Zoeken

Roofs 2004-02-34 Opplussen op maat

Het experimentenprogramma Opplussen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), dat in 1998 van start ging, zal tijdens de BouwRAI in Amsterdam (30 maart t/m 2 april) officieel worden doorgestart door het Opplus Kenniscentrum (OKC). In de afgelopen jaren is er een grote verscheidenheid aan opplussystemen ontwikkeld, de volgende stap zal door de markt moeten worden gezet. De praktijk wijst uit, dat veel bedrijven de samenwerking zoeken, om een totaalpakket te kunnen bieden.

Het OKC, dat op het moment in ontwikkeling is, is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven, met als doel alle vergaarde kennis in één stichting onder te brengen. Daarnaast zijn bedrijven onderling gaan samenwerken, zodat de verschillende activiteiten elkaar aanvullen. Een goed voorbeeld hiervan is Hokemi, een samenwerkingsverband van Holonite (leverancier van buitendeurdorpels), Kegro Deuren en Micro Beton (leverancier van galerijophogingen).

‘De drie producten vormen één systeem,’ aldus mevrouw M. Stolk van Micro Beton. ‘De Renomax buitendeurdorpel wordt op maat geleverd en is opgebouwd uit verschillende delen, zodat het op vrijwel iedere deurpost toepasbaar is. De dorpel is voorzien van een ‘anti-slip-strip’, die zowel een veilige als een esthetische afwerking biedt. Ook de Kegro Deuren worden, middels lasermetingen, precies op de gewenste maat gefabriceerd. Het opplussysteem van Micro Beton kan op elke galerijvloer worden toegepast: het systeem vangt hoogteverschillen en afschot in de galerij op. Het pakket wordt vervolmaakt door de samenwerking met MBR Hekwerken B.V., die de hoogte van de relingen kan aanpassen aan de nieuwe hoogte van de galerij.’

Ferrocement

De producten van Micro Beton zijn allen gebaseerd op hoge sterktebeton, vervaardigd uit Ferrocement. Stolk: ‘Het materiaal heeft een zeer dichte structuur, waardoor het licht van gewicht en waterdicht is. De wapening bestaat uit fijnmazig draadgaas en polypropyleen vezels. Het hoge wapeningspercentage en –oppervlak houdt de aanvangsspanningen in bedwang; in combinatie met de dichte structuur van Ferrocement kan men op deze manier dunne schalen construeren, met een grote vrije overspanning. Het geringe gewicht van de elementen (voor gevels, balkons en galerijen) kan een besparing op de totale constructie opleveren. Ferrocement is ontwikkeld door de Italiaanse architect Pier Luigi Nervi en werd oorspronkelijk toegepast in de scheepvaart. Vanaf de jaren vijftig, tijdens de wederopbouw, werd het echter ook toegepast in de bouw.’

Micro Beton werkt projectmatig. Op deze manier is men in staat de producten op maat te leveren. Stolk: ‘De meeste tijd in het productieproces gaat zitten in het uitharden van het cement. Vroeger werden de elementen onder douches geplaatst, zodat het materiaal door het vocht kon uitharden; tegenwoordig worden de elementen in plastic gewikkeld, het uitharden geschiedt dan door de eigen condens. Deze methode is tijd- en ruimtebesparend.’

Opplussysteem

Het opplussysteem van het bedrijf bestaat uit tegels van Ferrocement, opgevuld met isolatiemateriaal. De tegels nemen geen water op (hemelwater wordt via goten aan de rand afgevoerd naar het hwa-systeem), en zijn geluidsabsorberend. Daarnaast zijn de tegels desgewenst te verkrijgen met een ruw (antislip) oppervlak. Door de lichtheid van het materiaal is het gemakkelijk te verwerken. Om de juiste hoogte te verkrijgen, worden de tegels op (gepatenteerde) tegeldragers geplaatst. Deze tegeldragers worden geproduceerd door het Belgische Buzon; Micro Beton is momenteel de enige die het product in Nederland verkoopt. Stolk: ‘Vanwege de toepasbaarheid op tuin- en parkeerdaken, wordt een samenwerking met Raab Karcher onderzocht, die op deze gebieden de kennis in huis heeft en een belangrijke rol kan spelen in het aanbieden van het systeem als totaalpakket.’

De tegeldragers zijn opgebouwd uit een zogenaamd schroefvijzelsysteem: de hoogte is verstelbaar, doordat ze bestaan uit twee cilindervormige onderdelen, die op elkaar draaien. Op deze manier zijn de tegels op een verstelbare hoogte te plaatsen tot 60 cm. Sinds kort is de nieuwe generatie verkrijgbaar: de zogenaamde PH5-serie. Deze zijn voorzien van een hellingregelaar. Dit is een kunststof ring, die bovenop het vijzelsysteem is bevestigd. De ring is voorzien van een afleesvenster, waarop de gewenste helling is in te stellen. Met dit systeem is een hoek van 0 tot 5% in te stellen, zodat men afschot kan corrigeren. Elke tegeldrager kan een gewicht tot 2000 kg weerstaan.

‘Naast deze activiteiten zijn wij een vloersysteem aan het ontwikkelen om utiliteitsgebouwen gemakkelijk bewoonbaar te maken,’ vertelt Stolk. ‘De leegstand van kantoorgebouwen en het tekort aan woningen voor starters heeft deze innovatie op gang gebracht. De onderhandelingen over de eerste projecten die op deze manier worden uitgevoerd, zijn momenteel gaande.’