Zoeken

Roofs 2004-08-20 Riet staat stevig in het hedendaagse daklandschap

  De brancheorganisatie werd in 1954 als de ‘Vakfederatie van Riet- en Strodekkerpatroonsbond’ opgericht. Sindsdien is men actief in promotie van het materiaal als dakbedekking en ondersteunende activiteiten: technische voorlichting, opleiding, overleg met overheden en andere beroepsgroepen en het stellen en bewaken van kwaliteitseisen. Kwaliteit en levensduur In een waterrijk land als Nederland, waar veel riet groeit, is het niet verwonderlijk dat van oudsher juist hier het riet veel als dakbedekking werd toegepast. Bekende traditionele toepassingen zijn natuurlijk de boerderij en de molen, maar inmiddels wordt het materiaal ook bijvoorbeeld op fraai vormgegeven nieuwbouwwijken toegepast. De levensduur van het materiaal is van verschillende factoren afhankelijk. Normaal gesproken gaat een rieten dakbedekking minimaal 25 jaar mee. Een grove rietsoort is beter dan de fraaiere fijne. Vocht tast het riet aan. De levensduur van het riet is dus sterk afhankelijk van de hellingshoek van het dak: een goede, snelle afwatering verhoogt de levensduur van het rieten dak. Een dak met een hellingshoek van 45° blijft tot 35 jaar meegaan, steilere daken leveren een nog hogere levensduur op. Verder is het onderhoud van een rieten dak belangrijk. Dit houdt in de eerste plaats in dat het dak periodiek moet worden schoongemaakt. De kans bestaat immers, dat zich algen en mossen op het riet ontwikkelen, die het vocht vasthouden. Dit is eenvoudig te verhelpen door het riet gemiddeld eens in de vijf jaar te ‘kammen’, het oppervlak van het riet schoon te krabben. Ook is het mogelijk het dak tegen algen en mossen te behandelen. Verwerking Tegenwoordig worden de meeste rieten daken op een zogenaamd ‘schroefdak’ bevestigd. Het schroefdak biedt grote voordelen ten opzichte van de traditionele open dakconstructie, waarbij het riet op rietlatten wordt gebonden. Omdat het riet wordt gebonden, moet er altijd een spouw aanwezig zijn tussen het riet en de constructie. Het nadeel hiervan is dat de isolerende werking van riet verloren gaat en in geval van brand wakkert de luchtstroom het vuur alleen maar aan. Het schroefdak is een gesloten constructie, waarbij het riet op de onderconstructie van bijvoorbeeld multiplex wordt geschroefd. Doordat de spouw tussen het riet en de onderconstructie ontbreekt, draagt het riet bij aan het isolerend pakket en is de woning tochtdicht. Voor de nokafwerking is een ruime keuze oplossingen mogelijk. De meest voorkomende hiervan is een afwerking met vorstpannen. Brandveiligheid Het schroefdak heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de brandveiligheid van veel rieten daken is verbeterd. Doordat in geval van brand het vuur niet van onderen wordt aangewakkerd, zal het riet in de meeste gevallen alleen maar smeulen. Mocht het wel gaan branden, kan men het (anders dan bij een open dakconstructie) vanaf de buitenkant blussen. Daarnaast is er een groot aantal brandvertragers beschikbaar, die geruime tijd kunnen voorkomen dat het riet gaat branden. Mede door de inspanningen van de Vakfederatie Rietdekkers en de daarbij aangesloten bedrijven is riet als dakbedekking niet beperkt gebleven tot oude, monumentale gebouwen en boerderijen of molens. Het materiaal biedt ook hedendaagse architecten aanknopingspunten voor opvallende en fraai vormgegeven daken. De voorbeelden komt men op straat bij herhaling tegen, de hier afgedrukte foto’s bieden een impressie.