Zoeken

Roofs 2003-05-35 Nieuwslijn

Wijzigingsblad BRL 5213 'Uit gemodificeerd PVC vervaardigd, zelfdragend gootsysteem voor de afvoer van hemelwater' ter kritiek
Tot en met vrijdag 6 juni 2003 ligt bij Kiwa Certificatie en Keuringen het wijzigingsblad BRL 5213 ter kritiek.

Het wijzigingsblad betreft een wijziging van de proef 'gedrag bij verwarming' en de hierbij behorende eis voor de axiale lengteverandering; massieve producten worden anders beproefd dan geschuimde producten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ir. P. Broest: 070-4144655.

U kunt uw kritiek schriftelijk indienen bij:
Kiwa N.V.
Unit Kunstsof Leidingsystemen
T.a.v. de heer ir. P. Broest o Postbus 70 o 2280 AB Rijswijk

Rockwool Metaalbouw Seminar geeft handreikingen voor laatste marktontwikkelingen

Op 27 maart organiseerde Rockwool onder het motto 'IJzersterk Gevelwerk' in samenwerking met haar dealers het Metaalbouw Seminar 2003 in het Mariënhof te Amersfoort. Dit thema stond centraal, omdat de samenwerking tussen leverancier en metaalbouwer garant moet staan voor de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden oplossingen. Tijdens het seminar verdiepten zo'n 125 metaalbouwers uit heel Nederland zich in diverse nieuwe marktontwikkelingen. Bovendien kregen de deelnemers tips en informatie om een sterke positie in de markt te behouden.

Het vorige seminar vond drie jaar geleden plaats in Eindhoven. Sinds die tijd hebben zich zodanige ontwikkelingen voorgedaan, dat het tijd was voor een nieuwe bijeenkomst. Commercieel directeur van Rockwool Benelux, Frank Jacobs, schetste een beeld van de diverse bouwsectoren in de huidige turbulente tijden. Andere belangrijke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn hogere eisen en strengere normen van brandverzekeraars, het gewijzigd Bouwbesluit, de invoering van de Europese CE-markering en het opstellen van een kwaliteitsrichtlijn voor de metaalbouwsector.

Brandveiligheid in de bouw moet voor iedere betrokkene een hot item zijn. Dagvoorzitter Cees de Raad, Fire Safetymanager bij Rockwool Benelux, vertaalde die stelling naar concrete oplossingen waarmee metaalbouwers de brandveiligheid kunnen vergroten en andere risico's verkleinen.

Principe-akkoord CAO-onderhandelingen Metaal en Techniek

De werkgevers in de Metaal en Technische Bedrijfstakken zijn verheugd 25 maart 2003 om 23.40 uur, een principeakkoord te hebben bereikt over de nieuwe CAO. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 25 maanden. Het principeakkoord tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie FWM is bereikt na vijf onderhandelingsrondes. De CAO voor de Metaal en Techniek geldt voor 380.000 werknemers en 35.000 bedrijven en is daarmee de grootste CAO in de marktsector.

In de FWM werken 10 ondernemingsorganisaties samen: Metaalunie, UNETO-VNI (installatiebranche en de technische detailhandel), BOVAG, FOCWA (autoschadeherstellers), VIB (thermische isolatiebedrijven), NVKL (koeltechniek), NGO (galvano ondernemers), Federatie Goud en Zilver), NVOG (graveerbedrijven) en NVVM (modelmakerijen). Feitelijk betreft het niet één CAO die voor deze verenigingen en bedrijven is afgesloten, maar zeven; zodat per bedrijfstak in een aanhangsel maatwerk mogelijk is.

illbruck Megafoam voor de professional

illbruck introduceert een nieuw PUR-schuim met beduidend hoge opbrengst, speciaal ontwikkeld voor de professionele verwerker: Megafoam 45 en Megafoam 65.

