Zoeken

Roofs 2003-03-34 Nieuwslijn

Veiligheidsvademecum pannendekken

Ieder bedrijf is verplicht de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren. De werkgever heeft in geval van ongelukken een omgekeerde bewijslast: de werkgever moet in geval van ongelukken aantonen dat hij zorgvuldig heeft gehandeld. De Arbeidsinspectie is zeer streng, en deelt al snel hoge boetes uit. Branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) heeft daarom onder alle op hellende daken werkende dakbedekkingsbedrijven het Veiligheidsvademecum pannendekken verspreid. Dit naslagwerk biedt, op basis van steekwoorden, alle relevante informatie met betrekking tot de veiligheid van het werk op hellende daken. Het vademecum is in een aantal kernthema's verdeeld, waarbinnen de informatie alfabetisch op onderwerp is gerangschikt. SCM Diensten B.V. heeft het vademecum samengesteld, de uitgave is in mogelijk gemaakt door Het Hellende Dak, in samenwerking met het hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD).

Wiefferink geïntegreerd in Rudde Dakbedekking

Wiefferink Kunststof Dakbedekking en Rudde Dakbedekking zijn twee werkmaatschappijen van de Rudde Groep. Wiefferink voor kunststof en Rudde voor bitumineuze dakbedekking. Per 1 januari is Wiefferink Kunststof Dakbedekking volledig geïntegreerd in Rudde Dakbedekking in Nijverdal. Voor Rudde zorgt de integratie voor een duidelijkere en krachtigere uitstraling naar de markt. Alle werkzaamheden, leveringen en uitvoeringen zullen door dezelfde mensen uitgevoerd worden, het aanspreekpunt voor de klant blijft gelijk.

FIM nu ook in Nederland gecertificeerd

Producent van afschotmortel FIM, uit het Belgische Westerlo, was in België al vanaf begin jaren negentig gecertificeerd. Op 6 februari 2003, tijdens de Bouwbeurs, kreeg het bedrijf het KOMO-attest-met-productcertificaat uitgereikt voor het PROFIM daksysteem, waarmee het ook in Nederland gecertificeerd is. Nebiprofa B.V. is de Nederlandse dealer van het product, de uitvoering is in handen van FIM zelf. PROFIM bestaat uit een lichte, goed thermisch-isolerende mortel op basis van geëxpandeerd polystyreen, geëxpandeerd vermiculiet, perlite, verscheidene toeslagstoffen met een snel hardende cement als bindmiddel. Het product is getest op cohesie, druksterkte en lambda-waarde, alsmede een kwaliteitscontrole van het productieproces op de fabriek.

Feestelijke uitreiking KOMO Procescertificaten aan Dakmerk-participanten

Op 6 februari 2003 werd tijdens de Bouwbeurs op de stand van Dakmerk het KOMO-procescertificaat (gebaseerd op de BRL 4702) uitgereikt aan de eerste tien Dakmerk-participanten. Met de uitreiking van het certificaat door Bouke Meekma, directeur Kiwa Certificatie en Keuringen, werd tevens de exclusieve samenwerking tussen Kiwa N.V. en SECI/Dakmerk bezegeld.

Met de uitreiking op de Bouwbeurs van de eerste tien KOMO proces-certificaten is voldaan aan de eis tot certificatie, zoals gesteld in de oprichtingsakte van SECI. De letters CI in SECI staan namelijk voor Certificatie Instelling. Bij de oprichting in 1992 was dat één van de doelstellingen, naast het verkrijgen van de ministeriële goedkeuring voor het oprichten en in stand houden van de Erkenningsregeling.

Vanaf de oprichting zijn naast eisen vanuit de Erkenningsregeling en de aanvullende Dakmerk reglementen, technische inspecties (keuringen) uitgevoerd op de projecten die gemaakt zijn door de Dakmerk-participanten. De rapportage van deze technische inspecties worden aan de opdrachtgever ter hand gesteld, en tevens vormen zij de basis voor evaluatie en een voortdurend verbeterproces. Omdat alle Dakmerk-participanten jaarlijks dienen te voldoen aan de gestelde normen, verwoord in het Certificaat van Erkenning, en tevens over het VCA certificaat beschikken, bleek het behalen van het KOMO procescertificaat een relatief eenvoudige opgave.

