Zoeken

Roofs 2004-02-44 Nieuwslijn

Website voor informatie over bitumen

De vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen Probasys heeft begin januari de website www.bitumeninfo.nl geopend. De site moet één van de doelstellingen van de vereniging, die zonder winstoogmerk opereert, ondersteunen: kennisoverdracht en voorlichting. Op de website is een grote hoeveelheid informatie te vinden, o.a. over de diverse bitumensoorten, de verschillende toepassingen, de prestaties van het materiaal, certificering, regelgeving en de effecten op het milieu. Verder is de website voorzien van het laatste nieuws en is men in de gelegenheid vragen te stellen via het e-mailadres info@probasys.nl.

Bitumen dakbedekkingen hebben volgens de producenten en leveranciers ten onrechte een traditioneel imago. De prestaties, zekerheid, duurzaamheid en de ruime toepassingsmogelijkheden zijn te weinig bekend. Nederland hoort tot de landen met het hoogste percentage vierkante meter plat dak per inwoner. Voor optimaal ruimtegebruik zal het platte dak vaker meerdere functies vervullen (ondergronds bouwen, parkeerdaken, daktuinen, sportplaatsen etc.). Als belangrijkste middel om de bouw van de kwaliteiten van het materiaal te overtuigen, is de website ontwikkeld.

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie

Onder de titel ‘Isover en geluid; theorie en praktijk over geluidsisolatie en geluidsabsorptie’ geeft isolatiefabrikant Isover een nieuwe brochure uit. Hierin wordt in beknopte vorm meer inzicht gegeven in de complexe materie rondom geluid. In vijf hoofdstukken wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder geluid. Definities als frequentie, geluiddruk, etc. komen aan de orde. In een hoofdstuk over bouwakoestiek worden verschillende akoestische grootheden, geluidsisolatienormen en wetgeving besproken. Vervolgens wordt de relatie met de praktijk gelegd en wordt de geluidsisolatie van verschillende constructies behandeld. De documentatie is gratis aan te vragen bij het verkoopkantoor van Saint-Gobain Isover Benelux in Capelle a.d. IJssel of via www.isover.nl.

PERSONALIA

Vlutters Dakmaterialen

Per 1 december jl. is Mark Hoppe als buitendienstmedewerker in dienst getreden van Vlutters Dakmaterialen. Hij zal vanuit de vestiging in Utrecht het rayon Midden Nederland behartigen. Mark is voorheen werkzaam geweest bij Van Roy Fasteners.

Eric Offermans aangesteld als Algemeen Directeur van Gibo

In 2003 is Eric Offermans aangesteld als Algemeen Directeur van Gibo. Hij volgt Han Koster op, die sinds november 2002 als interim directeur werkzaam was bij Gibo. Tot voor kort heeft de heer Offermans gewerkt bij Rockwool Lapinus BV te Roermond. De eerste jaren van zijn carrière bij Rockwool was hij verantwoordelijk voor de verkoopinspanningen in Nederland. De laatste drie jaar was hij directeur van divisie Bouw in de Benelux. Gibo bouwt niet alleen binnenwanden voor de woningbouw, maar ook voor de utiliteitsbouw. Het bedrijf heeft per 1 januari 2004 Gerard Albers benoemd tot Directeur Uitvoering.

Nieuw bestuur Bouwen met Staal

Het bestuur van de stichting Bouwen met staal (BmS) heeft ir. J. Naessens MBA benoemd tot voorzitter, per 1 januari 2004. Hij volgt prof. Ir. J.W.B. Stark op, die deze functie vanaf januari 2002 op interim basis heeft vervuld.  Als algemeen directeur is aangesteld ing. R. Lutke Schipholt, eveneens per 1 januari 2004. Ing. A. B. Brunt MBA is op dezelfde datum in dienst getreden als adjunct-directeur.

