Zoeken

Roofs 2004-06-39 Nieuwslijn

Nieuwslijn

Samenwerking Kelders Dakmaterialen en Soprema

Onlangs hebben Kelders Dakmaterialen BV en Soprema Frankrijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, wat beide ondernemingen in staat moet stellen om een verdere groei in de Nederlandse markt te realiseren.

Kelders Dakmaterialen BV, een distributeur met haar zetel in Nijmegen, is landelijk actief in de dakenbranche. Soprema behoort als producent van bitumineuze dakbanen tot de top 3 van Europa. Naast producent is Soprema ook actief als verwerker (in Frankrijk) en heeft zij meerdere werkmaatschappijen in de diverse landen die opereren in de bouwbranche.

Inmiddels heeft Kelders Dakmaterialen BV een deel van haar bitumineuze dakbanen ondergebracht bij Soprema. Hierbij is niet alleen gekeken naar de producten zelf maar ook naar de innovatieve mogelijkheden op de langere termijn en een hechtere samenwerking in de thuismarkt.

De organisatie van Soprema zal zich vanuit België gaan bezighouden met de promotie van de specifieke Soprema producten en systemen bij voorschrijvende instanties en opdrachtgevers. De daadwerkelijke verkoop en distributie van de producten zal door Kelders Dakmaterialen worden verzorgd. Door deze samenwerking zijn beide ondernemingen ervan overtuigd dat de klanten optimaal kunnen profiteren van de kennis en kwaliteit van een producent (Soprema) en de flexibiliteit en netwerk van een distributeur (Kelders Dakmaterialen).

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

v.l.n.r:: F. Kellner (Soprema), P.E.. Bindschedler (Soprema),

S. Nanninga (CRH), J. de Nijs (Kelders Dakmaterialen BV/CRH Roofing Materials BV)

ALISO BV concentreert zich op verkoop en onderhoud Klaas ladderliften

In overleg met de firma Klaas heeft Aliso BV besloten om haar activiteiten voor de meubelliften en ALU-kranen van Klaas te beëindigen. De verkoop van Klaas ladderliften wordt met nog meer energie voortgezet. Aliso heeft de exclusieve verkooprechten voor Klaas ladderliften in Nederland. De kernactiviteiten van Aliso concentreren zich geheel op de advisering en levering van dakproducten. Klaas meubelliften en ALU-kranen passen hier onvoldoende in om voortgaande inspanningen door Aliso te rechtvaardigen.

Nieuwe Firestone website

De nieuwe Europese website van Firestone Building Products is onlangs online gezet op een nieuw internetadres: www.firestonebpe.com. De site biedt informatie over de Firestone dakbedekkings- en waterdichtingssystemen in 5 talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Een overzichtelijke navigatiestructuur, snelle downloads en interactiviteit stonden voorop bij het ontwikkelen van de nieuwe site. In de sectie dakbedekking kan men ondermeer technische richtlijnen en dakdetailtekeningen in CAD formaat downloaden, die nuttig zijn voor het ontwerp en de uitvoering van de Firestone EPDM daksystemen. Op de site staat ook een video die de verwerking van de grote naadloze Firestone EPDM illustreert. Voor erkende Firestone dakdekkers zijn via een wachtwoord op de PIN extra services mogelijk. De site zal regelmatig worden aangevuld met productnieuws en technische en/of marketing bulletins.

Onderhoud gecoilcoate staalplaat

In maart 2004 heeft Bouwen met Staal de brochure ‘Onderhoud gecoilcoate staalplaat’ uitgebracht. Deze publicatie ondersteunt eigenaren en beheerders van gebouwen bij het onderhouden van gevels en daken, bekleed met gecoilcoate staalplaat. De adviezen en aanwijzingen voor regulier en speciaal onderhoud zijn vervat in overzichtelijke tabellen en verduidelijkt met instructieve afbeeldingen. De brochure is verkrijgbaar bij Bouwen met Staal.

Wiglasmachine voor thermoplastische folies

De eerste, geheel digitale, wiglasmachine voor het overlaplassen van diverse thermoplastische folies is leverbaar: de Uniplan Wedge van Leister Process Technologies in Zwitserland. Met deze machine kunnen thermoplastische folies zoals: reclamedoeken, tenten, zonweringen bootkappen, vrachtwagenzeilen, vijverfolies, etc. zonder probleem gelast worden.

