Zoeken

Roofs 2004-06-34 Zonder hoofdpijn naar buiten kijken

Door een gewijzigde organisatie en marktstrategie zal de afdeling Bouwelementen van Roto-Frank in Houten, verantwoordelijk voor de levering van o.a. dakramen, binnen afzienbare tijd worden ondergebracht in een Benelux organisatie. Het bedrijf zal zich met een aantal onderscheidende producten actiever gaan bewegen in de consumentenmarkt. Roofs sprak met directeur Mark Booy over de plannen.

Het van oorsprong Duitse bedrijf (Roto-Frank werd in 1935 door Wilhelm Frank in Stuttgart opgericht) is wereldwijd een grote speler op het gebied van bouwelementen en bouwbeslagen. Het bedrijf heeft een groot aantal vestigingen verspreid over de hele wereld en het marktaandeel op het gebied van dakvensters, vlieringtrappen en solarsystemen is aanzienlijk. Momenteel is het bedrijf bezig de organisatie te herstructureren, wat betekent dat de verschillende internationale vestigingen worden onderverdeeld in ‘platforms’. De West-Europese vestigingen zullen in een eigen West-platform worden onderverdeeld, gevestigd in St. Vold (Frankrijk). In het kader van deze herstructurering worden de vestigingen in België, Nederland en Luxemburg samengevoegd in Roto Benelux NV. Deze organisatie zal onder de gezamenlijke leiding komen te staan van Mark Booy, de huidige directeur van Roto-Frank Bouwelementen Nederland, en Ghislain Lairet, export manager Europa.

Consumentenmarkt

Deze nieuwe organisatiestructuur heeft ook gevolgen voor de logistieke organisatie. Het logistieke centrum in Venlo, van waaruit momenteel alleen Nederland wordt beleverd, zal de logistieke verdeling voor de Benelux op zich nemen. Tot voor kort werd dit logistieke centrum vooral bevoorraad uit de Poolse en Franse productielocatie, maar uit kostenoverwegingen en vanwege logistieke redenen is de Franse productielocatie nu gesloten; het logistieke centrum wordt nu voornamelijk vanuit Polen bevoorraad. ‘We willen hiermee een kwalitatief betere levering bewerkstelligen,’ vertelt Booy. ‘De voorraden van de groothandel worden steeds kleiner, en terecht. Zeker met een product als dakvensters is een efficiënte en waar nodig projectmatige levering noodzakelijk. Wij leveren de dakvensters standaard in 22 maten en door de logistieke trajecten goed op elkaar af te stemmen kunnen we ook flexibel leveren. Dit werpt nu al vruchten af bij de professionele organisaties en in de zomer van 2004 zullen wij met o.a. Koninklijke Jongeneel in zee gaan.’

Wereldwijd is Roto-Frank, naast de professionele markt, ook goed vertegenwoordigd in de consumentenmarkt. In Nederland is dat nog niet het geval. ‘Decennialang heeft men in Nederland andere prioriteiten gesteld,’ zet Booy uiteen. ‘Men benutte voornamelijk de binnen het bedrijf aanwezige technische know how voor productontwikkeling. De verkoop verliep vrijwel uitsluitend via de vakhandel, deze werd met uitgebreide technische informatie ondersteund. Mede door het wegvallen van de grenzen binnen Europa wordt ook het marketingbeleid tussen de verschillende landsvestigingen op elkaar afgestemd. Dat betekent dat wij ons ook in Nederland actief op de consumentenmarkt moeten gaan begeven. Vanaf komende zomer liggen onze dakvensters en decoratieve producten dan ook bij de Praxis Megatores. Wij hebben tien weken lang, de hele zomerbouwvak, zomeracties bij de Praxis; vanaf eind 2004, begin 2005 zullen wij bovendien actief publicitaire aandacht aan onze producten geven, o.a. via de Praxiskrant, week- en dagbladen en commercials op radio en tv.’