Procescertificaat ‘Verwerken van kunststof folie’

Het wijzigingsblad voor de beoordelingsrichtlijnen BRL-K537/04 (Kiwa) en de inhoudelijk equivalente BRL 1149 (KOMO) voor het procescertificaat ‘Verwerken van kunststof folie’ is bindend verklaard. Hiermee is een wijziging aangebracht ten aanzien van het mechanisch beproeven van heet elementlassen. De wijziging houdt in, dat heet elementlassen in foliemateriaal waarvan de trek-rek-kromme een vloei- of buigpunt vertoont, zoals hoge dichtheid polyethyleen folie, niet meer op trekslagsterkte behoeven te worden beproefd in het kader van productie- en eindcontrole. Het is namelijk gebleken dat de afpelproef volstaat als mechanische beproeving op de laskwaliteit.

Koramic: Nieuwe huisstijl

Koramic zal zich vanaf begin 2004 met een nieuw gezicht profileren in Europa. De uitstraling, het logo en de boodschap van de organisatie zijn aangepast aan de hedendaagse

manier van leven en vormen een onlosmakelijke eenheid. De nieuwe uniforme huisstijl kan teruggevonden worden in alle uitingen van alle 25 productielocaties verspreid over zes Europese landen. Inmiddels zijn de nieuwe brochures in de nieuwe huisstijl van de pers gerold.

Optima wordt Optigroen

Om de intensievere samenwerking tussen Optima Nederland BV en Optigrün international AG uit Duitsland te benadrukken is de naam Optima in Nederland vervangen door Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing.

Per 1 januari 2004 is Henk Vlijm bij Optigroen in dienst getreden als commercieel manager.

Nieuwe zelfklevende prefab rubberstrook voor spouwafdichting

Onder de naam SPAF brengt Mijndak Folie uit Westendorp een prefab afwateringssysteem in zelfklevend gewapend EPDM op de markt, ten behoeve van het afdichten van buitenmuren in de woningbouw. Het gepatenteerde systeem kan o.a. worden toegepast  in opgaande gevels waar aansluitingen op een plat dak waterdicht moeten worden afgewerkt. Elke spouwbreedte en vorm is mogelijk en inclusief eventuele hoeken wordt alles voorgefabriceerd aangeleverd.

Tevens kan het systeem prefab aangeleverd worden als loketafdichting, die kunnen worden toegepast ter plaatse van schoorstenen of aansluitingen in gevelwerk bij onderbrekingen in opgaand metselwerk van hellende daken. De bakjes worden zowel als linkse- of rechtse uitvoering geleverd. De verholen goot naast de dakpan wordt bij deze toepassing tevens uitgevoerd in zelfklevende EPDM.

De overlappen tussen de stroken, die standaard 20 cm zijn, worden vooraf gelast door middel van hete lucht waardoor een naadloos systeem ontstaat. De strook wordt verkleefd met de zelfklevende cacheerlaag tegen het binnenspouwblad of wordt dmv een spijkerstrip mechanisch bevestigd.

Daylight dimmer op Solatube

Solatube is een compact systeem, waarmee daglicht vanaf het dak naar donkere plaatsen in woonhuis of bedrijf kan worden gebracht. Het daglicht wordt opgevangen in een kleine koepel van zelfreinigend, UV absorberend polycarbonaat met een maximale transmissie voor zichtbaar daglicht van 92%. Vanwege de grote vraag naar een afsluitmogelijkheid voor de Solatube daglicht systemen, levert  Rieder Bouwspecialiteiten v.o.f. in Huizen het product sinds kort met een zogenaamde daylight dimmer. Deze kan eenvoudig tussen de tubes worden geplaatst en wordt bediend door een elektromotor.

Duurzaamheidsrapport Derbigum

Eind januari reikte de heer Ing. R.E.M..Termote, directeur van PRC Bouwcentrum, een duurzaamheidrapport uit aan Francis Blake, managing director van Performance Roof Systems s.a.(Derbigum).

Met dit rapport is een diepgaand wetenschappelijk onderzoek afgerond waarin is aangetoond dat vanuit een en dezelfde productielocatie (Perwez, B) het Derbigum membraan een ononderbroken en constante duurzaamheid heeft bewezen, in zowel product als toepassing, gedurende een periode van meer dan 25 jaar en een resterende levensduurprognose meekrijgt van meer dan 30 jaar.

