Zoeken

Roofs 2004-06-38 Esha investeert in Groningen

Op 27 mei j.l. werd de gemoderniseerde productiefaciliteit van Esha in Hoogkerk officieel geopend. De modernisering van de productielijn stelt het bedrijf in staat om op het gebied van specifieke bitumen-toepassingen en de recycling van bitumineuze producten de modernste technieken toe te passen.

Tijdens de opening sprak wethouder mr. K.F. Schuiling (Economische Zaken) van Groningen zijn blijdschap uit over het vertrouwen dat Esha Group met deze nieuwe investeringen toont. In bijzijn van vele genodigden, waaronder A.Allamanis (Aandeelhouder Esha Holding B.V. en Voorzitter Raad van Commissarissen) en P.J.van Dommele (Voorzitter Raad van Bestuur) werd de modernisering van de productielijn nader toegelicht.

Nieuwe wegen

Met de nieuwe productietechnieken die in deze productielijn worden ondergebracht, kan de receptuur van bitumenproducten tot in de productielijn worden afgestemd op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Zo verdiept het bedrijf zich op dit moment bijvoorbeeld in nieuwe technieken voor de toepassing van al haar dakbedekking-producten zonder gebruik te maken van open vuur. Deze zelfklevende dakbedekkingmaterialen worden vanuit Hoogkerk aan heel Europa geleverd.

De uitbreiding van de productielocatie heeft met name betrekking op de schaalvergroting en optimalisatie in productiecapaciteit van zowel APP-, SBS-, POCB- als combinatieproducten. De productie vindt plaats op vier volledig gemoderniseerde productielijnen. Esha produceert onder- en bovenlagen voor daken, cachering, brugdekisolatie en specialistische linings voor industriële en civiele toepassingen.

Om de ontwikkelingen op het gebied van modificatie van bitumen en recycling van bitumineuze producten te kunnen doorvoeren, is geïnvesteerd in de modernisering en schaalvergroting van de ‘bitumenkeuken’. Hierin worden alle bitumineuze recepturen geprepareerd, voorafgaand aan de productie. Er is separaat een specifiek aan KSK (zelfklevende producten) gewijd leiding- en blendsysteem gecreëerd.

Facelift

De totale modernisering heeft circa vijf maanden in beslag genomen. Esha Group maakt met deze investeringen haar betrokkenheid bij de markt zichtbaar, als ook de wil en de kracht om het oude elan van het bedrijf weer in ere te herstellen.

De officiële opening van de nieuwe productielijn werd opgeluisterd door een overzichtspresentatie van het gemoderniseerde productenbestand van Esha, zoals Total Roof Recycling, Ecoversal, Aquaversal, Immobilisatie technieken door middel van bitumen en vernieuwende onderhoudsconcepten voor infrastructuur.