Toptuimelvenster

Booy: ‘Dit zouden wij natuurlijk niet doen als we niet dachten dat ons bedrijf iets toe te voegen heeft aan de bestaande markt. De zolder wordt de laatste jaren steeds meer omgebouwd tot woonruimte, die dikwijls luxueus wordt ingericht. Dat is al duidelijk te zien aan het stijgend aantal dakkapellen dat wordt verkocht. Bij de keuze voor dakvensters had men tot voor kort de keuze uit twee typen: het tuimelvenster en het uitzettuimelvenster.  Het tuimelvenster is het meest voorkomende, maar tegelijk het minst praktische alternatief. Het scharniert in het midden van het dakvenster, waardoor het venster, als het open staat, binnen veel ruimte inneemt. Dat maakt het lastig om naar buiten te kijken en het raam met een raamhor te openen, bovendien loopt men het risico het hoofd te stoten. Deze problemen worden opgelost met het uitzettuimelvenster: een meer exclusieve oplossing, waarbij het venster aan de bovenzijde scharniert. Het venster gaat geheel naar buiten open, zodat men daar in de binnenruimte geen last van heeft. Dit vereist echter wel een ingenieus en sterk mechanisme, omdat het scharnierpunt het hele gewicht van het venster moet dragen. Dit maakt van het uitzettuimelvenster een dure oplossing. Maar op het moment weet men niet beter.’

Roto-Frank biedt de tussenoplossing, het toptuimelvenster, en heeft op dit product het patent in handen. Het scharnier van het toptuimelvenster zit eveneens aan de bovenzijde, maar het systeem bevat nog een extra kantelpunt, waardoor de bovenkant van het venster naar binnen draait. De positie van het venster blijft echter zodanig, dat men er geen hinder van ondervindt: men kan gewoon bij het raam staan en naar buiten kijken zonder het hoofd te stoten. Booy vertelt: ‘In gesloten toestand is er tussen de verschillende dakvensters geen verschil te zien. Men kan de verschillende systemen dus combineren, al naar gelang de positie en het formaat van het dakvenster.’ De prijs van het toptuimelvenster ligt relatief iets hoger dan die van het tuimelvenster, maar is aanmerkelijk lager dan het uitzettuimelvenster. Het bedrijf zal de komende tijd stevig inzetten op de verkoop van het toptuimelvenster. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de toepassing hiervan de markt zal aanspreken en bij uitstek interessant is voor de consument,’ vertelt Booy.

Renovatie

Het venster is zowel in hout als in kunststof te leveren, maar het bedrijf adviseert in steeds meer gevallen de toepassing van kunststof. Booy: ‘Kunststof is onderhoudsarm en vochtbestendig. Vooral in badkamers, waar het materiaal bestand moet zijn tegen vocht, ligt de keuze voor kunststof dakvensters voor de hand. Daarnaast zal hout in de toekomst steeds schaarser worden, en daardoor duurder. De ontwikkeling van kunststof gaat steeds verder en de prijs daarvan zal daardoor geleidelijk dalen.’

‘Op de renovatiemarkt is door woningcorporaties momenteel veel geld gereserveerd voor in de toekomst uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Het ligt voor de hand, dat veel dakvensters in de nabije toekomst zullen worden vervangen. De maatvoering luistert daarbij nauw. Daarom bieden wij onze dakvensters ook aan in de oude maten van zowel onze eigen oude dakvensters, als die van de concurrentie. Wij leveren daarnaast een raam dat op elke gewenste afmeting kan worden geleverd: naast de reguliere gootstukken hebben wij koppel gootstukken, waarvan wij een vijftal hebben gestandaardiseerd. Deze maken een groot aantal varianten en combinaties mogelijk; dit maakt het product ook architectonisch interessant.’

Roto Bouwelementen voert naast de dakvensters een groot aantal andere producten en accessoires (vlieringtrappen, schaartrappen, raamdecoraties, etc.). Voor het dak is daarvan vooral het Roto Solar-systeem interessant, dat vanwege de vormgeving en de afmetingen van de panelen goed is te combineren met de dakvensters. Het rendement van het systeem is in vergelijking met andere systemen aanzienlijk en het is op dezelfde manier aan te brengen als de dakvensters.