Zoeken

Roofs 2004-06-26 Gezandstraalde hemelwaterafvoeren maken primeren overbodig

Per 1 mei 2004 is producent van hemelwaterafvoeren Maro Products te Arnhem overgenomen door Freriks-Werken uit Raalte. Freriks-Werken is hiermee in Nederland de grootste producent van hemelwaterafvoeren en bovendien wereldwijd de enige die de gepatenteerde naadloos gezandstraalde hemelwaterafvoeren aanbiedt. Een gesprek met directeur Timo Sybrandy.

Ruim 15 jaar geleden begon het bedrijf met de levering van afvoeren, afdekprofielen en goten. De laatste jaren heeft het bedrijf de groei stevig ingezet, waarbij het eind vorig jaar Medze Montage B.V. uit Tiel opnam in de eigen organisatie. De diverse aanbieders van loden hemelwaterafvoeren waren sinds enige tijd verwikkeld in een prijzenslag. Daar is volgens Sybrandy met de overname van Maro Products een einde aan gekomen. ‘De rust is in de markt teruggekeerd. Wij garanderen dat de producten tegen een marktconforme prijs zullen worden aangeboden. De gehele markt is immers gebaat bij rust en een betrouwbare prijsontwikkeling. De enige ‘grote’ verandering zal de naam zijn. De naam Maro Products zal, als beide organisaties op elkaar zijn afgestemd, om praktische en juridische redenen op termijn verdwijnen.’

Naadloos

De voornaamste activiteit van het bedrijf is de productie en levering van de loden hemelwaterafvoeren. De afvoeren zijn ook leverbaar in koper, zink, aluminium, rvs, pvc en staal, maar lood komt het meest voor. ‘Dat komt omdat lood de meest geschikte eigenschappen heeft voor de toepassing: het is waterdicht en temperatuursbestendig (zet weinig uit). Daarnaast is lood een flexibel en gemakkelijk te bewerken materiaal, dat een lange levensduur heeft en goed is te recyclen (zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de eigenschappen van lood het artikel ‘Lood heeft geschikte eigenschappen voor toepassing in de bouw’ in Roofs 2-2004). Koperen en zinken afvoeren worden dikwijls om meer esthetische redenen toegepast en komen daarom minder vaak voor.

De standaard hemelwaterafvoeren die het bedrijf produceert, bestaan uit één geheel. De oprichter van het bedrijf, Sander Freriks, heeft hiertoe computergestuurde gietcellen ontwikkeld, waar de afvoeren geheel in worden gegoten. Voordeel hiervan is dat de afvoeren naadloos zijn, waardoor de toepassing van het product minder kritisch is. De naden zijn immers de meest kwetsbare plekken, daar is het materiaal het meest vatbaar voor oxidatie en andere beschadigingen. Doordat de producten naadloos worden gegoten en afgeleverd in een dikte van minimaal 3 mm ter plaatse van de waterloop, wordt een lange levensduur van de afvoer gegarandeerd. Naast de standaard producten produceert het bedrijf diverse soorten zetwerk en maatwerk: het bedrijf levert elk gewenst ontwerp hemelwaterafvoer en/of zetwerk in elk gewenst materiaal.

Zandstralen

De afvoeren van Freriks-Werken worden in de gietmachine gezandstraald, in een speciaal daartoe ontwikkelde mal. Hierdoor wordt de walshuid van het lood doorbroken en het oppervlak van het materiaal oneffen. Sybrandy: ‘Op deze manier wordt een betere hechting met de dakbedekking verkregen, zonder dat de verwerker het materiaal nog hoeft voor te behandelen. BDA-testen wijzen uit, dat de hechting vier keer sterker is dan de daartoe gestelde norm.’ Het bedrijf is wereldwijd de enige die de hemelwaterafvoeren op deze manier produceert en bezit het patent op de productiemethode.

De gezandstraalde afvoeren zullen volgens Sybrandy in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. ‘Op het moment bevestigt men de dakbedekking nog vaak met behulp van een primer op de plakplaat van de afvoeren. Dit is een zeer intensieve methode, waarbij men eerst de plakplaat moet opruwen, ontvetten, vervolgens de primer aanbrengen en vervolgens 24 uur wachten. Niet alleen is dit intensief en tijdrovend, het kan ook risico’s in de verwerking opleveren. In sommige situaties kunnen verwerkers niet zo lang wachten en brengt men de dakbedekking al eerder aan, met alle risico’s van dien. Daar komt bij, dat het gebruik van veel van deze primers binnenkort wordt verboden. Zoals het er nu uitziet, zal per 1 januari 2005 een wet van kracht worden, die het gebruik van vluchtige stoffen in de bouw verbiedt. Men moet dan op zoek naar een alternatief voor de primers die vluchtige stoffen bevatten. Meerdere alternatieven zijn denkbaar, maar de meest efficiënte en hanteerbare optie is toch de gezandstraalde afvoer.’

Naast de hemelwaterafvoeren heeft Freriks-Werken nog een breed scala aan goten en toebehoren, buizen, vergaarbakken, dakgarnituren, ornamenten, plastisol, folie-staalplaten, etc. Het bedrijf kan de standaard producten landelijk uit voorraad leveren en garandeert daarmee een levertijd van maximaal 24 uur. De levering van hemelwaterafvoeren gebeurt hoofdzakelijk in een handzaam kratsysteem, dat de producten stapelbaar en door middel van een zijdeurtje in de kratten gemakkelijk bereikbaar maakt.

Bedrijfscultuur

Sybrandy verwacht geen problemen in de organisatie in verband met de overname van Maro Products. ‘De bedrijfsculturen zijn niet zo verschillend. We hebben het allemaal over dezelfde producten, dus dat scheelt. Oud-directeur van Maro Products B.V. Maurits Broekmeulen zal de overgang begeleiden, hij zal zijn klanten informeren. Met de overname is Freriks-Werken in omvang gegroeid; deze capaciteit zullen wij aanwenden om de markt optimaal te bedienen.’