Zoeken

Roofs 2003-07-03 Denkt u echt dat u nog een vrijblijvende offerte kan krijgen?


Aan allen die een platdak bezitten, zullen krijgen, maken, bewaken, inspecteren, beheren en wat al niet meer: luister en huiver.

Nog even en de tijd van vrijblijvende offertes in de renovatiesfeer is voor altijd voorbij. Recent heb ik via via vernomen dat bij een grote dakdekker de eerste inspecteur is beboet door de Arbeidsinspectie tijdens het opnemen van een dak. De man had onvoldoende veiligheidsvoorzieningen getroffen om zijn zeer tijdelijke werkzaamheden uit te voeren. Mij is niet bekend of de opdrachtgever ook een boete heeft gekregen voor het in gevaar brengen van derden door deze onbeveiligd het dak op te sturen.

Als dit de tendens is, dan zal ook ik eerdaags geconfronteerd worden met zo’n boete. Ondanks het feit dat ik mij in een redelijk grote auto verplaats, heb ik onvoldoende hekwerk bij me om voor een inspectie voldoende dakrandbeveiliging neer te zetten. Ook kom ik regelmatig zonder aangelijnd te zijn bij een dakrand met een potentiële valhoogte van > 2,5 m. Verder steekt mijn ladder niet altijd 1 meter boven de dakrand, domweg omdat het met een gemiddelde vouwladder niet lukt. En dit geldt niet alleen voor mij, maar iedereen die inspecteert, ook al denkt hij zelf van niet, is bij zijn dakinspecties regelmatig in overtreding. Wij, de (veiligheids-) inspecteurs, onderhoudsmensen en de dakdekkerbedrijven in het bijzonder, zitten niet te wachten op boetes en kijken met grote argwaan uit naar de toekomst. Wie moet wat doen en wat zijn de consequenties van die handelingen? Een boete? Het stilleggen van deze bedrijfsactiviteiten? Is de man op het dak de schuldige of zijn baas die hem op pad heeft gestuurd? Moet de arbeidsinspectie de aanvrager/opdrachtgever niet een fikse boete geven? Het is zijn dak en dat dak is toch onveilig?

De schrik zit er ook bij de gebouweigenaren inmiddels goed in. Nadat deze en gene om het hardst hebben staan roepen dat een dak levensgevaarlijk is en iedere gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de mensen op zijn dak, zit menig gemeente, woningbouwvereniging, institutioneel belegger enz. met de handen in het haar. Onderhoudsmonteurs, installateurs, groenverzorgers, de één na de ander schreeuwt de opdrachtgever toe, dat hij uit ARBO overwegingen niet meer op zijn levensgevaarlijke dak mag. Via allerlei kanalen komen dan nog eens vertegenwoordigers van ‘veiligheidsinstanties’, leveranciers van dakpalen, dakbeveiligingsadviseurs en Joost mag weten wie nog meer de gebouweigenaren vertellen dat ze nog maar één ongeval af zijn van een gevangenisstraf. Het gaat er steeds meer op lijken dat het dak wordt gedemoniseerd en zijn eigenaar wordt gecriminaliseerd. Daarbij komt nog dat de informatie die er is over veilig werken op daken per informatieverstrekker verschilt en vaak tegenstrijdig en onvolledig is. Naar de huidige regels moeten alle daken vanuit een hangbak aan een mobiele kraan of helikopter of m.b.v. een op het dak geplaatste radiografisch bestuurbare dakinspectie-robot met BDA-certificaat op veiligheid onderzocht worden. Wil men dat niet, dan kan ook gekozen worden voor het in de hekken zetten van een dak of rondom in de steigers om een inspectie uit te voeren.

Misschien wordt het eens tijd voor een proefproces, bijvoorbeeld in samenwerking met de Rijksgebouwendienst. Deze overheidsinstelling, met vele gebouwen verspreid over Nederland, is toch ook gebaat bij duidelijkheid. Voor die ene keer zullen we dan met zo'n twintig bedrijven op een onbeveiligd dak gaan staan met een valhoogte van ca. 2,55 m dak. Volgens afspraak informeren wij de Arbeidsinspectie. Allemaal zwaar in overtreding accepteren wij gelaten de bekeuring. Waarbij ik betwijfel of de Rijksgebouwendienst als gebouweigenaar de grootste boete opgelegd zal krijgen. Vervolgens weigeren we allen de boete te betalen en laten het op een proefproces aankomen. De kosten kunnen hiervan door de belanghebbenden, zoals Vebidak, de VNI, de Arbeidsinspectie, het rijk en de woningbouwverenigingen worden gedragen. De uitkomst van dit proces zou wel eens verhelderend kunnen werken. Dan weten we met z’n allen, eigenaren en dakbewerkers, voor eens en voor altijd waar we ons t.a.v. persoonlijke veiligheid voor een dakinspectie en kortstondig onderhoud aan moeten houden. Waar de verantwoordelijkheid ligt en wie welke preventieve acties moet ondernemen en zeker zo belangrijk waar deze achterwege mogen blijven.

Pas daarna kunnen we met een gerust hart voor een offerteaanvraag een kostendeclaratie bij de aanvrager indienen voor de benodigde veiligheidsvoorzieningen tijdens de dakinspectie. Gaan we duizend Euro rekenen voor het repareren van een HWA aan de dakrand van een garagebox? Kunnen dakdekkerbedrijven nog wel tien jaar garantie geven? Zoals het er nu uitziet wordt het tien jaar garantie EXCL. de te treffen ARBO maatregelen voor dakbezoek, ongeacht de oorzaak van de klacht.

Zo lang het duurt kan ik alleen maar tegen potentiële nieuwbouweigenaren zeggen, zorg voor voldoende borstwering, noodoverlopen, toetredingsmogelijkheden bij uw nieuwe gebouwen, dan blijft u dit gezeik bespaard.

Theo Wiekeraad.