Zoeken

Roofs 2004-07-23 Nieuwslijn

Regelgeving ladders per 1 juli 2004

Per 1 juli 2004 wordt de Europese richtlijn voor ‘Arbeidsmiddelen bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte’ ingevoerd. Daarna is er nog een overgangsperiode van twee jaar.

De richtlijn is opgesteld om het gebruik van ladders terug te dringen. De ladder mag alleen nog worden gebruikt bij korte klussen, of als een veiliger alternatief (bijv. een steiger of hoogwerker) op een bepaalde plek niet mogelijk is, of als dit niet noodzakelijk is vanwege het geringe risico. Daarnaast  stelt het kabinet specifieke eisen aan veilig gebruik van onder meer ladders en steigers. De maatregel leidt naar verwachting tot een daling van het aantal ongevallen bij het werken op hoogte met 15 procent.

De maatregel heeft betrekking op gebruik van de ladder als werkplek en niet als transportmiddel, dus mag hiervoor als zodanig ook altijd gebruikt blijven worden binnen het kader van de Arbo wetgeving. Bij gebruik als werkplek moet vanaf nu eerst worden nagegaan of ook niet een ander arbeidsmiddel kan worden ingezet,dit geldt tot juli 2006. Na die tijd dient een zeer nauwkeurige risico evaluatie gemaakt te worden en bij eventueel gebruik van de ladder moeten alle veiligheidsaspecten rondom zijn gewaarborgd.

Sebregts Dak eerste gebruiker Sievert TW 5000

Begin dit jaar introduceerde de firma Sievert in samenwerking met Vlutters Dakmaterialen  een nieuwe hetelucht lasautomaat op de Nederlandse markt, de Sievert TW 5000. Vanuit de markt was er direct interesse voor de machine. De firma Sebregts Dak uit Tilburg heeft op het gebied van kunststof dakbedekking ruim 35 jaar ervaring.

Door de verscheidenheid in de types dakbedekking van het bedrijf moeten bij lasautomaten wijzigingen van instellingen zoals temperatuur en lassnelheid snel en gemakkelijk uit te voeren zijn. De eenvoud van instelmogelijkheden van de Sievert TW 5000 wekte de interesse van de heer Aerts van Sebregts Dak. Samen met de heer Weersink van leverancier Vlutters zijn diverse toepassingen en producteigenschappen verder uitgediept.

De lasmachine is ontworpen om alle mogelijke kunststof dakbedekkingen te lassen. Het 4-wiel aandrijvingsysteem zorgt voor een plooivrij resultaat, zelfs bij het dunste materiaal. Bovendien zijn de voorwielen instelbaar waardoor hij eenvoudig bestuurbaar blijft, ook bij schuine daken. De motor en het aandrijfsysteem zorgen ervoor dat de machine probleemloos tot 30 graden kan klimmen. De machine bereikt een loopsnelheid tot 7 meter per minuut.  Loopsnelheid, temperatuur en blaashoeveelheid zijn elektronisch regelbaar en digitaal afleesbaar.

Vlnr: De heer Aerts (Sebregts Dak), De heer Weersink (Vlutters) en de heer Venicz (Sievert)

AGENDA

Nationale Dakendag 2004

De Nationale Dakendag wordt door BDA Dakadvies BV georganiseerd op 11 november 2004 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Bouw Relatiedagen Rijswijk

Evenementenhal Rijswijk organiseert voor de eerste keer de Bouw Relatiedagen op 16, 17 en 18 november 2004. De Bouw Relatiedagen is een full service beurs waar enkel genodigden toegang hebben, om de kwaliteit van het bezoek te waarborgen.

Eco-Bouwmarkt 2004

Dit jaar wordt de Eco-Bouwmarkt georganiseerd op donderdag 7 oktober op de VIBA Expo te ‘s-Hertogenbosch. De dag bevat informatie en presentaties van bijna 150 exposanten over de nieuwste ontwikkelingen in de bio-ecologische bouw en architectuur.

Nationale Dubodag

De nieuwe Nationale Dubodag, georganiseerd door het Nationaal Dubo Centrum, vindt plaats op donderdag 25 november aanstaande in de Doelen te Rotterdam. Het thema voor deze editie is: ‘Bouwen aan tevreden klanten’.