Megafoam 45 is verkrijgbaar in een blikken bus met 500 ml inhoud en heeft een opbrengst, afhankelijk van de verwerkingstemperatuur, van ca. 40-45 liter vrijgeschuimd.
Megafoam 65 is verkrijgbaar in een blikken bus met 750 ml inhoud en heeft een opbrengst, afhankelijk van de verwerkingstemperatuur, van ca. 60-65 liter vrijgeschuimd.

Megafoam beschikt over dezelfde schuimkwaliteit als de andere illbruck purschuimen.

Nieuwe producten IPEX

IPEX international Trading is een handelsmaatschappij in bevestigingsmaterialen voor de bouw en industrie. Met een eigen installatie kan het bedrijf bevestigingsmaterialen voorzien van een poedercoating. Vanaf heden is het programma uitgebreid met de volgende productgroepen:

'Colour-nail' leveringsprogramma: platkop nagels met een geringde schacht in roestvast staal 304 (A2). De koppen van deze nagels kunnen worden voorzien van een speciale poedercoating in iedere gewenste kleur. Leverbaar in de volgende maten:
2.5 x 30 o 2.5 x 40 o 2.5 x 50

Blindklinknagels: aluminium huls met een rvs trekpen; de huls is voorzien van een poedercoating, in iedere gewenste kleur. Leverbaar in de volgende maten:
4.0 x 10 (vanaf eind april)
4.8 x 15
4.8 x 18 (verbrede flens, voor zachte materialen)

Opening verkoopbureau Klöber Benelux

Per 1 januari 2003 heeft de Klöber Groep (sinds augustus 2001 onderdeel van Lafarge Roofing) in het Belgische Eupen een nieuw verkoopbureau geopend: Klöber Benelux. Hiermee wil de fabrikant van dakproducten de drie markten (België, Nederland en Luxemburg) nog intensiever bewerken. Het bedrijf stelt zich ten doel een doordacht daksysteem aan te kunnen bieden aan groothandel, verwerker, architecten en ingeneurs. Met de nieuwe structuur, een nieuw verkoopteam en de invoer van een aantal nieuwe producten wil Klöber Benelux de marktpositie verder uitbreiden.

Magazijn A.S.F. Fischer uitgebreid

Het magazijn van A.S.F. Fischer uit Lelystad is met 2.000 m2 uitgebreid. Op 16 mei 2003 zal het nieuwe gedeelte geopend worden door burgemeester Leeuwe van Lelystad. Bij die gelegenheid zal ook gevierd worden dat de groothandel 30 jaar in die stad is gevestigd. Het bedrijf heeft onlangs het assortiment uitgebreid met een aantal nieuwe pluggen, waaronder de TOX VLF-plug. Dit is een kunststof plug met een metalen punt en een voorgemonteerde schroef met Torx indruk. De plug is geschikt voor bevestiging van onderconstructies, kantlatten, profielen e.d. in beton en steen (spreiden), in gipsplaten (verknopen) en in gasbeton (opstropen). Voorboren is niet nodig: men slaat de plug met een hamer in het materiaal en draait de schroef enkele slagen aan. De VLF plug lost heel wat bevestigingsproblemen op.

Overdracht aandelen Hi-Reach

Recent heeft Altrex B.V. de aandelen van haar verhuurorganisatie Altrex Hi-Reach B.V. verkocht aan het management van Hi-Reach. Door deze transactie is Hi-Reach (vanaf heden zonder voorvoegsel 'Altrex') volledig verzelfstandigd en zijn Altrex B.V. en Hi-Reach B.V. twee onafhankelijk opererende bedrijven geworden.

Altrex heeft in 1998 al een organisatorische scheiding tussen de Altrex-verkoopactiviteiten en de Hi-Reach verhuur activiteiten aangebracht. Dit besluit kwam voort uit de strategische keuze van Altrex zich te focussen op de door haar gedefinieerde kernactiviteit, te weten het ontwikkelen, produceren en verhandelen van klimmateriaal. Binnen deze focus was er op termijn geen ruimte voor verhuuractiviteiten. In de afgelopen jaren heeft Hi-Reach zich ontwikkeld tot een succesvol opererend verhuurbedrijf met een duidelijk eigen gezicht en goede positie in de markt. Het moment was daarom ook daar om in te gaan op de wens van het management om niet alleen commercieel maar ook beleidsmatig onafhankelijk van Altrex te kunnen opereren. Met de transfer van de aandelen is dit dan ook een feit en zal Hi-Reach haar eigen koers gaan varen.

