Zoeken

Roofs 2003-07-16 Groeiende aandacht voor esthetische Dakrandafwerkingen

Lange tijd waren dakrandafwerkingen een sluitpost waaraan tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase weinig aandacht werd besteed. Architecten ontdekken echter steeds meer de mogelijkheden van aluminium dakrandafwerkingen als ontwerpinstrument. Roval Aluminium B.V. te Helmond speelt in op deze ontwikkeling met de introductie van architectonische dakranden. De heer Edwin van Kemenade, Sales & Marketing manager bij Roval, vertelt over de diverse mogelijkheden van de dakrandafwerkingen en doelstellingen van het bedrijf.

Gewaagde vormen

Roval maakt deel uit van het internationaal opererende Reynaers Aluminium. Het bedrijf is specialist in aluminium dak- en gevelproducten voor de woning- en utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als renovatie). De heer van Kemenade: ‘Een dakrand kan op verschillende manieren worden afgewerkt en aluminium is hier uitermate geschikt voor. Het materiaal is eenvoudig te verwerken en in de meest uiteenlopende vormen te smelten. Bovendien is het goed hanteerbaar op de bouwplaats, duurzaam en recyclebaar. Het materiaal is zelfbeschermend, doordat het op eventuele schade zelf een beschermende corrosielaag vormt. Natuurlijk heeft het, zoals ieder materiaal, gebruiksvoorschriften: de combinatie van aluminium met bijvoorbeeld lood of zink is problematisch. Dit is echter te verhelpen met een laklaag, of een andere beschermingslaag.’

‘In het verleden werden voornamelijk gewone daktrimmetjes gebruikt voor de afwerking van het dak,’ aldus de heer van Kemenade. Hij is daarom blij dat tegenwoordig een esthetische dakafwerking meer wordt gewaardeerd, waardoor de architectonische mogelijkheden van de afwerking beter worden benut.  Met de serie ‘Architectonische dakranden’ biedt Roval architecten en ontwerpers de mogelijkheid om een gebouw iets extra’s mee te geven. Deze serie bestaat uit vijf modellen, namelijk: ‘Curve’ (gebogen aanzicht), ‘Wave’ (de voorzijde loopt van bol naar hol), ‘Angle’ (een combinatie van de traditionele rechthoekige vorm met een holle, gebogen onderzijde) ‘Opaal’ (ovaalvormig aanzicht) en ‘Kraaltrim’ (ronde vorm). Het materiaal kan in iedere gewenste Ral-kleur of eventueel geadoniseerd worden uitgevoerd.

Functionaliteit

‘Niet alleen de vormgeving is belangrijk, maar ook de functionaliteit. De Solotrim bestaat bijvoorbeeld uit een speciaal gevormd aluminium profiel dat, nadat de dakbedekking is aangebracht, rechtstreeks op het dakbedekkingssysteem wordt geplaatst. ‘Enkele bestaande systemen, voorzien van schuimband, zijn onder invloed van wind en stuwing, in combinatie met krimp en uitzetting van de aluminium profielen, niet waterdicht. Ook kan er via capillaire werking water onder de dakrand komen als de schuimrand verzadigd raakt met water. De Solotrim is voorzien van een afdichtingsband van EPDM, dat geen water opneemt en oneffenheden in het dakvlak beter opvangt. De afdichtingsband steekt iets onder het profiel uit, en door de vormgeving van de afdekkoppeling wordt het uiteinde van de koppeling tegen de afdichtingsband gedrukt, waardoor er een waterdichte afsluiting ontstaat.’

Communicatie

Doordat het bedrijf met een groot aantal fabrikanten werkt, die door heel Europa gevestigd zijn, is het mogelijk de prijs scherp te houden. De heer van Kemenade: ‘Een scherpe prijs is belangrijk, maar onze aandacht gaat voornamelijk uit naar de kwaliteitsbewaking. Ik versta hieronder: het leveren op maat, een flexibele levertijd en een adequate after Sales Service.’

‘Het bedrijf wil zich ten opzichte van de klant dienstbaar opstellen. Daarom hechten wij het grootste belang aan zo kort mogelijke communicatielijnen. Onze medewerkers werken vanuit een ‘kantoortuin’, waardoor iedereen in dezelfde ruimte werkt,’ vertelt de heer van Kemenade. ‘Het voordeel hiervan is, dat iedereen van elkaar weet waar men mee bezig is, zonder dat daar uitgebreid voor vergaderd moet worden. Doordat men vlak bij elkaar zit, kan goed worden samengewerkt. Klanten hebben bovendien een vast aanspreekpunt: bij eventuele problemen hoeft dus niet telkens worden doorverbonden. Om dezelfde reden is elke buitendienstmedewerker gekoppeld aan een vaste binnendienstmedewerker. Dit alles heeft tot gevolg dat het bedrijf flexibel in kan spelen op vragen en problemen.’

‘Wij hechten het grootste belang aan een goede communicatie met de klant. Daarom stellen we productinformatie via zo veel mogelijk verschillende kanalen beschikbaar. Zo verstrekken we, naast de uitgebreide catalogi met productinformatie, kleine, handzame boekjes met uittreksels van de catalogi. De ‘Aluminium dakwijzer’ is bijvoorbeeld toegespitst op alle producten voor het dak (dakrandprofielen, ontluchtingen, kiezelbakken, etc.), waarin bovendien instructies voor een juiste toepassing zijn opgenomen. Het internet gebruiken we volop: de informatie is via verschillende databases beschikbaar en de internetsite is recent geheel vernieuwd. De vraag van de klant staat centraal in de informatievoorziening. Wij dringen de informatie niet op, maar stellen het beschikbaar als de klant daarom vraagt.’

‘Door toepassing van Geometric Description Language (GDL)- objecttechnologie biedt het bedrijf  de producten twee- en driedimensionaal aan ontwerpers aan. Dit programma legt alle eigenschappen van de producten digitaal vast. We spelen hiermee in op de grotere behoefte aan geïntegreerde toepassingen van digitale hulpmiddelen. De integrale koppeling tussen product-, CAD- en bestekinformatie voorkomt hiaten tussen bestek en tekeningen. Vanuit dezelfde filosofie van dienstbaarheid wordt het assortiment zoveel mogelijk op de klant afgestemd. De afdeling ontwerp en ontwikkeling denkt in individuele gevallen actief met de klant mee over de beste toepassing van aluminium; de projectbegeleiding zorgt tenslotte voor een zekere verwerking.’

Nieuw pand

In Nederland is Roval op het gebied van aluminium toepassingen in de bouw marktleider. Het bedrijf blijft zich echter richten op groei. Hiertoe richt het zich steeds meer ook op de buitenlandse markten. Eind 2004, begin 2005 zal Roval in Helmond een groter pand betrekken, dat voorzien zal zijn van een nog grotere opslagruimte, en waarin de logistieke verwerking verder kan worden verfijnd.