Zoeken

Roofs 2004-05-40 Van recreatie tot renovatie

In het centrum van Rotterdam zijn onlangs de daken van twee appartementsgebouwen gerenoveerd. Het was een ingewikkeld project omdat de oorspronkelijke bedekking van cementgebonden golfplaten asbest bevatte. De golfplaten dienden door een ander materiaal te worden vervangen, wat vanwege het ontwerp geen eenvoudige opgave was. Temeer omdat de bewoners een minimum aan overlast van de operatie mochten ondervinden.

Het gaat om twee appartementsgebouwen aan de Warande (48 woningen) en aan de Vondelweg (78 woningen) van de Rotterdamse woningstichting Patrimonium. Beide gebouwen waren na ongeveer 22 jaar toe aan een schoonheidsoperatie. De gebouwen zijn onderdeel van een groter complex van ongeveer 300 woningen; het ligt in de bedoeling in de toekomst ook de overige woningen te renoveren. De daken hebben vele kritische details. Na veel overleg is uiteindelijk besloten de golfplaten te vervangen door het Decra® stalen dakpansysteem van Icopal Nederland BV.

Opwaardering

Frans Purchase, opzichter van Patrimonium, vertelt: ‘De gebouwen staan in hartje centrum van Rotterdam. Daarom wilden we graag de asbesthoudende golfplaten verwijderen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als er brand uitbreekt. Ook esthetische argumenten waren belangrijk voor de opwaardering. De appartementsgebouwen krijgen door deze ingreep een mooier en frisser uiterlijk. Maar het ontwerp van het dak was wel op de golfplaten afgestemd, het kon niet zomaar door elke dakbedekking worden vervangen.’

De stalen dakpannen worden bevestigd door ze in de panlatten te bevestigen met speciale nagels (zie Roofs 9-2003). Purchase: ‘Het product bleek zeer bruikbaar voor de doelen die wij ons hadden gesteld. Er waren geen ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig. Dit vooral omdat de dakpanelementen door de verwerkingsmethode dicht tegen de onderconstructie konden worden bevestigd. Daardoor hoefden we bijvoorbeeld geen aanpassingen door te voeren ter plaatse van de kozijnen. Bij toepassing van traditionele dakpannen zouden deze moeten worden verhoogd. Wij ondervonden in de oude situatie ook veel overlast van vogelnesten en muizen onder de golfplaten, dit is vanzelfsprekend met het nieuwe systeem verleden tijd. En verder hebben deze daken vanwege het hoekige ontwerp veel kritische punten. Doordat het systeem dicht op het dak zit en de dakpanelementen een geringe dikte hebben, konden ook deze punten netjes en waterdicht worden uitgevoerd. Andere argumenten die voor het materiaal spraken waren de stormvastheid, de geluiddemping en het geringe onderhoud die het systeem vereist.’

Verwerking

‘Om de overlast voor de bewoners te minimaliseren, was het noodzakelijk dat de verwerking strak was georganiseerd,’ vertelt René Nijland van montagebedrijf Klaree in Dronten. ‘De gevels moesten worden afgesloten vanwege de asbestverwijdering. De routing vereiste mede daardoor intensief overleg tussen de verschillende bouwpartijen. Gemiddeld werden de geveldelen ongeveer een (werk)week afgesloten. De asbestverwijderaars hadden meestal twee dagen nodig om de oorspronkelijke dakbedekking van golfplaten te verwijderen. Direct daar achteraan werd de nieuwe dakbedekking aangebracht, wat per gedeelte ook twee dagen duurde. We werkten eerst de gehele voorkant van het appartementsgebouw af en vervolgens de gehele achterkant. De overlast voor de bewoners werd op deze manier tot een minimum beperkt.’

Recreatie

‘Het Decra® stalen dakpansysteem is al vele jaren op de markt,’ vertelt Anton van Oostrom van Icopal Nederland BV. ‘In de beginjaren werd het systeem veel toegepast in de recreatieve sfeer. De laatste jaren begint men het materiaal te ontdekken in de particuliere en sociale woningbouw. Het stalen dakpansysteem is niet direct de goedkoopste oplossing, maar wel de meest duurzame. Het is te gebruiken bij flauwhellende daken vanaf 10° tot zeer steile daken en wanden van 90°, dus ook als gevelbekleding toepasbaar. Daarnaast leveren de verwerkingsvoordelen aanzienlijke tijdwinst op. Als adviseur onderhouden wij directe contacten met architecten, bestekschrijvers, woningbouwverenigingen, enz. en we merken dat het systeem om uiteenlopende redenen goed aanslaat.’

Renovatie appartementsgebouwen Warande/Vondelweg, Rotterdam

Opdrachtgever: Patrimonium Woningstichting Rotterdam

Leverancier stalen dakpansysteem: Icopal Nederland BV

Hoofdaannemer: Consolidated Nederland B.V.

Onderaannemer: Montagebedrijf Klaree B.V. te Dronten