Het hoofdkantoor, de fabriek en het logistiek centrum van Altrex zijn sinds 2003 in Zwolle gevestigd. Het hoofdkantoor van Hi-Reach is gevestigd in Nunspeet.

Nieuwe website met uitgebreid zoeksysteem gevelbakstenen

De nieuwe website van Wienerberger Bricks voor de Nederlandse markt is vanaf heden volledig operationeel. Met de site toont Wienerberger Bricks -het bedrijf dat onder meer Terca bakstenen en Porotherm binnenmuurstenen op de markt brengt- dat men méér doet dan het verkopen van baksteen. De organisatie biedt oplossingen en advies, en dat gegeven was hét uitgangspunt bij de realisatie van de site www.wienerberger.nl.

Vrouwen leren voor functie in de bouw

Om de instroom van vrouwen en meisjes in een kaderfunctie in de bouw te vergroten, gaat de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) de opleiding aantrekkelijker maken voor deze doelgroep. Zo is gestart met de leergang projecttechniek, waarbij meer praktijk in de lessen is opgenomen. Om meer vrouwen te interesseren voor de kaderopleidingen, wordt de voorlichting breder opgepakt. Grote bouwbedrijven en kamers van koophandel worden benaderd en de KOB-opleidingen worden bekend gemaakt onder de doelgroep zonder bouwopleidingsachtergrond.

Uit onderzoek van de commissie 'Vrouwen in bouwkaderfuncties' blijkt, dat nogal wat vrouwelijke KOB-cursisten een beroep buiten de bouw uitoefenen, of administratief werk bij een bouwbedrijf verzorgen. Ze missen vaak de praktijkervaring die mannen wel hebben. De cursus is zodanig aangepast, dat het gebrek aan praktijkervaring geen bezwaar meer is: vrouwen volgen een langere opleidingsroute en starten eerst met bouwtechniek.

Dumebo DWS en MDG presenteren kwaliteitsrichtlijn

Brancheorganisaties van metalen gevel- en dakproducten hebben een gezamenlijke kwaliteitsrichtlijn geïntroduceerd. Op 6 februari 2003 presenteerden de vereniging van toeleveranciers van metalen dak- en gevelmaterialen (MDG) en de branchegroep Dumebo-DWS, die de leveranciers van dak- en wandsystemen vertegenwoordigt, het eerste exemplaar van de 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken 2003'. De presentatie van deze nieuwe kwaliteitsrichtlijn werd ingeleid door prof. Alan Brookes (TU Delft). Pieter Hofstra, Tweede Kamerlid van de VVD, nam de Richtlijnen in ontvangst.

De 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken 2003' beschrijft de producten en hun verwerking. De technische randvoorwaarden en van toepassing zijnde technische richtlijnen op het gebied van metalen gevels en daken komen hierbij vanzelfsprekend uitgebreid aan bod. Het geeft de eisen aan waaraan de dragende constructies voor de gevels en de daken moeten voldoen, waarbij wordt uitgegaan van de drie constructieprincipes van metalen daken en gevels zelf: opbouwsystemen, sandwich-elementen en enkele beplating. Tevens brengt het verband aan binnen de technische richtlijnen van de MDG-bloedgroepen, te weten beplating, isolatie en bevestigingsmiddelen.

De 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken 2003' bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de verwerking van de metalen gevel- en dakproducten en is daarmee leidraad voor de architecten en opdrachtgevers. Het tweede deel behandelt de minimumeisen en de prestatie die de producten leveren.

