Zoeken

Roofs 2003-04-07 VROM-Inspectie: vooral lichte platte daken gevoelig voor waterophoping

Vooral lichte platte dakconstructies (stalen dakplaten ondersteund door een staalconstructie) kunnen gevoelig zijn voor ongewenste wateraccumulatie en kunnen daardoor bezwijken. Deze constructie wordt vooral bij bedrijfsgebouwen toegepast. Ook veel gebouwen met een publieksfunctie, zoals zwembaden, sporthallen en warenhuizen hebben dit soort daken. Het aantal risicodaken zou neerkomen op 100.000. Dit staat in een rapport van de VROM-Inspectie dat demissionair minister Kamp van VROM onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Roofs drukt het rapport in dit nummer integraal af.

Naar aanleiding van de publicatie van het onderzoek, organiseerde Stichting Dakpromotie op 8 april 2003 in het FiGi Theater in Zeist de studiemiddag 'Instorten of inspecteren?'. Diverse deskundigen uit de praktijk spraken over de problematiek en over mogelijke oplossingen. In dit nummer van Roofs vindt u de teksten van de verschillende lezingen.

Oorzaken

Aanleiding tot het onderzoek van de VROM- Inspectie was afgelopen zomer het instorten van een deel van een dak van de IKEA- vestiging in Amsterdam en van zwembaden in Etten-Leur en Weesp na hevige regenval. Uit het rapport blijkt dat aan deze instortingsgevallen ontwerp- en/of uitvoeringsfouten ten grondslag liggen.Ontwerpers en constructeurs zijn zich soms onvoldoende bewust van het risico van wateraccumulatie. De voorgeschreven berekeningswijze wordt door hen niet altijd gehanteerd. Maar ook bij een deugdelijk ontwerp kan het voorkomen dat wordt gebouwd in afwijking van het ontwerp. Verder worden ook bouwfouten gemaakt. In het bouwproces zijn niet altijd voldoende waarborgen aanwezig om de kwaliteit tot en met de oplevering te verzekeren.

De regelgeving over het voork├│men van wateraccumulatie is toereikend, maar de betreffende norm wordt door de praktijk als ingewikkeld en moeilijk toepasbaar ervaren. Het gemeentelijk bouwtoezicht voorziet niet altijd in een adequate controle in de fase van de bouwvergunningverlening en in het toezicht op de bouw. Ook wordt over het algemeen niet actief toezicht gehouden op de bestaande gebouwenvoorraad. Het is niet bekend in welke mate lichte platte dakconstructies in de bestaande voorraad al dan niet voldoen aan de eisen. De meeste eigenaren en beheerders van gebouwen hebben die kennis evenmin of zijn zich hiervan niet bewust.

Maatregelen

Het rapport wordt aan alle gemeenten gestuurd, waarbij de gemeenten nogmaals wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid om bij aanvragen voor een bouwvergunning, ook de constructieve aspecten te controleren en om toezicht te houden op de bouw en op de bestaande voorraad. Tevens vraagt de minister aan de gemeenten om een inventarisatie te maken van de publieksgebouwen en daarbij na te gaan of de dakconstructies aan de eisen voldoen. Het ministerie zal ook eigenaren van bedrijven schriftelijk attenderen op de mogelijke risico's van hun daken, want zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebouw.