Zoeken

Roofs 2004-08-16 Een constructie is zo sterk als de zwakste schakel

De opdrachtgever heeft er alle belang bij dat het dak na oplevering geen problemen meer oplevert. Daarom is het merkwaardig dat er dikwijls wordt bezuinigd op de zekere afdichting van bijvoorbeeld doorvoeren en dakramen. Een betoog van Johan Goorhuis van Morgo Folietechniek voor een meer zorgvuldige afwerking van deze details. Het assortiment van de leverancier uit Zutphen bestaat, naast de bekende onderdakfolies, uit een groot aantal accessoires die voor een waterdichte afsluiting moeten zorgen zodra het dakvlak onderbroken moet worden voor bijvoorbeeld een dakvenster of een dakdoorvoer. De praktijk leert echter, dat opdrachtgevers en verwerkers het nut van deze artikelen wel onderkennen, maar ook dat juist deze toebehoren uit prijsoverwegingen het eerst worden weggestreept. ‘In negen van de tien gevallen gaat dat ook wel goed,’ aldus Goorhuis. ‘Maar de tiende keer zijn de rapen gaar. Het verdient daarom aanbeveling het zekere voor het onzekere te nemen en het dak gegarandeerd waterdicht te maken. Men kan het gehele dakvlak perfect aanbrengen; als de aansluitingen niet in orde zijn, is het allemaal voor niets.’ Aansluitingen Waar hebben we het precies over? In de vakbladen wordt veel aandacht geschonken aan de diverse problemen die zich op het hellende dak kunnen manifesteren. Zo werd in Roofs 5-2004 de aandacht gevestigd op het gegeven dat sommige verwerkers de onderdakfolies op de verkeerde plek aanbrengen, met alle gevolgen van dien. René van Haren pleitte in het artikel ‘Maak van je zolder een lek dak!’ (Roofs 7- 2004) o.a. voor meer aandacht voor bouwknooppunten op het dak, zoals bijvoorbeeld schoorstenen, dakkapellen, dakdoorvoeren, etc. In het verlengde van deze artikelen geeft de heer Goorhuis aan dat de problemen vaak al beginnen in de ontwerpfase: uit prijstechnische overwegingen worden voorzieningen voor kieren en detailleringen vaak uit het bestek gelaten. Het wachten is dan op de problemen.   Goorhuis vertelt: ‘Het gaat in dit verband om detailleringen als dakvensters en dakdoorvoeren als leidingen, ventilatiesystemen, zonnecollectoren, etc. Deze dienen luchtdicht en waterdicht te worden afgewerkt. Er zijn diverse voorzieningen beschikbaar die voor deze zekere afwerking kunnen zorgen.’  Dakramen Via de randen van het dakraam kan vocht van de buitenkant in de onderconstructie terecht komen. Zolang dit vocht op de onderdakfolie terecht komt, is er niets aan de hand. Maar dikwijls zijn deze folies aan de randen niet voldoende afgesloten, zodat het vocht ook onder de folie terecht komt en daar de constructie aantast. Om dit te voorkomen, kan een dakraammanchet worden toegepast. Deze dakraammanchetten, vervaardigd uit PVC of WDO (Waterdampopen membraan), zijn in alle dakraammaten verkrijgbaar. De uitvoering in PVC biedt vooral tijdens de verwerking voordelen, met de elasticiteit en UV-bestendigheid. Vocht van bovenaf wordt via een gootje op de dakfolie afgevoerd. WDO is een ‘ademend’ materiaal dat condensvorming tegengaat. De manchetten worden middels een hechtpasta of enkelzijdig of dubbelzijdig tape, dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld, bevestigd.  Doorbrekingen Dikwijls dient het dakbeschot te worden doorbroken om dakdoorvoeren, leidingen of bekabeling aan te brengen. Denk hierbij aan ventilatiesystemen of de toepassing zonnecollectoren. Vanwege de ronde vorm van deze leidingen of bedrading is het lastig een waterdichte en luchtdichte afdichting te verkrijgen. Vaak wordt dat met tape gedaan, wat niet alleen een tijdrovende klus is en een esthetisch weinig fraaie oplossing betekent, ook de afdichting voldoet niet. De gebruikte tapes zijn niet voor deze toepassing ontwikkeld. Dit doet afbreuk aan de luchtdichtheid van de constructie, wat kan leiden tot problemen in de vochthuishouding. De Eisedicht manchetten van Morgo Folietechniek bestaan uit een luchtdicht afsluitende EPDM manchet, verbonden met een zelfklevend oppervlak, bestaande uit een polyethyleen drager met een acryl kleeflaag. De elasticiteit van de EPDM tuit zorgt voor een nauwe omsluiting van de doorvoer, die snel en gemakkelijk is aan te brengen. Details ‘Uiteindelijk bepalen de details de kwaliteit van het dak,’ aldus Goorhuis. ‘Een groot deel van onze activiteiten is er op gericht zowel opdrachtgever als verwerker te wijzen op het belang van deze details: een constructie is zo sterk als de zwakste schakel. Een optimaal resultaat vereist een mentaliteitsverandering die kwaliteit stelt boven de prijs. In theorie levert iedere verwerker de hoogste kwaliteit, de praktijk wijst echter dikwijls anders uit. Verbetering van de praktijk begint vooraan in het bouwproces, bij opdrachtgever en architect en moet consequent worden volgehouden.’