Verhuizing Kelders Dakmaterialen Hengelo

Met ingang van 12 januari jl. is de vestiging van Kelders Dakmaterialen in Hengelo verhuisd naar een nieuwe locatie. Het nieuwe pand bevindt zich aan de Aquamarijnstraat nr. 125 in Hengelo. Het industrieterrein is gelegen aan de A35, afslag Hengelo-Zuid.

Bouw Relatiedagen 2003 ook in Rijswijk

Door de full-service-formule zijn de Bouw Relatiedagen Hardenberg succesvol verlopen. Exposanten en bezoekers vanuit het westen maakten kenbaar dat zij een beurs met een dergelijke opzet ook graag in West-Nederland zagen. Niet alleen in Hardenberg (26, 27 en 28 oktober 2004) maar ook in Rijswijk (16, 17 en 18 november 2004) zal de vakbeurs met haar vertrouwde formule worden georganiseerd. Exposanten vanuit Noord- en Oost-Nederland zoeken steeds meer een landelijke dekking en dit is één van de redenen waarom zij zich nu al zowel voor Hardenberg als voor Rijswijk inschrijven. Dit geldt ook voor bedrijven die gevestigd zijn in Zuid- en West-Nederland. Ook Duitse en Belgische bedrijven tonen volop interesse en schrijven zich in.

Furanflex® voor schoorsteenrenovatie

Hoge temperaturen, snelle temperatuurswisselingen en aantasting door zure rookgassen doen een voortdurende aanslag op de constructie van de schoorsteen en het voegwerk. Reparatie van lekkende schoorstenen is een ingewikkelde en dure onderneming. De gebruikelijke reparatiemethode is het aanbrengen van een corrosiebestendige binnenbuis. Dit leidt echter altijd tot een, vaak ongewenste, verkleining van het doorstroomoppervlak.

Furanflex is een glasvezelkous met een dikte van 2 mm, geïmpregneerd met een thermohardende kunsthars. De kous wordt voor elke schoorsteen exact op maat gemaakt en geleverd. Na inspectie van de schoorsteen wordt de Furanflex kous in de schoorsteen neergelaten. Met behulp van lage druk stoom wordt de kous opgeblazen. Ze neemt daardoor exact de vorm aan van de binnenkant van de schoorsteen. Door de warmte van de stoom hardt de kunsthars uit tot een harde, gasdichte en corrosiebestendige binnenbekleding. De boven- en onderkant worden afgewerkt en de schoorsteen is gerepareerd en gegarandeerd gasdicht.

Jubileumeditie Poly-Technisch Zakboek

Het Poly-Technisch Zakboek is al sinds 1928 een standaardwerk voor technici. Het 2.064 pagina’s tellende boek staat boordevol informatie over technische basisvakken, materiaalgegevens en technische toepassingsgebieden. De informatie in het Poly-Technisch Zakboek is helder en beknopt. De tekst is voorzien van honderden definities, tabellen, illustraties, schema’s en grafieken. De praktische opzet van dit naslagwerk stelt de gebruiker in staat snel de gewenste informatie te vinden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de indeling naar vakgebied, het uitgebreide trefwoordenregister en de twee leeslinten. Deze 50e druk is volledig aangepast aan de actuele stand van de techniek. ISBN: 9062284108.

Eerste resultaten van LexiCon op internet beschikbaar

De Stichting STABU heeft de afgelopen jaren veel geld en energie gestoken in de ontwikkeling van ‘STABU LexiCon’. Het eerste deel van deze nieuwe standaard, de definities van de in de bouw gebruikte objecten, is nu beschikbaar gesteld op de speciaal daarvoor ingerichte website: www.stabu-lexicon.com. Met het STABU LexiCon komt een gemeenschappelijke taal voor de bouw beschikbaar, die het ook voor computers mogelijk maakt om gegevens die tussen bouwpartners worden uitgewisseld op betekenisvolle wijze te interpreteren. De LexiCon is naast het Nederlands ook in de Engelse taal beschikbaar.