Belangrijke norm machineveiligheid gepubliceerd

Een essentiële basisnorm voor machineveiligheid is gepubliceerd. Dit belangrijkste instrument om aan de Machinerichtlijn te voldoen heeft een eerder verschenen norm vervangen. Duidelijker onderscheid is gemaakt tussen de rol van de ontwerper en die van de gebruiker. De nieuwe norm EN-ISO 12100 bestaat uit twee delen en heeft EN 292 vervangen.

Deel 1 bevat de definities van basisbegrippen die in machineveiligheidsnormen en in de Machinerichtlijn worden gebruikt, een overzicht van de voornaamste gevaren die een machine kan veroorzaken, en een strategie voor risicoreductie. In deel 2 worden de maatregelen die de ontwerper moet nemen ter verlaging van het risico nader uitgewerkt. Ten opzichte van de EN 292-1 zijn enkele belangrijke termen en definities gewijzigd of toegevoegd, en wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen de rol van de ontwerper en die van de gebruiker. Bovendien is o.a. de overlap met EN 1050 met betrekking tot de risicobeoordeling weggenomen.

Open dag Dakmanifestatie

Op vrijdag 14 mei 2004 organiseerde Van Doorn Dakspecialist BV/Mawipex in Rilland een Open dag Dakmanifestatie. Op deze dag organiseerden de medewerkers en partners van het bedrijf tentoonstellingen en demonstraties, waarbij de bezoeker kennis kon maken met diverse nieuwe ontwikkelingen in de dakenbranche. De heer Luurt Boonstra van Bouwradius reikte het certificaat Erkend Leerbedrijf uit aan de heer Cor Teunis van Van Doorn Dakspecialist BV.

Nieuwe brochures Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing

Sinds kort heeft Optima haar naam veranderd in Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing. Daarbij hoort ook een wijziging in huisstijl en brochures. Het technisch handboek heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen en is voorzien van nog meer informatie over het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van een dakbegroeiing en/of daktuin volgens het Optigroen systeem. Naast het technisch handboek is er onlangs ook de handleiding voor het valbeveiligingssysteem OptiSave uitgekomen. Binnenkort verschijnt ook de plantenbakkenbrochure en het Optigroen Magazine.

GildeWeb voor administratie

GildeWEB is de automatiseringsoplossing voor zelfstandig werkende vakmensen en kleine projectmatig werkende bedrijven. Met de introductie van dit product maakt Gilde Software het eenvoudig om de dagelijkse administratie snel en professioneel bij te houden. Men beheert snel en overzichtelijk de basisgegevens zoals adressen, artikelen, teksten en normen. Deze gegevens dienen vervolgens als basis voor de complete administratie van calculaties, offertes, opdrachten, werkbonnen, werkplanning en facturen. GildeWEB onderscheidt zich door de WEB interface, waardoor het beheren van het kantoorwerk net zo makkelijk wordt als surfen op het internet. Dankzij de interface werkt GildeWEB intuïtief, daardoor zijn ook geen of nauwelijks kosten nodig voor opleiding en begeleiding.

Isover rekenprogramma ‘Termical’ vernieuwd

Isover, fabrikant van glaswol isolatiematerialen, heeft haar rekenprogramma Termical voor het uitrekenen van thermische isolatiewaarden (Rc) van bouwconstructies volledig vernieuwd. Naast een nieuwe en overzichtelijke lay out, geeft het programma nu ook nuttige achtergrondinformatie bij berekeningen.

PERSONALIA

Twee nieuwe bestuursleden NCP

Het bestuur van het Nationaal Centrum voor Preventie heeft op 26 april twee nieuwe bestuursleden benoemd, de heer H. Hessing en de heer W. Etty. De heer Hessing, voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is sinds 10 juni 2003 lid van de LPF fractie in de Eerste Kamer. De heer Etty werkt sinds 1992 bij Andersson Elffers Felix in Utrecht waarvan hij sinds 1997 ook mede-eigenaar is. Met een opsplitsing van het NCP in vier organisaties beoogt het NCP een betere waarborg van onpartijdigheid, professionaliteit, transparantie, en betrouwbaarheid in certificeren. De uitgebreide ervaring van beide nieuwe bestuursleden op het gebied van complexe, politiekgevoelige organisaties is daarbij een grote aanwinst.

