Zoeken

Roofs 2004-08-10 Communicatie bouwpartijen moet verbeteren’

Het UV- of Pluvia hemelwaterafvoersysteem levert, met minder afvoerpunten en dunnere leidingen, aanzienlijke voordelen op. Sinds 1985 wordt het systeem ook ingezet voor secundaire noodoverlaatsystemen. Deze toepassing vereist speciale aandacht als er op het dak wateraccumulatie kan plaatsvinden. Leverancier Geberit BV in Nieuwegein doet alles aan een optimale begeleiding van het product en pleit voor intensief onderling overleg.     John Knauf, verkoopleider utiliteit bij Geberit, juicht de hernieuwde aandacht voor de problematiek rond wateraccumulatie toe. ‘Sinds de dakinstortingen in de zomer van 2002 is er, o.a. door Roofs, veel aandacht besteed aan het onderwerp wateraccumulatie,’ vertelt Knauf. ‘Het is daarom eigenlijk heel merkwaardig dat tot nu toe de problematiek nog maar weinig leeft bij opdrachtgevers en uitvoerders. Een intensievere communicatie tussen constructeur en installateur zou al een hoop kunnen schelen. Maar ook de leverancier heeft hierin een verantwoordelijkheid. Wij kunnen op onze producten en systemen verregaande garanties afgeven, maar dan dient wel aan alle randvoorwaarden te worden voldaan.’  Zwaartekracht Geberit was zo’n dertig jaar geleden de eerste, en lange tijd de enige, die op basis van het UV-principe (Umpi Virtaus, Fins voor ‘gesloten stroming’) het HWA-systeem ontwikkelde en op de markt zette. Inmiddels heeft het bedrijf een ervaring van meer dan 25 miljoen m2 dakoppervlak in Nederland. Het UV- of Pluviasysteem is gebaseerd op een eenvoudig natuurkundig principe en maakt gebruik van de zwaartekracht. Het leidingsysteem vult zich bij een regenbui vanaf de onderzijde van de standleiding naar boven volledig met water (volvulling), waardoorhevelwerking ontstaat als gevolg van de ontstane waterkolom (zuiger in de standleiding). Dit in tegenstelling tot traditionele systemen waar het water voornamelijk langs de wanden loopt en het middengedeelte door luchtaanzuiging nooit gevuld raakt. Volvulling levert een efficiënter gebruik op van het leidingsysteem en dus minder leidingwerk. Leidingen kunnen vanwege volvulling en daarmee grote stroomsnelheden circa de helft kleiner in diameter blijven. Dit scheelt in (materiaal)kosten maar vooral in handling. De onderdruksituatie zorgt voor een sterk zuigende kracht. De speciaal ontworpen dakafvoertrechter sluit de leiding bij zeer geringe stuwhoogtes water op het dak luchtdicht af en zuigt het water letterlijk van het dak. De hoge stroomsnelheden in het leidingsysteem zorgen ervoor dat meegezogen vuil de leidingen gegarandeerd niet verstopt. Vanzelfsprekend dienen de afvoertrechters op het dak wel vrij gehouden te worden van vuil dat voor de roosters blijft hangen. Het is voor het behoud van de hevelwerking belangrijk dat er geen lucht in de leidingen komt, dit zou het systeem immers ondermijnen. De leidingen zijn daarom vervaardigd uit slagvast en UV-bestendig polyethyleen (PE80) met gelaste, trekvaste verbindingen, wat een water- en luchtdicht systeem oplevert. Recent introduceerde het bedrijf een innovatie op het product: PluviaFlex. Deze uitbreiding van het systeem is vooral gericht op een snelle en veilige montage en is bedoeld voor niet geïsoleerde leidingen. De leidingen worden middels nieuw ontwikkelde beugels zonder gereedschap aan een C-profiel gehaakt. De leiding wordt gezekerd door een beugelstuk waarbij tijdens de montage enkel een lipje hoeft te worden omgebogen. De verbinding van de verzamelleiding met de afvoertrechter is flexibel en wordt uitgevoerd met de PluviaConnect aansluitslang: tijdrovend meetwerk kan voor het grootste deel achterwege blijven. In dit systeem kan de leiding vrij expanderen en wordt er geen kracht uitgeoefend op de trechters.  Verantwoordelijkheden Een goed functionerend hemelwaterafvoersysteem conform NEN 3215 garandeert nog geen veilig dak. Bij wateraccumulatie spelen andere factoren een rol en moet de totale dakconstructie worden betrokken. ‘Wij zijn intensief bezig met de veiligheid van de totale dakconstructie op het vlak van wateraccumulatie,’ aldus Knauf. ‘Daarbij verliezen wij echter nooit uit het oog dat de eindverantwoordelijkheid conform o.a. NEN 6702 bij de dakconstructeur ligt.’ Het Pluvia noodoverlaatsysteem kan, door te voldoen aan de rekenwaarde van 540 l/s.ha, ook de meest extreme regenbuien afvoeren. Mocht er een gebrek op het dak zijn, om welke reden dan ook: constructiefouten, achterstallig onderhoud, etc., en het systeem werkt niet zoals het moet, dan stijgen de verwachte waterhoogtes. Knauf: ‘Indien afvoerpunten in zijn algemeenheid of ‘brievenbussen’ belast worden met grotere waterhoeveelheden dan waarop ze zijn gedimensioneerd, stijgt het waterniveau op het dak. Vanwege het verschil in berekeningsprincipes liggen de problemen bij volvulling anders dan bij traditionele systemen of ‘brievenbussen’. Dit verschilt echter per situatie: het bezwijken van een dakconstructie is altijd een combinatie van factoren, en elk hemelwaterafvoersysteem functioneert in een totaal daksysteem. Dat systeem moet goed doordacht in elkaar zitten. Daarom hameren wij op een intensief overleg tussen de verschillende bouwpartijen om de ontwerpprincipes wederzijds helder te krijgen. Alleen op deze wijze kunnen wij onze opdrachtgevers een veilig dak garanderen.’ ‘De eisen en bepalingsmethoden zijn feitelijk nauwkeurig en afdoende in de NEN-normen geformuleerd. De constructeur en de installatie adviseur of installateur geven gezamenlijk aan deze normen invulling; ieder met zijn eigen expertise op zijn eigen vakgebied. De leverancier brengt op zijn beurt zijn jarenlange ervaring en kennis in. Geberit beschikt over een calculatie- afdeling en 16-koppige buitendienst, die projectmatig de daksituatie in kaart brengt. Op basis van analyse en berekeningen denkt het bedrijf actief mee over de beste oplossing en brengt het advies uit. Het is belangrijk dat men geen schijnveiligheid op het dak creëert: het gaat om echte veiligheid, die zoveel mogelijk gegarandeerd moet worden. Iedere bouwpartij heeft zijn eigen specialiteit en verantwoordelijkheid. Wij nemen die verantwoordelijkheid en zullen binnenkort een innovatie introduceren die de veiligheid nog verder verhoogt.’ Links een traditioneel HWA-systeem, rechts het Pluviasysteem. Door volvulling wordt de gehele doorsnede van de leiding gebruikt, waardoor dunnere leidingen mogelijkheid zijn.