25.000 bezoekers op Dach und Wand 2004

Het eindoordeel van de meeste exposanten over Dach und Wand 2004 was uitgesproken positief. Het merendeel van de ondervraagde deelnemers heeft de beoogde doelgroep kunnen bereiken en de innovaties kunnen presenteren. Ook de kwaliteit van het bezoek was in orde. In totaal bezochten ruim 25.000 bezoekers uit meer dan 60 landen de vakbeurs. De volgende Dach und Wand zal van 4 tot 7 mei 2005 worden georganiseerd in Leipzig.

Twaalf dakbedekkingsbedrijven beboet door NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft boetes opgelegd aan 12 dakbedekkingsbedrijven voor het maken van onderlinge afspraken rond vijf aanbestedingen in de dakbedekkingsbranche. De NMa acht bewezen dat de betrokken bedrijven per aanbesteding vooraf verboden afspraken hebben gemaakt. Bij drie aanbestedingen hebben de door de opdrachtgever aangeschreven ondernemingen vóór de aanbestedingsdatum onderling informatie over hun offertes uitgewisseld en de onderlinge concurrentie beperkt door af te spreken wie van hen het werk zou uitvoeren. Daarnaast zijn bij alle vijf de aanbestedingen door de betrokken ondernemingen afspraken gemaakt over ‘rekenvergoedingen’: de partij die de opdracht krijgt, is deze ‘rekenvergoeding’ schuldig aan de overige inschrijvers, hetgeen een verhoging van de prijs tot gevolg heeft. Branchevereniging Vebidak onthoudt zich als maatschappelijke organisatie van commentaar. Meer informatie: www.nmanet.nl.

Fusie KIVI en NIRIA

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Nederlandse Ingenieursvereniging (NIRIA) zijn sinds 8 juni jl. gefuseerd. De fusievereniging gaat verder onder de naam KIVI-NIRIA en telt circa 30.000 leden. Door te fuseren kan de nieuwe vereniging een krachtiger signaal afgeven in het belang van techniek en ingenieurs.

Het Nederlands innovatiebeleid komt onvoldoende van de grond. Daarom achten de beide verenigingen de tijd rijp om het heft in eigen hand te nemen door samen een vuist te maken. President Jan Dekker: 'We moeten duidelijk maken dat ingenieurs een echte bijdrage leveren aan de maatschappij.’ De fusievereniging zal zich gaan positioneren als techniekambassade om alle betrokken maatschappelijke partijen ervan te overtuigen dat investeren in nieuwe technologie op langere termijn meer opbrengt dan bezuinigingen kunnen bewerkstelligen.

Jaarboek Woningcorporaties

De nieuwe editie van het Jaarboek Woningcorporaties (14e jaargang) bevat een geactualiseerd overzicht van ruim 850 adressen van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven in Nederland. Het jaarboek is eveneens met CD-Rom leverbaar, die diverse zoekmogelijkheden en functies bevat. Het jaarboek is te bestellen bij Denhatex Uitgeverij te Rotterdam.

Brandvrij werken op daken

Synthion heeft in samenwerking met fabrikant Esha het platform ‘Brandvrij werken op daken’ opgericht. Doel is het introduceren, promoten en verspreiden van daksystemen die aangebracht kunnen worden zónder open vuur. Zowel voor daken in de nieuwbouw als in de renovatie zijn uitstekende systemen beschikbaar, zoals koud verkleven en föhnen. Tot nu worden deze volgens Synthion te weinig gebruikt.

Het platform zal ook haar energie aanwenden om de overheid te overtuigen om (in navolging van andere Europese landen) de regelgeving zo aan te passen, dat het gebruik van open vuur op daken tot een absoluut minimum wordt teruggebracht. Om verdere implementatie van de brandvrije systemen te stimuleren, zal het platform ook het overleg zoeken met andere partijen in de markt, waaronder verzekeringsmaatschappijen. De bij Synthion aangesloten dakdekkers nemen per direct hun verantwoordelijkheid.

Wiglasmachine voor thermoplastische folies

Met de Uniplan Wedge van Leister Process Technologies kunnen thermoplastische folies zoals zonweringen, vrachtwagenzeilen, vijverfolies, etc. zonder probleem gelast worden. De machine wordt geleverd door Verder BV uit Vleuten.

