Zoeken

Roofs 2004-08-09 Stortverbod bitumineus dakafval per 1 september van kracht

Sinds 1 september is voor dakafval met bitumen en teer een stortverbod van kracht. In het vervolg zullen er geen ontheffingen meer worden verleend op het verbod op het storten van bitumineus afval. Het afval zal voortaan worden ingezameld door een alliantie van afvalverwerkingsbedrijf Sita Nederland, bitumenfabrikant Esha en Bureau Dakadvies (BDA): Total Roof Recycling. In feite geldt het verbod op basis van het ‘Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ (Bssa) al sinds 1 januari 1996. Maar omdat de technologie van bitumenrecycling nog in de kinderschoenen stond en er onvoldoende capaciteit was om alle vrijkomende dakafval met bitumen te verwerken, verleende VROM nog ontheffingen van het stortverbod. Dat is sinds 1 september verleden tijd. Inzameling Total Roof Recycling maakt gebruik van de landelijk dekkende inzamelstructuur van afvalverwerkingsbedrijf Sita Nederland. Het bedrijf heeft 67 vestigingen verspreid door heel Nederland. Zodra een dakdekkersbedrijf afval heeft met bitumen of teer, kan het contact opnemen met de dichtst bijzijnde vestiging van de afvalverwerker, deze zal het materiaal op de bouwplaats afhalen. Belangrijk is dan wel, dat de bitumen en het teer gescheiden van het overige afval worden aangeboden. Dit maakt de nieuwe verwerkingsmethode van het bitumenafval duurder dan de methode die tot nu toe is gehanteerd. ‘Dit is een prachtige kans voor een milieuvriendelijker imago van de dakenbranche,’ aldus Ton van der Giessen van Sita Nederland. ‘De dakdekker toont aan dat hij actief bezig is met een milieuvriendelijke verwerking van het dakafval. Hij kan het scheiden van bitumen op de factuur als extra activiteit aanvoeren en daarmee meer omzet genereren. Het verwerken van bitumineus afval wordt dus inderdaad duurder, maar dat geldt voor iedereen. Onderling zal het prijsverschil dus niet voelbaar zijn. Men kan ook besluiten alle afval gewoon op de oude manier te storten, maar dat gaat nog veel meer geld kosten. Uiteindelijk ligt de keuze bij de opdrachtgever.’ Recycling Het bitumenafval wordt via de overslaglocaties van de afvalverwerker vervoerd naar de vestigingen Esha in Amsterdam en Groningen. Daar vindt een ingangscontrole door BDA Dakadvies BV plaats, zodat de kwaliteit van het hergebruikt bitumen verzekerd blijft. Vervolgens wordt de bitumen opnieuw toegepast bij de productie van dakrollen en als vervanger van primair bitumen in asfaltconstructies. Teer bevat grote hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Omdat deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van o.a. dakdekkers, is het materiaal in de jaren tachtig vervangen door bitumen. Bij vervanging van deze daken komt echter soms nog teermastiek vrij. Het teerhoudende afval wordt verbrand. Bij volledige verbranding van teer komen geen PAK’s of andere schadelijke stoffen vrij.