De doelstelling om over een eigen certificatie-instelling te beschikken, om de Dakmerk-participanten te kunnen certificeren, is dan ook vooralsnog losgelaten. In de Nederlandse markt zijn, zoals bekend, verscheidene certificatie-instellingen werkzaam, die de benodigde werkzaamheden tot het verkrijgen en onderhouden van het KOMO procescertificaat kunnen aanbieden. Gezien de kennis en ervaring is gekozen voor samenwerking met KIWA, om op korte termijn tot een afronding te komen voor alle Dakmerk-participanten.

De bedrijven die als Dakmerk-participant erkend zijn door SECI op basis van bedrijfsmatige en technische eisen, zijn met het KOMO procescertificaat nu ook gecertificeerd op technische en kwaliteitssysteemeisen. De beoordeling en controles vinden daarbij geïntegreerd plaats, met behoud van de integriteit en accreditatie die SECI respectievelijk KIWA kenmerken. Daarmee vullen de erkenning en certificatie elkaar aan. Omdat het KOMO procescertificaat dezelfde lading dekt, onafhankelijk van welke certificatie-instelling dit verstrekt, zullen de Dakmerk-participanten, welke al langer over dit certificaat beschikken, uiteraard dezelfde status hebben als de nieuwe certificaathouders.

Het KOMO/DAKMERK certificaat werd uitgereikt aan:
Boko B.V. Dakbedekkers te Wormerveer, Cazdak Cazemier Dakbedekking B.V. te Rotterdam, Eldon Dakbedekking B.V. te Alphen a/d Rijn, Kewodak B.V. te Alphen a/d Rijn, Kimmenade Nederland B.V. te Helmond, Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. te Winterswijk, Olster Dakwerken B.V. te Steenwijk, Rudde Dakbedekking te Nijverdal, Schiebroek Dakbedekkingen B.V. te Best en Van Venrooy Dakbedekkingen te Hoogeveen.

KOMO attest met productcertificaat voor polystyreen elementen van Knauf Isol B.V.

Maandagmiddag 3 februari 2003 heeft algemeen directeur Lex Maas van INTRON Certificatie B.V. aan algemeen directeur Jan Jipping van Knauf Isol B.V. het KOMO attest met product certificaat voor polystyreen elementen voor combinatie vloeren uitgereikt. Hiermee breidt Knauf Isol B.V. haar gecertificeerde productengamma uit met een reeds op de markt bekend product, echter met enkele significante voordelen.
Ten eerste levert Knauf Isol B.V. naast de standaard elementen ten behoeve van een h.o.h. afstand van de betonnen liggers van 600 mm, ook elementen ten behoeve van een h.o.h. afstand van 800 mm. Hiermee wordt in dezelfde arbeidsgang ruim 30% meer combinatievloer oppervlak gelegd. Ten tweede bieden de Knauf Therm elementen de mogelijkheid om een zeer hoge Rc-waarde (typen tbv Rc 2,5 m2K/W t/m 4,0 m2K/W) te realiseren. De steeds grotere vraag naar een hogere Rc-waarde is vooral op het dak en in de vloer relatief eenvoudig te realiseren. Naast de polystyreen dakisolatie, biedt Knauf Isol B.V. nu ook oplossingen in de combinatie vloer met een hoge Rc-waarde.

Jan Jipping ontvangt uit handen van Lex Maas het KOMO attest met product certificaat GVP 482

Rockwool behaalt certificaten CE-markering en Keymark

Na een intensieve voorbereiding heeft Rockwool op dinsdag 4 februari voor al zijn producten het CE-certificaat en CEN-Keymark ontvangen. Beide certificaten werden uitgereikt door ir. Rob Lenaers, voorzitter van de Belgian Construction Certification Association (BCCA), en in ontvangst genomen door Henk Janssens, afdelingsmanager Process & Care bij Rockwool Lapinus Productie, en Herman Voortman, directeur Rockwool Benelux.