Basisinsteek van deze richtlijn is dat er drie typen gebouwen te onderscheiden zijn waarin metalen gevels en daken worden toegepast: de 'traditionele' hal, het gebouw met één of meerdere specifieke, hoogwaardige eisen (zoals een hal met esthetisch verdergaande eisen, een koelhuis of gebouw voor de opslag van agressieve materialen) en (esthetisch) hoogwaardige gebouwen. Per type, aan te geven en overeen te komen in de besteksfase, wordt vervolgens de kwaliteit omschreven. Deze omschrijving betreft zowel de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en (wijze van) informatie-overdracht als ook de ontwerpkwaliteit inclusief detailleringen, materiaalkwaliteit en montagekwaliteit.

Van de nieuwe kwaliteitsrichtlijn wordt een brede uitstraling in de markt verwacht. Doel is dat de richtlijn bestekmatig voorgeschreven wordt en ook op de bouwplaats als ijkpunt gehanteerd wordt. Om die reden is de 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken 2003' dan ook opgesteld vanuit het oogpunt van het Bouwbesluit, aangevuld met een aantal basiskwaliteiten uit de Nederlandse bouwpraktijk.

Productwijzer Koramic Dakproducten

Koramic Dakproducten biedt een cd-rom, waarmee men via een eenvoudige zoekstructuur de specifieke dakpan kan opzoeken die aan de wensen en eisen van de klant voldoet. De cd-rom bevat van alle dakpanmodellen de technische informatie en bijbehorende detailleringen. De CAD-tekeningen kunnen eenvoudig geïmporteerd worden in verschillende tekensystemen (DWG, DXF, DRW). Bestekteksten van de diverse dakpanmodellen kunnen worden ingelezen naar de eigen worddocumenten. Naast het assortiment keramische dakpannen in natuurrode, geëngobeerde, verglaasde en gesmoorde uitvoeringen vindt men ook referentiefoto's van de diverse panmodellen.

Nieuwe dakpan heeft ruitvorm

Een nieuwe dakpan is in de regel niets bijzonders. Dakpannen bestaan al zolang, dat een nieuw model meestal een variatie op een bestaande pan is. Per 14 april komt er echter een pan op de markt met een heel nieuw ontwerp: de ruitvormige Tuile Z.

De vlakke pan heeft een golfje over de lengte. Vanwege de ruitvorm liggen de pannen niet recht, maar schuin over elkaar. Dit geeft het hele dak een bijzondere uitstraling. De pan is naast de vier standaardkleuren verkrijgbaar in 25 satinet- en 25 emailkleuren.

De pan heeft een zichtmaat van 255x255mm. Ze is ontworpen door de Franse firma Terreal. In Nederland is zij verkrijgbaar bij Leikon B.V. in Helvoirt.

PERSONALIA
Nieuwe consultant Gilde Software

Gilde Software vindt het belangrijk om nieuwe gebruikers van het Gilde Systeem vanaf het moment van implementatie hier zo optimaal mogelijk mee te laten werken. Om dit implementatietraject voor de dak- en gevelbranche te begeleiden, is Rudy Aalders als consultant met financiële specialisatie het consultantteam komen versterken. Deze uitbreiding was nodig omdat een toenemend aantal bedrijven in de dak- en gevelbranche GildeWIN inzet als bedrijfsomvattend informatiesysteem, waarmee de gehele organisatie efficiënt samenwerkt.

Rudy Aalders heeft zijn sporen in de automatisering ruimschoots verdiend. Na het HIO en een HEAO-opleiding is hij bij diverse bedrijven werkzaam geweest. De heer Rudy Aalders heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van softwareontwikkeling en support op maat rond een standaard financieel/ administratief pakket voor het midden- en kleinbedrijf: hij vervulde onder andere een functie als hoofd automatisering, waarbij de nadruk lag op de interne ontwikkeling van de software en vooral de organisatie eromheen. Hierna volgden nog diverse management- en consultancy functies. De ruime ervaring van de heer Aalders zal zeer bruikbaar zijn bij het doorvoeren van verbeteringen - die de gebruikers van het Gilde Systeem weer grote voordelen kunnen opleveren, vooral op het gebied van projectbewaking en implementatie.

