Zoeken

Roofs 2004-07-18 Nu al bedient FIM een groot deel van de markt

Leverancier van isolerende afschotmortels FIM uit Westerlo (België) is nu drie jaar actief op de Nederlandse markt en timmert aardig aan de weg. Het bedrijf heeft in die tijd een aanzienlijk marktaandeel opgebouwd.

Roofs ondervroeg Stephan Peeters, die voor het bedrijf de verkoop in Nederland verzorgt, over het geheim van het succes en de recente ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Zowel in België als in Nederland heeft FIM de laatste jaren een opvallende groei doorgemaakt. Sinds de installatie van een moderne productielijn in 2001, waarmee het bedrijf de mengverhouding van de mortel nauwkeurig in de hand houdt en een hoge productiesnelheid bereikt, ziet het bedrijf de afzet aanzienlijk stijgen. Stephan Peeters verklaart deze opmerkelijke groei uit het product zelf en de organisatie die het ondersteunt.

De mortel bestaat uit polystyreenkorrels, vermiculite, perlite en droge en vloeibare toevoegingen die vermengd worden met snelhardende cement als bindmiddel. Het wordt gebruikt als isolerende afschotlaag voor platte daken bij nieuwbouw en renovatie en voor het isolerend uitvullen van vloeren. Het standaardproduct wordt op de werkplaats aangemaakt en vervolgens op het oppervlak gespoten of gegoten. Voor de realisatie van een dakhelling of vloermortelpakket kan het materiaal in combinatie met polyurethaan- of polystyreenschuimplaten worden toegepast. Het materiaal is in diverse varianten verkrijgbaar. Zo is er een uitvoering voor de doe-het-zelver, en is speciaal voor het dak PROFIM kant&klaar ontwikkeld.

Recycling

Sinds februari 2004 is het bedrijf opgesplitst in twee onderdelen. FIM P&R verzorgt de productie. P&R staat voor Productie en Recycling. Dit voorjaar installeert men namelijk twee machines waarmee men polystyreen kan recycleren. ‘Door onze snelle groei kon de vaste leverancier onze vraag naar polystyreen niet meer aan. We hebben daarop besloten zoveel mogelijk ook de productie van polystyreen in eigen beheer uit te voeren. Op deze manier kunnen we het beste controle uitoefenen op de kwaliteit van de korrels. De milieuvriendelijke productie is een gunstig bijkomend effect.’

De verkoop van de kant-en-klaar producten in Nederland geschiedt via een samenwerkingsverband met Nebiprofa BV. De fabrikant van dakbedekkingen treedt op als tussenhandelaar tussen FIM en de Nederlandse groothandel. Daar plukken uiteindelijk beide bedrijven de vruchten van. ‘Wij raden op onze producten de toepassing van een partieel verkleefde dakbedekking aan, om blaasvorming als gevolg van luchtuittreding te voorkomen.’

Technische

ondersteuning

De overige producten brengt het bedrijf projectmatig aan de man via het andere bedrijfsonderdeel: FIM Technics. Dit kan men alleen door het product, zowel technisch als logistiek, optimaal te ondersteunen. Peeters: ‘Ik bekijk bij elk project de totale daksituatie: wat moet er gebeuren en hoe kan dat het beste worden aangepakt? Op basis van die analyse stel ik terplekke de offerte op en verzorg ik de werkvoorbereiding. Daarnaast biedt onze technische afdeling de nodige ondersteuning in de vorm van advies met betrekking tot het ontwerp en bouwfysische aspecten.’

Uitvoering

De uitvoering wordt verzorgd door twee vaste uitvoerders die in de loop der tijd een jarenlange ervaring in de toepassing van het product hebben opgebouwd. Nu al verwerken deze uitvoerders zo’n 35.000 m2 per jaar. ‘Door met vaste uitvoerders te werken kunnen wij ook de uitvoering garanderen. Het staat natuurlijk iedereen vrij ons product te gebruiken; wij wilden echter onze klant een totaalconcept kunnen bieden, waarbij wij van A tot Z kunnen instaan voor de kwaliteit van ons product. Deze werkmethode heeft naar mijn mening zeker bijgedragen aan onze snelle groei in Nederland.’

De opvallende projecten waar het bedrijf recent bij betrokken is geweest, onderstrepen dit. Zo is tijdens de renovatie van de Beurs van Berlage in Amsterdam het dakbeschot met PROFIM verhoogd voor Blom Dakwerken. ‘Dit is een mooi project geweest,’ vertelt Peeters. ‘Alleen al omdat het een monumentaal en prestigieus gebouw is.’ Naast een flink aantal renovatieprojecten, zoals recent twee verzorgingstehuizen in Ermelo en Tiel, stijgt het aandeel nieuwbouwprojecten de laatste maanden opvallend. Dit volgens Peeters voornamelijk vanwege de onder druk staande prijzen.

Hoewel het bedrijf in de toekomst ook een Nederlandse vestiging wil openen, stelt Peeters dat de levering vanuit België niet of nauwelijks tot logistieke problemen leidt. ‘Standaard leveren wij een extra hoeveelheid mortel, om te voorkomen dat de klant onverhoopt zonder materiaal komt te zitten. Vanuit België is dat immers niet in een handomdraai op te vangen. Wat men na voltooiing van het project overhoudt, wordt opgeslagen in een magazijn in Den Bosch.’

Glazenwassers

FIM richt zich met PROFIM sinds kort ook op de glazenwassersbranche. Peeters: ‘Door de harde densiteit van XPS zonder afschot vindt vaak onder de ladderbevestiging waterstagnatie plaats. Door deze extra belasting van de dakbedekking ontstaat het risico op lekkage. Door het dak op deze plaatsen op afschot te brengen met een hard en drukvast materiaal als PROFIM wordt dit probleem ondervangen. De eerste projecten zijn al op deze manier uitgevoerd en men is erg enthousiast over deze toepassing.’