De Europese CE-markering, onderdeel van het nieuwe Bouwbesluit, wordt vanaf 1 maart 2003 verplicht voor fabrieksmatig vervaardigde isolatiematerialen voor de bouw. Door de invoering van de CE-markering worden productprestaties in heel Europa op dezelfde manier gemeten en gepresenteerd. Zo wil de Europese Gemeenschap handelsbelemmeringen wegnemen en dubbele controles voorkomen. Het VEN-Keymark sluit nauw aan op de CE-markering. Het is een extra kwaliteitsgarantie dat de producteigenschappen, vermeld op de etiketten van Rockwool producten, nauwkeurig en regelmatig worden gecontroleerd door een extern kwaliteitslaboratorium.

De producten van Rockwool zijn gekeurd door de BCCA. Bij de uitreiking van de twee certificaten prees voorzitter ir. R. Lenaers de moed van Rockwool om beide certificaten ineens te behalen. 'Rockwool heeft het aangedurfd in de keuken te laten kijken. Bovendien heeft de certificering het bedrijf veel geld en energie gekost. Het voldoen aan de niewue Europese normen mag je vergelijken met het aanleren van nieuwe grammatica en spelling. Ik ben er echter van overtuigd dat deze inspanning op termijn lonend zal zijn.' Directeur H. Voortman van Rockwool Benelux schetste de inspanningen: 'Maar liefst zeven vrachtwagens vol producten zijn in april 2002 naar testinstituten gereden; nu hebben we 123 producten volgens de hoogste normen gecertificeerd.'

Alkor Draka: KOMO-attest met productcertificaat

Op maandag 3 februari 2003, tijdens de Bouwbeurs, ontving Alkor Draka het INTRON KOMO-attest met productcertificaat voor de kunststof dakbanen Alkorplan (CTG-461/1). Dit is een gecombineerd certificaat voor de mechanisch te bevestigen dakbanen (Alkorplan F), de losliggende constructies (Alkorplan L) en de gelijmde constructies met polyurethaanlijm (Alkorplan A). In dit attest is, voor de transparantie, de rekenwaarde van de bevestiging opgenomen. Het certificaat meldt dat de Alkorplan dakbanen een bewezen levensduur van 25 jaar hebben. Op de Bouwbeurs 2003 presenteerde Alkor Draka bovendien haar nieuwe informatieservice voor kunststof dakbedekkingssystemen. Naast de STABU-bestekservice bevat de informatieservice enkele principedetails van dakafwerkingen en een groot aantal voorbeelden van referentieprojecten. Indien extra informatie is vereist voor een project, bevat de CD-rom een aanvraagformulier voor documentatie, monsters en productcertificaten. Sinds kort is de Alkor Draka bestekservice ook online te raadplegen via de fbs-index. De bestek- en informatieservice is ontwikkeld in samenwerking met ZeeBoer B.V. uit Ede.

KOMO-attest-met-productcertificaat voor Betopor C-EPS

Op 3 februari 2003 kreeg Van Wylick B.V., tijdens Bouwbeurs 2003, het KOMO-attest-met-productcertificaat (CTG 462) uitgereikt voor de isolerende afschotmortel Betopor C-EPS. Dit is een lichte mortel op basis van cement, gerecyclede polystyreenkorrels, vermiculite en toeslagstoffen waarmee een sterke, drukvaste en naadloze afschotlaag wordt gerealiseerd. Deze afschotmortel is geschikt voor thermische isolatie en maakt afschot in elke gewenste richting moeiteloos te realiseren. Dakbedekkingssystemen, aangebracht op Betopor C-EPS hebben een langere levensduurverwachting, doordat deze minder wordt belast door water, vuil, warmte en mechanische spanningen.

KOMO-attest-met-productcertificaat voor Bauder Nederland BV

Op maandag 3 februari 2003 ontving Bauder Nederland b.v. uit Veenendaal het KOMO-attest-met- productcertificaat. Het certificaat werd tijdens de Bouwbeurs uitgereikt door Lex Maas. De producent van dakproducten verkreeg het certificaat voor de Bauder PIR dakisolatie (CTG 456/1) en de Bauder PIR spouwisolatie (CTG 457/1). Het materiaal is getest op isolatiewaarde en dimensionele stabiltiteit voor toepassing op het dak en in de spouw. Deze (h)cfk-vrije PIR isolatieproducten voldoen volledig aan de nieuwe Europese normering.