De website van prodAEC (www.prodaec.net/), een project dat moet leiden tot een Europees netwerk voor brede elektronische informatie-uitwisseling tussen professionele opdrachtgevers, architecten, constructeurs, adviseurs, aannemers en toeleveranciers, is vanaf heden operationeel beschikbaar voor alle geïnteresseerde partners met vele interessante zaken. De Stichting STABU is namens de Nederlandse bouwnijverheid actief in dit project.

Design op dak

In het Research & Development Centrum van Burgerhout en Muelink & Grol is een nieuw ontworpen uitmonding voor rookgasafvoersystemen ontwikkeld. Uiteraard voldoet ook dit nieuwe systeem aan alle gestelde eisen, zoals bijvoorbeeld geen recirculatieproblemen met verbrandingsgassen in de luchttoevoer, geen vorming van ijspegels bij strenge vorst door de condenserende ketels, geen regeninslag uit welke hoek de wind ook waait, gegarandeerd optimale werking van het cv toestel (drukbalans) onder alle weersomstandigheden waardoor de hoge rendementen gehaald kunnen worden en niet onbelangrijk voor de installateurs: eenvoudig te installeren.

Op het gebied van trekkende eigenschappen is het systeem beter dan de Gastec eisen Qa 83-1, want de doorvoer is ook trekkend bij stilstaande cv ketel (Q=0). Hierdoor wordt voorkomen dat er vochtige verbrandingsgassen vanuit de warmtewisselaar terugstromen in het luchttoevoergedeelte van de ketel. Hinderlijke condensvorming wordt daarmee voorkomen. De trekkende werking is echter minimaal om rendementsverliezen te beperken.

Het nieuwe systeem wordt onder de naam Skyline 3000® op de markt gebracht en biedt de mogelijkheid om te installeren met aluminium, rvs of kunststof rookgaspijp. Bovendien zijn zowel parallelle als concentrische systemen van de Skyline 3000® mogelijk. De nieuwe uitmondingen zijn vanwege de vormgeving beeldbepalend op alle daken. De temperatuurklasse van de kunststof is 120°C en de levensduur is lang.

AGENDA

Dakontmoetingsdagen 2004

Op 17, 18 en 19 februari 2004 worden in de Brabanthallen in Den Bosch de Dakontmoetingsdagen georganiseerd: de dakenhappening van 2004 waar opdrachtgevers en ontwerpers de dakenbranche ontmoeten.

BouwRAI 2004

Onder het motto ‘Inspiratie voor ontwikkeling van woningprojecten’ wordt van 30 maart t/m 2 april 2004 in de Amsterdamse RAI de BouwRAI georganiseerd. Met 20.000 bezoekers is BouwRAI het grootste nationale en neutrale netwerkevent voor de eerste fase.

Bouwbeurs Zuid-Nederland

De eerste editie van de Bouwbeurs Zuid-Nederland wordt gehouden van maandag 1 t/m donderdag 4 maart 2004 in het Beursgebouw in Eindhoven.

NSG-Geluidshinderdag 2004

Op 21 april 2004 houdt de Nederlandse Stichting Geluidshinder in de Jaarbeurs te Utrecht de NSG-Geluidshinderdag 2004. Het thema van deze dag is ‘Geluidbeleid in beweging; recente en komende wijzigingen Wet geluidhinder’.

ICT Bouw 2004

Op dinsdag 6 april 2003 wordt de vijfde editie van de ICT Bouw georganiseerd in Congrescentrum De Reehorst te Ede.

Praktijkmiddag

‘Een brandveilig gebouw bouwen’

Tijdens deze studiemiddag zal de

systematiek van het Bouwbesluit in relatie tot brandveiligheid uitgebreid worden toegelicht. De studiemiddag wordt georganiseerd op woensdag 21 april 2004 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Kosten: 395 Euro pp excl. BTW. Aanmelding en/of informatie: Vermande Studiedagen

Tel: 070-3789896,

E-mail: vermande.studiedagen@sdu.nl