Efficiënte benutting zonnewarmte

Met de Vitosol 200 biedt Viessmann Nederland te Cappelle a/d IJssel een direct doorstroomde zonnecollector die zich leent voor installatieonafhankelijke montage. De zonnecollector kan zonder bijzondere installaties op platte en schuine daken, of loodrecht aan de gevel worden bevestigd. De collectoren kunnen zowel in langs- als in dwarsrichting worden geplaatst zodat voor iedere omgeving een –uit architectonisch oogpunt- esthetisch beeld ontstaat. Omdat de afzonderlijke buizen zich laten draaien, kan de Vitosol 200 altijd optimaal op de zon worden gericht.

Nieuwe bestekservice Foamglas

Het Kompaktsysteem is de zekere ondergrond voor gebruiksdaken en daken in kritische bouwfysische condities. Ter ondersteuning van architecten en uitvoerende partijen heeft leverancier Foamglas het servicepakket uitgebreid met een nieuwe bestekservice voor Kompaktdaksystemen. Het bedrijf biedt de bestekteksten via de website in STABU-formaat en als SRW-tekst. Ook is de bestekservice daksystemen opgenomen op de CD-Rom uitgave van STABU en van FBS.

Waarborgregeling VSB

Met de uitreiking van de Waarborgcertificaten heeft de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) op 27 mei 2004 de bedrijven bekend gemaakt die officieel voldoen aan de Waarborgregeling van de vereniging. Met de regeling is voor klanten, opdrachtgevers en overheden een waarborg gecreëerd voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de aangesloten bedrijven. Een eerste exemplaar van het Waarborgcertificaat werd door de heer ing. L.P. van der Burght, voorzitter van de interne begeleidingscommissie overhandigd aan de heer R. Kostanje, voorzitter van de VSB.

Herziene norm voor energieprestatie woningbouw

NEN, het centrum van normalisatie, presenteert een herziene versie van de Nederlandse bepalingsmethode voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woonfunctie of woongebouw: NEN 5128. Met deze publicatie doet NEN recht aan de ontwikkelingen rond de energieprestatienorm (EPN). De methode is bedoeld als instrument voor integrale beoordeling van energiezuinigheid. Bijbehorende installaties voor ruimteverwarming, koeling, ventilatie en tapwaterverwarming vallen hier ook onder.

De bepalingsmethode NEN 5128 uit 2001 is onder de loep genomen. Aanleiding hiervoor was de wens tot aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van woningen en de nieuwe technieken en ervaringen uit de afgelopen jaren. Zo is tot een versie gekomen die recht doet aan de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De norm is onder andere van belang voor opdrachtgevers, architecten, adviseurs, gemeentelijke toetsers, aannemers, installateurs, fabrikanten en leveranciers van installaties.

PERSONALIA

Nieuw bestuur NVBV

Op 3 juni 2004 is er een nieuw bestuur aangetreden van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV). De heren Renz van Luxemburg (voorzitter), Douwe de Jong (penningmeester, vice-voorzitter)  en Karel Krijger (secretaris) zijn afgetreden. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk Harry Nieman, Antwan van Haaren en Loes Ruebsaet.

Projectmanager dak & Gevel Phoenix Benelux bvba

Vanaf begin juni is John-Willem van Heck het dakteam van Phoenix Benelux bvba komen versterken. Na een korte inwerkperiode is van Heck de zuidelijke helft van Nederland commercieel gaan versterken om met de diverse EPDM dak- en gevelproducten van Phoenix de markt hier verder uit te bouwen.

Voor de dakmarkt is John-Willem van Heck geen vreemde: hij is al jaren werkzaam in de dakenbranche, o.a. bij een isolatieproducent van hard schuim en als verkoopleider van ZND/ Neco, binnen het groothandelskanaal. Binnen het dakteam zal Erik Steegman verantwoordelijk worden voor de noordelijk helft van Nederland en Harry Vrielink alle technische zaken blijven behartigen.

In Memoriam

Met verslagenheid berichten wij u over het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega

 Huub Clout (49) Verkoper   Delbouw BV Dak & Techniek

 Verkoopvestiging Heerlen

Huub zou dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij ons vieren.

Ons medeleven gaat uit naar Huub’s vrouw Maria, zijn zoon Bram en familie.

Namens de Directie en medewerkers

van Delbouw BV. Dak & Techniek.