Personalia

Nieuwe adjunct-directeur BDA Dakadvies B.V. en BDA Geveladvies B.V.

Ing. C.W. (Chris) van der Meijden (38) en ing. R. (Rob) Versluis (40) zijn per 1 januari 2003 aangesteld als adjunct-directeur bij BDA Dakadvies B.V. en BDA Geveladvies B.V. te Gorinchem. Beiden zijn al vanaf 1988 werkzaam bij de BDA Groep als kwaliteitsmanager respectievelijk adviseur.

Chris van der Meijden (l), Rob Versluis (r)

Nieuwe technisch adviseur Empol B.V.

Met ingang van 1 januari 2003 is bij Empol in dienst getreden de heer Jos van Bommel in de functie van technisch adviseur. Zijn werkgebied ligt in Zuid Nederland. De heer Van Bommel is een zeer ervaren man in de dakenbranche en zal zich binnen de Empol Kwaliteitsdienst richten op technische adviezen en uitvoeringsinspecties.

Peter van Meel opvolger Anton van Zeeland bij Unidek

Tijdens de kersttoespraak 2002 deelde Anton van Zeeland mee dat hij de reorganisatie en het weer gezond maken van Unidek wil overlaten aan zijn opvolger. Na een dienstverband van bijna dertig jaar nam hij op 28 februari afscheid. Zijn opvolger is Peter van Meel. Van Meel bekleedde bij managementsfuncties bij onder meer McKinsley & Company, NBM Amstelland, Ebcon Networks (Genève) en Algon Vision PLC (Londen). Bij de laatstgenoemde, kleine beursgenoteerde IT-onderneming was hij tot februari 2003 bestuursvoorzitter (CEO). De eerste maanden wordt Van Meel waar nodig bijgestaan door Van Zeeland.

Nieuwe Europese typologie voor EPS

 EPS-TYPE Druksterkte bij 10% Was: TYPE EPS Buigsterkte EPS 60 60 15 100 EPS 100 100 20 150 EPS 150 150  25 200 EPS 200 200 30  250 EPS 250 250 35 300 eenheid_ [kPa] [kg/m3] [kPa]

Op 1 maart worden nieuwe Europese isolatienormen van kracht voor alle gangbare isolatiematerialen. Dit betekent dat ook de aanduidingen, ofwel, typologie voor EPS veranderen. EPS wordt niet meer aangeduid met de volumieke massa (densiteit) in kg/m2. Voortaan zijn de typebenamingen gebaseerd op de druksterkte van het isolatiemateriaal in combinatie met de buigsterkte. Daarnaast moet vanaf maart de warmtegeleidingscoëfficient of warmteweerstand door de producent worden vermeld.

De achtergrond van de nieuwe typologie is dat de kwaliteit van een isolatiemateriaal door de producent zelf kan worden bepaald aan de hand van de vereiste eigenschappen. Die kwaliteit is dus niet meer aan massa gebonden. Dat geeft vrijheid van ondernemen en maakt dat op maat gesneden typen voor de specifieke afnemer en voor specifieke toepassingen beschikbaar komen. Om de overeenstemming met de Europese norm aan te geven, worden vanaf maart EPS-bouwproducten van het CE-merk voorzien. Voor 'los' op de markt gebracht EPS, waarvan geen specifieke toepassing bekend is of waarvoor geen aparte kwaliteitseisen gelden, zijn op Europees niveau typen ontwikkeld waar de Nederlandse producenten, verenigd in Stybenex, zich aan conformeren.

De Europese EPS-productnorm is een 'open' norm. Dit betekent dat alleen de eigenschappen en de bijbehorende testmethode zijn gedefinieerd. De lokale regelgeving per EU-land bepaalt vervolgens welke prestaties door het product moeten worden geleverd. Het is aan de producent om het betreffende type daar op aan te passen. Vervolgens declareert de producent de producent die eigenschappen in de productdocumentatie en is dan gerechtigd het CE-merk op het isolatiemateriaal te voeren. CE-markering wil dus nog niet zeggen dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan. Daarvoor zijn onder meer de KOMO-kwaliteitsverklaringen.

