Zoeken

Roofs 2003-07-23 Nieuwslijn

Het eindoordeel van de meeste exposanten op Dach und Wand 2003 was overwegend positief. De internationale vakbeurs voor dak, gevel en afdichtingstechnieken werd van 28 tot 31 mei 2003 gehouden in Hamburg. Het aantal bezoekers ligt lager dan vorig jaar, toen de Dach und Wand in de Frankfurter Messe werd georganiseerd. Toch is de heer Manfred Schröder, voorzitter van de ZVDH (Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandewerks), dat Dach und Wand organiseerde, desgevraagd niet ontevreden over het verloop van de beurs: ‘Zoals elk jaar geeft de beurs een belangrijke impuls aan de dakenbranche.’ Volgens 81,4% van de ondervraagde bezoekers heeft de vakbeurs directe invloed op het verstrekken van opdrachten. Bijna 50% van de professionele bezoekers heeft al tijdens de beurs een order geplaatst, of te kennen gegeven dat te zullen doen.

De methoden voor kostenbesparend kwaliteitsbewust bouwen en energiebesparing waren belangrijke thema’s. Veel aandacht ging dan ook uit naar dakbegroeiingen. Diverse leveranciers van systemen van het groene dak (ZinCo, Optigrün) waren op de beurs vertegenwoordigd. Dit jaar wordt bovendien in Duitsland de nieuwe norm DIN 18234 ‘Bouwkundige brandwering van daken met groot oppervlak – brandbelasting van onderen’ van kracht, die op deze beurs de schaduw al vooruit wierp. Diverse bedrijven speelden daar met innovaties op het gebied van brandwerendheid op in. Ook esthetische vernieuwingen (Koramic presenteerde bijvoorbeeld de vlakke dakpan N 91 met een wijnrode kleur) kwamen ruimschoots aan bod. Wereldwijd is Dach und Wand de grootste beurs voor dak, gevel en afdichtingstechnieken. Dach und Wand 2004 zal van 19 tot 22 mei 2004 in München plaatsvinden.

PERSONALIA

Nieuwe technisch adviseur Hertalan EPDM

Sinds 1 mei is de heer Jacco Theunissen werkzaam bij Hertalan EPDM rubberfolie voor dak- en gevelsystemen, onderdeel van Hertalan Nederland in Kampen.

Poppers Senco neemt Bolle Technofast over

Per 1 mei 2003 maakt Bolle Technofast te Almere deel uit van Poppers Senco Nederland B.V. Een integratie die bewijst dat het nieuwe geheel meer is dan de som der delen, doordat de leveringsprogramma’s van Poppers Senco en Bolle Technofast perfect op elkaar aansluiten. De Bolle Technofast activiteiten, alle medewerkers, alsmede het assortiment (als zelfstandige productgroep) worden geïntegreerd in de bestaande organisatie van Poppers Senco. Naast de vertrouwde producten van Poppers Senco kunnen wij onze klanten nu dus ook compleet van dienst zijn op het gebied van bevestigingstechniek en plafondophangsystemen. Het nieuwe geheel treedt als één bedrijf onder de naam Poppers Senco Nederland B.V. naar buiten.

Het overnemen van Bolle Technofast versterkt de leidende positie van Poppers Senco en biedt maximale garanties voor continuïteit en veelzijdige dienstverlening, inclusief de zekerheid van een optimale logistieke ondersteuning wat voor onze klanten een goede service en snelle levering inhoudt.

Eveneens per 1 mei jl. heeft Poppers Holding B.V. alle aandelen verworven in Bolle Technofast Belgium N.V. gevestigd te Houthalen, België. Deze onderneming zal in ongewijzigde vorm, maar wel met een uitgebreider assortiment, onder dezelfde naam worden gecontinueerd.

Gratis helpdesk voor platte daken

Onderzoeksinstituut TNO Bouw heeft een gratis ‘Helpdesk Platte Daken’ geopend. Eigenaren van gebouwen, ingenieurs, adviseurs en bouwers kunnen hier per e-mail of per fax vragen stellen over de risico’s van platte daken en de oplossingen hiervoor. De afgelopen jaren zijn enkele platte daken ingestort nadat regenwater niet of te langzaam werd afgevoerd. Een onderzoek van VROM-inspectie had onder meer tot gevolg dat een groot aantal daken in Nederland als risicovol is aangemerkt (zie Roofs 4-2003). Vragen aan de helpdesk kunnen worden gesteld via het e-mailadres: helpdesk.platte.daken@bouw.tno.nl of via faxnummer 015-2763016. Ingewikkelde vragen verwijst TNO Bouw door naar adviseurs met relevante kennis.

