markt. Unidek is en blijft een familiebedrijf. Ups en downs zijn normaal binnen elke organisatie.

Op dit moment zitten wij, door externe omstandigheden, even in een dip. Maar wij verwachten binnen niet al te lange tijd hier weer uit te komen en het verlies van de afgelopen jaren weer goed te kunnen maken. Unidek is financieel krachtig genoeg om ook de komende tijd goed door te komen, men hoeft daar niet over in te zitten. Unidek heeft op dit moment een 30 à 35% eigen vermogen van het balanstotaal. Met andere woorden: wij zijn nog steeds een gezond bedrijf. Op dit moment moet je natuurlijk niet met grote investeringen gaan aankomen. Dat zou niet goed zijn. Nu is het even consolideren en uitbouwen van de bestaande mogelijkheden. Iedereen binnen ons bedrijf heeft de opdracht gekregen dit jaar voor de winst te gaan en dat doen wij ook. Eind van dit jaar is Unidek terug.