In de Europese EPS-productnorm (NEN-EN 13163) en de bijbehorende conformiteitsnorm voor CE-markering (NEN-EN 13172) zijn de volgende eigenschappen benoemd die door de producent moeten worden opgegeven: druksterkte, buigsterkte, toleranties op de maatvoering, dimensiestabiliteit en warmtebegeleidingscoëfficient. Voor wat betreft de brandklasse is nog een discussie gaande. De Richtlijn Bouwproducten beschrijft namelijk eigenschappen van producten in hun toepassing, terwijl het Permanente Comité voor de Bouw eist dat materiaaleigenschappen van het kale EPS moeten worden gedeclareerd in Europese normen.

Afhankelijk van de toepassing kunnen nog meer eigenschappen worden opgegeven, zoals het waterdampdiffusieweerstandsgetal, dynamische stijfheid en dergelijke. Voor al deze eigenschappen zijn afzonderlijke testmethoden ontwikkeld. Deze zijn al jarenlang onderdeel van KOMO-certificatie en zijn inmiddels door de Nederlandse EPS-producenten overgenomen. Voor de warmtegeleidingscoëfficient is momenteel een statistische benadering voorgeschreven, zodat individuele testresultaten met een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid (90%) beter zijn dan de gedeclareerde waarde.

Agenda

Informatiemiddag 'Instorten of inspecteren'
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport 'Instortingen van lichte platte daken' van VROM, dat tijdens deze middag zal worden gepresenteerd, organiseert de Stichting Dak Promotie een informatiemiddag over het gevaar van instorten van platte daken. Er zal specifiek worden ingegaan op de noodzaak van dakinspecties met het oog op het risico van instorten. De informatiemiddag is bedoeld voor alle beheerders en eigenaren van onroerend goed.
De informatiemiddag zal op 8 april 2003 rond 14.00 uur worden gehouden in het FiGi Theater in Zeist. De kosten voor deelname aan deze middag bedragen 135 Euro excl. BTW per persoon.

Aanmelden: D. Lindeman Tel: 0251-315768
E-mail: info@dakpromotie.nl

ICT Bouw 2003

Op dinsdag 1 april 2003 organiseert het Centrum voor Kennis Communicatie voor de vierde keer het jaarlijkse seminar en expositie ICT Bouw. Tijdens dit gratis toegankelijke evenement staan de actuele ontwikkelingen in ICT voor de totale bouwnijverheid en -toelevering centraal. Het evenementt biedt een balans tussen theorie en praktijk van informatisering de bouw.

Datum: dinsdag 1 april 2003
Plaats: Congrescentrum De Reehorst te Ede
Gratis deelname.

Dach und Wand 2003

Van 28 tot 31 mei vindt in de Messe Hamburg aan de St. Petersburgerstrasse in Hamburg de internationale beurs Dach und Wand plaats. De beurs is woensdag tot en met vrijdag van negen tot zes toegankelijk, en zaterdag van negen tot vier. Toegangsprijs voor vier dagen is 25 Euro per persoon; prijs per dag is 12 euro, zaterdag 8 Euro.

Installatievak-west op 2, 3 en 4 JUNI 2003 in Lisse

Het aantal inschrijvingen voor INSTALLATIEVAK WEST, die van maandag 2 t/m woensdag 4 juni 2003 wordt gehouden, is boven verwachting. Vanwege deze groei heeft de organisatie besloten uit te wijken van Leiden naar een grotere lokatie in de Bakker Hallen te Lisse.
Deze beurs op het gebied van verwarming, sanitair, klimaatbeheersing, meet- en regeltechniek, air-conditioning, software en andere branche gerelateerde producten, systemen, technieken en diensten, biedt de bezoeker een bijzondere manier om de betrokken leverancier te ontmoeten.

Openingstijden: 2 en 3 juni van 14.00-22.00 uur, 4 juni van 10.00-17.00 uur.
Bakker Hallen, Meer en Duin 1-5, 2163 HA Lisse. Entree gratis op uitnodiging of aanmelding via www.installatievak.nl en info@installatievak.nl. Voor meer inlichtingen: F. P. van Houten Tel. 071-3649012