Skyworks concentreert twee Amsterdamse vestigingen weer op één locatie

Skyworks B.V. uit Berkel en Rodenrijs, leverancier van en marktleider in professioneel klim- en toegangsmateriaal, opent volgende maand een nieuwe, grotere vestiging in Amsterdam. Het gaat om een samenvoeging van de vestigingen in Amsterdam-West en Zuidoost. Het bedrijf benoemde tevens een tweetal nieuwe managers. Ron Sotthewes (42) is aangetrokken als area manager voor district Noordwest Nederland en Frank van Boven (30) is de nieuwe manager voor de vestiging van Skyworks in Amsterdam.

Vorig jaar werd de Amsterdamse vestiging gesplitst om, gezien de groei aan opdrachten, de bereikbaarheid in het werkgebied te optimaliseren en een snelle levering en service te kunnen blijven garanderen. ‘In de praktijk bleek dat een tweede vestiging geen daadwerkelijk toegevoegde waarde bleek op die aspecten,’ aldus Ruud Stiekema, algemeen directeur van Skyworks. Daarom is besloten de twee vestigingen weer te centraliseren op één vernieuwde en uitgebreide locatie in Amsterdam. ‘De voorkeur van onze relaties gaat meer uit naar een volledige presentatie van het totale Skyworksconcept op één locatie. Omdat de mogelijkheid zich voordeed om één van de twee Amsterdamse locaties aanzienlijk uit te breiden en te vernieuwen, hebben we de kans aangegrepen aan die wens te voldoen.’

De nieuwe area manager Ron Sotthewes is verantwoordelijk voor Noordwest Nederland. Hiertoe behoren de Skyworks vestigingen in Alkmaar, Amsterdam en Utrecht. Sotthewes is verantwoordelijk voor het commerciële beleid, personeelsbeleid, financiële sturing, kwaliteit, logistiek, arbo en communicatie voor die vestigingen. Hij beschikt over een brede kennis en ervaring, opgedaan in diverse commerciële en leidinggevende functies op managementniveau.

De nieuwe vestigingsmanager Frank van Boven deed ervaring op in een commercieel technische functie bij een internationaal opererende fabrikant van elektrotechnisch installatiemateriaal en als vestigingsmanager bij een nationaal werkende groothandel voor bouw- en industrie.

De schilder als dakdekker

Verfproducent Bioni Shield (in Nederland vertegenwoordigd door Coda Producten B.V.) onderscheidt slechts twee hoofdtoepassingen voor verf in de bouw, die alle eigenschappen in zich dragen: een binnen- en een buitenapplicatie. Daarnaast bestaat nog een grondverf en een speciale toepassing voor daken: Bioni Shield-Roofing.

In tegenstelling tot de Duitse markt worden in Nederland minder gebouwen aan de buitenkant volledig afgewerkt. Nederland is daarentegen een dakpannenland. De nieuwe coating, aangebracht op oudere dakpannen, creëert voor de dakpannen een nieuwe eigenschap die ze oorspronkelijk niet hadden: dezelfde isolerende werking als op muren. Oude, verweerde dakpannen hoeven daardoor niet door nieuwe te worden vervangen. Het zou wel eens kunnen zijn dat het schildersbedrijf daarmee een nieuwe dimensie aan de gebruikelijke activiteiten zou kunnen toevoegen. De garantieperiode is op vijf jaar vastgesteld.

De verf is inmiddels in productie en verkrijgbaar, ook in Nederland. Een marktaandeel in Duitsland van 2 tot 3% ziet het management voor de komende 5 à 10 jaar in een overvolle markt als realistisch.

Lezersreactie

artikel ‘Lekkage in een koelcel’

In Roofs 3-2003 heeft de heer Bruins een artikel gepubliceerd over de problemen in een vriescel. Omdat wij in de loop der jaren veel koel- en vrieshuizen hebben gebouwd en van dakbedekking hebben voorzien, trok dit artikel extra onze aandacht. Op pagina 9 wordt een schematische weergave van een technisch correcte oplossing afgedrukt; maar het is jammer, dat de tekening niet meer gedetailleerd is weergegeven.

a)            de insnijding aan de warme zijde van de panelen moet namelijk dampdicht worden afgewerkt, hetzij door een eventueel dampdichte laag onder de isolatie hier extra vast te kleven, hetzij middels een extra kleefband.

b)            De waterkerende laag staat getekend tot de bovenkant paneel, maar feitelijk moet deze waterkerende laag (die tevens dampremmende laag is) doorgezet worden tot aan de warme zijde om te voorkomen dat waterdamptransport door het paneel naar de koude zijde van het paneel plaatsvindt, met als gevolg: condensatie.

c)            Verder is het ook nuttig onder de aandacht te brengen dat de naden van de panelen aan de ‘warme’ zijde goed dampdicht afgedicht moeten worden.