Nieuwe commercieel directeur Saint-Gobain Isover Benelux B.V.

Per 1 mei 2004 is de heer drs. F.A.B. te Poel benoemd in de functie van commercieel directeur Nederland bij het verkoopkantoor van Saint-Gobain Isover Benelux B.V. in Capelle a/d IJssel. De heer te Poel (38) heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn benoeming bij Isover werkte hij bij Philips als Sales Manager Solar. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de Benelux. Bij Philips heeft hij daarvoor diverse andere functies bekleed.

Nieuwe dakinspecteur /calculator Van Doorn Dakspecialist BV

Per 1 april 2004 is de heer Willy Vroonland (49) in dienst getreden bij Van Doorn Dakspecialist BV te Rilland als dakinspecteur/calculator. Vroonland kwam in 1977 voor het eerst in aanraking met de dakenbranche en beschikt door zijn jarenlange ervaring als dakdekker over ruime kennis over o.a. mastiekdaken, bitumineuze daken, kunststof daken en onderhoud.

Corus benoemt Erik Wip tot Market Development Manager Europe

Erik Wip is benoemd tot Market Development Manager Europe van Corus Colors, producent van stalen dak- en gevelbekledingsmaterialen. Corus Colors legt met de benoeming van Wip in zijn nieuwe functie een sterkere focus op de Europese verkoop van de producten.

Erik Wip was eerder o.a. werkzaam als productontwikkelaar bij Edström en als business developer bij Multisteel. Binnen Corus Benelux vervulde Wip voor zijn benoeming tot Market Development Manager de functie van Advisory Engineer Colors. Naast zijn marketingtaken gaat Wip zich - middels een speciaal daartoe ingerichte helpdesk - bezighouden met de technische informatieverschaffing over de bouwkundige toepassing van stalen dak- en gevelbekleding.

Zonnestroom in kort bestek

In samenwerking met TNO-Bouw, NOVEM, STABU en een vijftal PV-leveranciers (Siemens, Stroomwerk, SolarNed/BP-Solar, Oskomera, ZNS-Van Dam Geveltechniek) is ter promotie het project ‘Zonnestroom in de gebouwde omgeving’ ontwikkeld en uitgewerkt.

Een belangrijk deel van de inspanningen bij de acquisitie en begeleiding van zonnestroom-projecten, kortweg PV-projecten genoemd, wordt besteed aan het geven van voorlichting over PV-systemen. Om het zoekwerk voor de architecten en raadgevend ingenieurs te verminderen worden complete PV-besteksteksten aangeleverd via de STABU-website. De STABU-systematiek is daarvoor uitgebreid met specificaties van de PV-modulen (ook voor daken en gevels) en specificaties voor de functie en montage. Deze specificaties zijn gebruikt voor het samenstellen van bestekteksten.

Valgevaar: mediacampagne ‘1 op 6’

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid zijn op 18 mei 2004 een campagne gestart om bouwvakkers te doordringen van valgevaar. De brede mediacampagne ‘1 op 6’ richt zich direct op de bouwvakker. Het thema ‘1 op 6’ verwijst naar de kans van een bouwvakker op een ernstig valongeval. Harde cijfers zijn er niet, maar realistische schattingen geven aan dat 1 op de 6 bouwvakkers gedurende zijn loopbaan een dergelijk ongeluk overkomt. De campagne wordt het komende jaar breed gebracht, via radio, televisie, promotieteams en reclamezuilen.

AGENDA

Wooninnovatie Congres 2004

Vraagsturing en klantgericht werken worden in de woningmarkt steeds belangrijker. Tijdens het Wooninnovatie Congres schetsen deskundigen een beeld van de ontwikkelingen die bepalen welke innovaties zullen slagen. Het congres vindt plaats op vrijdag 25 juni in Hilton Royal Parc te Soestduinen.

Dag van de architectuur

De viering van de Dag van de Architectuur vindt jaarlijks plaats op en rond het weekeinde van 1 juli. Dit jaar zullen de meeste evenementen dus plaatsvinden op zaterdag 3 en zondag 4 juli. In veel plaatsen door heel Nederland worden architectuurevenementen georganiseerd, uiteenlopend van boottochten tot fietstochten, kinderevenementen, lezingen, rondleidingen, tentoonstellingen en wandeltochten. Voor meer informatie: www.dagvandearchitectuur.nl.