Rekenprogramma 'Schijfwerking KIP'

Bij Bouwen met Staal is onlangs het computerprogramma 'Schijfwerking KIP versie 1.0 verschenen. Dit programma rekent geprofileerde stalen dakplaten door als steun tegen kippen en toetst de ligger van de onderconstructie op kipstabiliteit. Daarbij wordt de schijfwerking van de bovenliggende dakplaat meegenomen. Het blijkt dat wanneer de dakplaten in de kipberekening worden meegenomen, dat de ligger vaak zónder extra voorzieningen lichter, dus goedkoper, uitgevoerd kan worden. Zowel de staalbouwer en constructeur, als de gemeentelijke bouwtoezichten kunnen met het programma de gangbare kipsteun-berekeningen maken en toetsen. De gebruiker selecteert of definieert de dakplaat, onderslagconstructie, krachten en bevestigingsmiddelen. Het programma doet de rest. Het resultaat is een berekening die bij de bouwvergunning kan worden overlegd.

De basis voor het programma is de vervanger van de RSPS 1980, namelijk de nieuwe RMBS 2000 (de Richtlijnen voor de toepassing van metalen beplating als schijfconstructie), die eveneens (in het tweede kwartaal van dit jaar) verschijnt bij Bouwen met Staal.

AGENDA

Congres 'Asbest, stof tot nadenken' op 8 mei 2003 in Utrecht
Om milieudeskundigen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rond asbest, organiseert NEN een congres in samenwerking met de VOAM (Vereniging voor Onderzoek naar Asbest en Milieubedreigende stoffen). De reden hiervoor is de publicatie van twee nieuwe normen. De normen NEN 5707 voor asbest in de bodem en NEN 5897 voor asbest in bouw- en sloopafval verschijnen in mei. Naast een toelichting op deze normen, wordt het onderwerp asbest vanuit verschillende invalshoeken belicht; zo ook de handhaving van asbestonderzoek. En er worden praktijkvoorbeelden gegeven.

Dach und Wand 2003
De internationale vakbeurs Dach und Wand vindt van 28 tot 31 mei in de Messe Hamburg aan de St. Petersburgerstrasse in Hamburg plaats. De beurs is woensdag tot en met vrijdag van negen tot zes toegankelijk, en zaterdag van negen tot vier. Toegangsprijs voor vier dagen is 25 Euro per persoon; prijs per dag is 12 euro, zaterdag 8 Euro.

Construmat 2003
Construmat is, in omvang en opzet, de belangrijkste internationale bouwtentoonstelling op het gebied van constructie. De passende plek voor captains of industry en professionals om kennis te nemen van de belangrijkste technologische ontwikkelingen. De tentoonstelling wordt van 26 tot 31 mei gehouden in Barcelona.

Installatievak West
Installatievak West wordt van maandag 2 t/m woensdag 4 juni 2003 gehouden in de Bakker Hallen te Lisse. Het totaal aantal deelnemers zal uitkomen boven de 150. Installatievak West is hiermee de grootste regionale vakbeurs in haar soort in het westen van Nederland. Het expositieprogramma omvat Sanitair, Klimaatbeheersing, Koudetechniek, Verwarming, Gereedschappen, Automatisering, Software, Materialen, Meet- en Regeltechniek, Gebouwbeheersystemen, Stofzuigsystemen, Dakafwerking, Opleidingen, Waterbehandeling en andere gerelateerde producten.

Metef/Foundeq/Timatec 2004
Van 21 tot 24 april 2004 zullen drie tentoonstellingen in één evenement plaatsvinden: Metef (aluminium), Foundeq (metaal) en Timatec (magnesium en titanium). Tijdens dit evenement kan men apparatuur en toepassingen bezichtigen, die betrekking hebben op de verschillende materialen. Het evenement vindt plaats in de Gardia Exhibition Centre Montichiari in Brescia (Italië).