Dhr. A. Kooy, Kooy Isolatiewerken B.V. te Enschede

Van de redactie:

Uw opmerking is terecht. Van een gedetailleerde tekening is afgezien omdat de schaalgrootte als afgedrukt de tekening door vele fijne lijntjes niet verduidelijken. Getracht is het principe weer te geven. In het vervolg wordt in de tekst aangegeven hoe uiteindelijk tot een volledig detail te komen.

Lezersreactie ‘Maatregelen nemen is noodzakelijk’

In Roofs 5-2003 schrijft u over wateraccumulatie. In dit artikel gaat u in op de voorschriften, verantwoordelijkheden en uitvoeringen van platte daken. U omschrijft enige aspecten, echter, wat mij bevreemd zijn de uitgangspunten die u noemt ten aanzien van de uitvoering door bouwbedrijven en dakdekkers. In mijn functie als bestekschrijver word ik regelmatig geconfronteerd met het fenomeen dat het afschot van daken, gedefinieerd als 16 mm/m1 teruggebracht wordt tot 15 mm in het algemeen en dikwijls naar 10 mm/m1 door bouwbedrijven, op aanraden van dakdekkers. De stelling van deze bedrijven is dat 16 mm/m1 met de huidige isolatieplaten niet haalbaar is en dat de genoemde 10 mm/m1 het uiteindelijk haalbare is.

Als u stelt dat dakdekkers door invloeden van buitenaf, bestekomschrijvingen, prijsvormingen e.d. worden gedwongen verkeerde constructies c.q. afwerkingen te maken, rijst bij mij toch de vraag wie deze kreten steeds weer van stal haalt, als ik zie dat mijn bestekken op deze manier worden bewerkt; terwijl ik verwacht dat de dakdekker mij zal wijzen op onvolkomenheden en foute constructies c.q. afwerkingen in mijn bestek. Misschien een onderwerp om eens over na te denken en met de dakdekkers op te nemen.

 J. Kroon, Spring Architecten te Rotterdam.

EPDM Systems B.V. introduceert de Evalastic EPDM dakbaan

Evalastic is een baanvormige EPDM dakbaan die thermisch homogeen lasbaar is tot in de kern (homogeen in 1 laag). Zelfs na vele jaren blijft het materiaal na reiniging homogeen lasbaar. Sedert 1986 is deze EPDM in de praktijk beproefd. Het EPDM-basis polymeer heeft sinds decennia zijn deugdelijkheid inzake hoge chemische weerstand, perfecte flexibiliteit en hoogste verouderingsbestendigheid in de bouw bewezen.

Evalastic is gegarandeerd zonder halogenen, PVC, bitumen, chloor of weekmakers en heel eenvoudig verwerkbaar, net als PVC dakbanen. De dakbanen zijn zeer geschikt voor milieuvriendelijke projecten en voor esthetisch verantwoorde daken, want deze dakbanen zijn standaard verkrijgbaar in de kleur grijs (op bestelling ook in de kleur zwart). De dakbanen zijn universeel geschikt voor alle daksystemen (geballast, verkleefd of mechanisch bevestigd). Voor verlijming en mechanisch bevestigde daken is de Evalastic V van toepassing. De EPDM dakbaan is voorzien van een polyestervlies cachering. Voor geballaste daken kan het materiaal zonder vliescachering worden toegepast.

Kunststof hulpstukken van Vlutters Dakmaterialen B.V.

Vlutters Dakmaterialen BV heeft recent een complete lijn kunststof hulpstukken in het assortiment opgenomen voor PVC, ECB, TPO en bitumineuze dakbanen. Het betreft flexibele hulpstukken waarmee standaard oplossingen worden gecreëerd voor de meest voorkomende dakdetails, te weten: hemelwaterafvoeren (onder- en zijuitlopen), pijpkragen, kabeldoorvoeren, ontluchtingen en hoekstukken.

Alle hulpstukken zijn vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen, waardoor er een perfecte hechting ontstaat met de betreffende dakbanen. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar en kennen een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Deze nieuwe producten zijn ondergebracht in een heldere brochure die u bij Vlutters Dakmaterialen kunt aanvragen.