Zoeken

Roofs 2003-03-31 100.000 daken op instorten?

ing. A.B. Berlee

Het zal u niet zijn ontgaan, het bericht van Vrom dat onderzoek aan het licht heeft gebracht dat 100.000 daken in Nederland mogelijk kunnen instorten bij hevige regenval. Reden voor de Stichting Dakpromotie contact op te nemen met Vrom, met het verzoek het onderzoek uit de doeken te doen. De beste vorm daarvoor, waarbij het onderwerp van alle zijden wordt belicht, toegelicht en voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, is een symposium. Voor de tweede maal organiseert de Stichting daarom een studiemiddag, en wel 8 april te Zeist onder de titel: 'Inspecteren of instorten'.

Het onderzoek van Vrom, en vooral de berichten die daarna in de pers verschenen, hebben nogal wat losgemaakt. De eerste vraag die wij als Stichting ons stelden is: wie gaat die 100.000 daken bezoeken om te constateren of er wat mee aan de hand is. 100.000 daken, met een grootte van meer dan 500 m2, is een enorme oppervlak; geen enkel bureau of bedrijf kan die inspecteren. Dat moet op een andere wijze tot uitvoer komen. Wat in ieder geval vast staat, is dat de constructeur, en de constructeur alleen, een feitelijk oordeel kan uitspreken. Maar het is onmogelijk om al die daken, of zelfs een fractie daarvan, te laten beoordelen door constructeurs. Niet alleen vanwege de hoeveelheid, maar ook vanwege de tijd die gemoeid is per dak om een goed oordeel te vellen.
Wateraccumulatie is complexe materie. Het kan daarom niet anders, dat ieder die met daken te maken heeft, kennis van de problematiek moet hebben om, indien daar aanleiding toe is, een constructeur in te schakelen. Welke signalen ertoe leiden is voor een belangrijk deel nog onderwerp van discussie. Het toegankelijk maken van de beschikbare kennis is een goed begin.
De studiemiddag heeft het volgende programma:

De studiemiddag is als gezegd 8 april. Als locatie is gekozen voor FiGi in Zeist, dezelfde plaats waar eerder een succesvolle studiemiddag is gehouden. De kosten bedragen 135 Euro per persoon en het programma vangt om 14.00 uur aan. De volgende sprekers en onderwerpen staan voor u klaar:


o ir. Erik. J. Kool van Vrom presenteert het onderzoeksrapport en de conclusies;
o ir. Simon H.N. Wijte van Hageman gaat in op het fenomeen wateraccumulatie en mogelijke oorzaken van instorting, zoals geconstateerd. Hij behandelt enkele cases;
o mr. Armand P.C.H. Doggen van ACA B&U doet de juridische consequenties voor partijen uit de doeken: nazien van het dak, onderhoudscontracten en prestatiecontracten;
o ing. Nic-Jan Bruins van DGI / T-Joint geeft de aandachtspunten voor de dakdekker aan;
o Will Scheffer van Uneto-VNI vertelt van regenintensiteiten, normen en rioleringen;
o ir. M.P.A. van de Koolwijk van VastNed Management BV, tenslotte, vertelt over zijn eigen ervaringen met wateraccumularie, de calamiteit bij één dak en de controle van de rest van het gebouwenbestand.

Uiteraard wordt een en ander aan de hand van cases en uitwerkingen zo inzichtelijk mogelijk gepresenteerd, uitgewerkt en afgesloten met een borrel.