Zoeken

Roofs 2004-05-43 Reorganisatie bij Esha begint vorm te krijgen

Het lijkt erop dat de grootste moeilijkheden bij bitumenproducent Esha in Hoogkerk tot het verleden behoren. Er is hard gewerkt aan een grootscheepse reorganisatie: intern is het bedrijf anders georganiseerd en er is geïnvesteerd in een nieuwe productielijn. Het bedrijf introduceert op korte termijn een groot aantal nieuwe producten. Het directieduo Peter van Dommele en Corn van Gerwen stelt dat de kentering is ingezet, waarmee het bedrijf na de achterliggende moeilijke jaren weer overtuigend een stap vooruit doet.

De contouren van de reorganisatie bij Esha beginnen duidelijk te worden. Vorig jaar investeerde men, in samenspraak met de Griekse aandeelhouder Alfa Alfa Holdings, een bedrag van circa 6 miljoen euro in het bedrijf (plus 2 miljoen euro aan groot onderhoud); ook dit jaar zal een vergelijkbaar bedrag worden geïnvesteerd. De verkoop en marketing is naar Vianen verhuisd, terwijl de productie in Hoogkerk is gecentraliseerd. De raffinaderij in Amsterdam wordt niet verkocht, maar, naast het opwerken van bitumen, gebruikt als opslaglocatie ten behoeve van vloeibare producten van derden; binnenkort komen wij hier met een uitgebreide reportage op terug. Er zijn nu vier commerciële divisies en één divisie bestaat uit de productie en logistiek; de organisatie is hiermee volgens de directie transparanter geworden. Vorig jaar wist het bedrijf, ondanks de ongunstige marktontwikkelingen in de thuismarkten Nederland en Duitsland, een licht positief resultaat te realiseren.

Esha heeft een moeilijke periode achter de rug. Het nieuws rond het bedrijf werd, sinds de verkoop in 2000 aan Alfa Alfa, beheerst door onheilsberichten. De investeringen, die bij de verkoop van het bedrijf in het vooruitzicht waren gesteld, lieten op zich wachten. ‘Tot op heden ontbrak het aan een voldoende onderbouwd investeringsplan,’ aldus Van Dommele. ‘Als een beursgenoteerde aandeelhouder geen voordeel in de plannen ziet, investeert hij niet. De structuren zijn nu helder en ook is het duidelijk waar we met het bedrijf heen willen. Alfa Alfa weet nu dat het geld gebruikt wordt voor de versterking en de verdere groei van de onderneming en men is begonnen met de inlossing van de zogenaamde ‘bruidsschat’.’

Met deze financiële ruimte kon personeel behouden worden. De 85 banen die ter discussie stonden, zijn grotendeels ondergebracht in het nieuwe bedrijfsonderdeel Desha Services (zie Roofs 11-2003). Dit is een samenwerkingsverband met DSW Stadspark in Groningen op het gebied van dienstverlening in o.a. parkmanagement, beveiliging en inzet van personeel bij bijzondere projecten. In totaal zijn op het moment zo’n 850 werknemers actief bij de Esha Groep. Ook introduceert het bedrijf binnenkort enkele nieuwe producten. De Aquaversal®, een bitumineuze beschermlaag voor dijken, watergangen, tunneldaken etc., is daarvan de eerste. Het bedrijf heeft hoge verwachtingen van deze beschermlaag voor civieltechnische objecten. Het product kan variëren in samenstelling, sterkte en dikte, afhankelijk van de plaats van de toepassing. Per toepassing wordt namelijk de waterdruk berekend, de mate van vervuiling, etc., aan de hand waarvan de samenstelling van het product wordt bepaald. Verder zal men een product introduceren dat stortplaatsen en bedrijventerreinen vloeistofdicht maakt. Ook investeert men in de recyclage van bitumineuze dakbedekking.

Er waait dus, in de woorden van de directie, een nieuwe wind door Esha, en het heeft er de schijn van dat het bedrijf de moeilijke periode achter zich heeft kunnen laten. Met de nieuwe organisatie, de investeringen en de ontwikkeling en productie van nieuwe producten kan het bedrijf de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.