Zoeken

Roofs 2004-08-32 Meedenken en verantwoordelijkheid nemen

  Glazen dakconstructies worden vaak aangebracht vanwege het esthetisch effect. De situatie onder het dak mag daarbij echter niet uit het oog worden verloren: denk hierbij aan onderwerpen als binnenklimaat, ventilatie en brandveiligheid. Specialist in o.a. glazen dakconstructies en brandveiligheidssystemen Brakel Atmos uit Uden neemt al deze onderwerpen mee in een integrale projectaanpak, met specialisten die als een gelijkwaardige gesprekspartner meedenken over oplossingen. Het leveringsprogramma van Brakel Atmos bestaat uit beglazingssystemen en systemen voor ruimtelijke ventilatie, brandveiligheid, zonwering en onderhoud. Daarnaast voert men werkzaamheden uit op het gebied van renovatie. Het bedrijf werkt met en voor verschillende partijen: projectontwikkelaars, architecten, gebouwgebruikers, aannemers en beheerders. Nieuwbouw: integraal denken en werken Directeur Ton van Gerwen vertelt: ‘De uitdaging voor ons bedrijf is niet alleen het maken van een mooie glasconstructie, maar ook dat mensen zich in de ruimte onder die constructie prettig en veilig voelen. Bij de advisering worden aspecten als binnenklimaat en brandveiligheid integraal meegenomen. In dit verband voeren wij intensief overleg met de architect en de aannemer, o.a. over de technische aspecten en de regelgeving ten aanzien van veiligheid in gebouwen. Wij zijn zelf betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving omdat we zijn vertegenwoordigd in Europese commissies op het gebied van bijvoorbeeld rookbeheersing, ventilatie en glasdikteberekeningen. Op die manier proberen we zo compleet mogelijk te zijn.’ Een goed voorbeeld van deze integrale aanpak is de bouw van het Haagse Hoge Huis. Dit modern vormgegeven complex bestaat uit zeven kantoorgebouwen en twee woontorens, die door middel van een atriumoverkapping met elkaar verbonden zijn. Brakel Atmos realiseerde de glazen overkapping en de gevelconstructies, en was ook als brandveiligheidsspecialist bij dit project betrokken. Van Gerwen: ‘Met name in die laatste rol hebben wij onze nek uitgestoken, omdat wij de verantwoordelijkheid voor een brandveilige uitvoering van het gebouw op ons hebben genomen.’ In het eerste – conventionele - concept was men ervan uitgegaan dat het hele atrium voorzien zou worden van een sprinklersysteem. Dit vond men echter zowel esthetisch als financieel geen optimale optie, daarom werd Brakel Atmos gevraagd om een andere oplossing te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij was vanzelfsprekend dat het Haagse Hoge Huis een veilige, maar ook comfortabele werkplek zou worden voor de werknemers van de huurder van het gebouw, Tmobile. Na zorgvuldige bestudering, waarbij men onder meer onderzoek liet uitvoeren door TNO Bouw, adviseerde het bedrijf een brandveiligheidsconcept dat is opgebouwd uit een RWA-installatie, compartimentering in de vorm van beweegbare rookschermen, detectie en een ontruimingsinstallatie. Van Gerwen: ‘Dit concept betekende voor de investeerder een goedkopere oplossing; voor de architect had het concept positieve invloed op de esthetica; de brandweer was verzekerd van een veilige oplossing en voor de gebouwgebruikers bood het concept naast brandveiligheid ook een prettig binnenklimaat. Door de integrale projectmatige benadering kon zodoende een alternatief worden ontwikkeld dat beter aansloot bij de wensen van alle partijen.’ Renovatie en onderhoud: zorgen uit handen nemen Ook voor renovatie en onderhoud wordt het bedrijf dikwijls ingeschakeld. Van Gerwen: ‘Naast advies, leveren wij vaak een bijdrage aan de bouworganisatie. De eigenaar van een gebouw moet erop kunnen vertrouwen dat hij te maken heeft met mensen die weten waar ze mee bezig zijn, die hem de zorgen rond een project zoveel mogelijk uit handen nemen. Door middel van intensief contact met de klant, waardoor deze voortdurend op de hoogte blijft van de stand van zaken rondom zijn project, kunnen we ons onderscheiden in bereikbaarheid, goede communicatie en een hoge servicegraad.’ Scherpere arboregels Bij onderhoud en reparatie aan gevels en daken spelen de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Onlangs is de wetgeving hiervoor nog aanzienlijk verscherpt. Zo mogen bijvoorbeeld uitschuifbare ladders in veel situaties niet meer worden gebruikt. ‘We hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met de toepassing van glasdak- en gevelonderhoudinstallaties,’ aldus Van Gerwen. ‘Voor een groot scala aan gebouwtypen kunnen we een advies geven en een constructie op maat ontwerpen. Dat doen we vanzelfsprekend in goed overleg met onze opdrachtgevers en met oog voor regelgeving enerzijds en esthetica anderzijds.’ Illustratief voor de werkwijze bij renovatieprojecten is de opdracht die het bedrijf uitvoerde voor Woningbouwvereniging Vestia uit Den Haag Zuid-West. Dit was een project dat veel organisatie en coördinatie vereiste. Vestia zat namelijk met een probleem bijwooncomplex Dorpersdreef aan de Zichtenburglaan: de glazen overkapping moest vervangen worden terwijl de 155 aanleunwoningen bewoond moesten blijven. Daarnaast moest het pand worden aangepast aan de jongste eisen ten aanzien van brandveiligheid en moesten er voorzieningen komen voor een comfortabel binnenklimaat. Het bedrijf adviseerde een totaalconcept waarin onder meer de glasdakconstructie, de brandveiligheidsvoorzieningen, het binnenklimaat en het onderhoud werden meegenomen. ‘Onze betrokkenheid ging daarbij heel ver. Zo voerden wij intensief overleg met de brandweer en hebben wij samen met de opzichter van Vestia de complete bouwbegeleiding op ons genomen. Daarbij hebben wij ook projectonderdelen gecoördineerd die door andere partijen gerealiseerd zijn.’