Zoeken

Roofs 2003-05-12 Nieuwe drainage parkeerdak WTC

Al sinds de oplevering van het WTC-gebouw in Amsterdam-Zuid (in 1986), lekt de parkeergarage. Ook na de reconstructie, die in mei 2002 werd afgerond, is het probleem niet opgelost. De parkeergarage bleef lekken, bovendien vormden zich op de begane grond vochtvlekken in de vloer. Om het probleem uit de wereld te helpen, moest er een geheel nieuw drainagesysteem op het parkeerdak geïnstalleerd worden.

Destijds is in het ontwerp geen rekening gehouden met de afwatering. De gevels van het modern vormgegeven gebouw zijn vervaardigd uit glaswanden, die uitkomen op het dak van de parkeergarage. Een afdoend drainagesysteem ontbreekt. Aan de voorzijde, waar het restaurant is gevestigd, levert dit vochtvlekken in de vloer op, en het vochtgehalte in de lucht moet via apparatuur worden gereguleerd. Hetzelfde geldt voor de achterzijde, bij het kinderdagverblijf. Het dak van de parkeergarage lekt op verschillende plaatsen.

Aan de zijkant van het gebouw vindt een renovatie van een parkeerdak plaats. Het betreffende parkeerdak gaat ruimte bieden aan ongeveer 20 VIP-parkeerplaatsen. De ruimte wordt daarom met een luxe marmeren steen vormgegeven. Men maakt van de gelegenheid gebruik om het hele gebouw van een degelijk drainagesysteem te voorzien.

Drainagematten

Voor het WTC-gebouw wordt gebruik gemaakt van het Elastodrain systeem. Dit drainagesysteem wordt aangebracht door ZinCo Nederland B.V uit Amsterdam, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de aanleg van daktuinen en parkeerdaken. Het water wordt afgevoerd via de Polydrain afvoergoten en de ingebouwde dakafvoeren van ODS Nederland B.V.

Op het parkeerdak wordt over een oppervlakte van in totaal 3000 m2 een laag dakbedekking aangebracht. Hier worden de Elastodrain platen, met een laag van 6 mm rubber, overheen geplaatst. De rubber platen liggen niet direct op de dakbedekking, maar worden gescheiden door een scheidingsvlies, zodat de krachten van bovenaf niet op de dakbedekking worden overgebracht. Het rubber is zeer drukvast: bij een belasting van 40 ton/m2 drukt het slechts 2 mm in; bij het wegvallen van de druk veert het materiaal terug in de oude vorm. Dit betekent, dat er zelfs met een shovel direct op het materiaal gereden kan worden, zonder dat beschadigingen optreden. Over deze rubber laag wordt een filtervlies gespannen, om vuil uit de drainagemat te weren. Hier wordt het zandpakket bovenop geplaatst. Hierna kan vervolgens op het zandpakket de marmeren parkeervloer worden aangebracht.

Goot

Zo ontstaat er een doorlopend drainagesysteem. Het water stroomt via de Elastodrain platen naar de dakafvoer en de Polydrain afvoergoten. Leverancier van deze goten is ODS Nederland B.V. uit Barendrecht. Polydrain bestaat uit polyesterbeton; dit is een licht materiaal, dat is vervaardigd uit een samenstelling van kwartzand en polyester. Het materiaal heeft een dichte, capillairvrije structuur; het neemt dus veel minder water op dan gewoon beton (0,5% wateropname). Het heeft bovendien een gladder oppervlak (het is in dit opzicht te vergelijken met een PVC-buis), waardoor er minder vuil op het materiaal achterblijft.

Bij het WTC-gebouw worden de goten aan de buitenkant van de parkeergarage geplaatst, iets onder de randen van de Elastodrain platen. De afvoergoten zijn op een verzinkt stalen hoeklijn geplaatst die bevestigd is aan de bouwkundige wand van de parkeergarage. Hierdoor kunnen de goten niet verzakken. Het water stroomt vanaf de drainagemat, via sleuven in de zijwand, in de afvoergoot. Bij het kinderdagverblijf, aan de achterzijde van het gebouw, is het dak van de parkeergarage lager. Het dak loopt bovendien nog een meter of tien door, waar het gebouw ophoudt. Op deze plek wordt het water afgevoerd via Polydrain afvoergoten met een geringe inbouwhoogte, type Piccolo. De onder de afvoergoot aangebrachte gietijzeren dakafvoeren zijn vervolgens aangesloten op het riool.

Op veel plaatsen is het aanbrengen van het drainagesysteem, wegens ruimtegebrek, een lastige opgave. Omdat er bij het ontwerp geen rekening was gehouden met de drainage, is het voor de betrokken bedrijven vaak een kwestie van improviseren. Het verdient dan ook aanbeveling de drainage al in het ontwerp op te nemen, en daar de specialisten vanaf het begin bij te betrekken.