Zoeken

Roofs 2004-08-36 Een gebouw van EPS

Een gebouw van EPS. Sinds het begin van de zomer staat er nu ook één in Nederland. Op parkeerplaats De Pieterman in Volendam staat de komende twee jaar het ‘Veerhuis’, een proefproject van Veerhuis Beheer uit Lutjewinkel dat binnen acht weken is gebouwd uit EPSblokken van Unidek. Het begin van een nieuwe bouwpraktijk? Waarom zou iemand van EPS een huis bouwen? Ten eerste omdat het aanzienlijk scheelt in bouwtijd en materiaalkosten. Ten tweede omdat het materiaal en de bouwmethode een grote vrijheid van vormgeven verzekert. En ten derde: waarom niet? Bouwen met EPS biedt volgens Aije Simons van Veerhuis Beheer geen onoverkomelijke nadelen ten opzichte van de traditionele methode. Bouwmethode De methodiek is eenvoudig. Het gebouw bestaat uit een staalconstructie, die volledig met EPS is ingepakt. Beton of hout als draagconstructie is ook mogelijk. ‘De bouwmethode is vergelijkbaar met het in het gips zetten van een gebroken been,’ legt Simons uit. ‘De blokken worden op een eenvoudige manier om de draagconstructie in elkaar gehaakt. Na behandeling met een speciaal ontwikkelde en gepatenteerde mortel (de zogenaamde Veerhuismortel) ontstaat een stevige constructie die geen tocht doorlaat, maar wel ademt.’ De Veerhuismortel is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde op het EPS aangebracht. Deze stuclaag dient als wapening, beschermt het EPS tegen invloeden van buitenaf en maakt het mogelijk andere materialen aan de constructie te bevestigen. Zo kunnen diverse soorten gevelbekleding worden bevestigd, maar ook aan de binnenkant (denk aan trapleuningen, leidingsystemen, etc.) kunnen de nodige voorzieningen worden aangebracht. Het materiaal biedt een aantal opvallende bouwvoordelen. Kozijnen en doorvoeren kunnen eenvoudig uit het EPS worden gegloeid. De constructie weegt beduidend minder dan een traditioneel gebouw, en heeft daarom voldoende aan een lichte fundering. ‘Al in het eerste weekend na de oplevering waaide er een storm van windkracht 10,’ vertelt Simons. ‘Het Veerhuis staat nu niet bepaald in de luwte, op een open parkeerterrein aan de Gouwzee, maar het heeft de storm eenvoudig doorstaan. Ook op het gebied van brandveiligheid levert de bouw met EPS geen problemen op. De term ‘piepschuim’ levert verkeerde associaties op, maar EPS is vlamdovend. De gemeente Edam-Volendam lette natuurlijk zeer scherp op de brandveiligheid, maar zag uiteindelijk geen bezwaar in de bouw van dit huis.’ De woning is gemakkelijk verplaatsbaar en bovendien recyclebaar. Dat het gebouw voorts goed is geïsoleerd behoeft geen betoog: met R-waarde 8,5 en een betere geluidsisolatie dan traditionele gebouwen lijkt het bouwen met EPS lonend. Het binnenklimaat wordt middels een installatie gereguleerd, zodat in elke weersomstandigheid een aangename binnentemperatuur heerst. Dakopbouw Minstens zo eenvoudig is de bouw van het dak geweest. Het dak heeft een traditionele opbouw met een houten balkplaat met daar overheen een triplex plaat als onderconstructie. Verwerker Topdak Dakbedekkingen BV uit Zwaagdijk bracht daar een bitumineuze dakbedekking overheen aan, om de constructie waterdicht en dampremmend te maken. De isolatie bestaat uit EPS-blokken, die uit de gevels zijn gespaard en op afschot gegloeid. Daar overheen is een onderlaag HP Derbigum mechanisch bevestigd, de toplaag is een grijze Derbigum Arte die koud verkleefd werd aangebracht. Deze dakbedekking loogt niet uit, daardoor kon de hemelwaterafvoer worden aangesloten op het grijs watercircuit. Simons vertelt: ‘Voor de dakisolatie hebben we de EPS gebruikt die we overhielden nadat we de vensters uit de wanden hadden gegloeid. Dit om de materiaalkosten verder te drukken en om het milieu niet onnodig te belasten. Het was wel een arbeidsintensieve methode, omdat deze blokken nog op afschot moesten worden gegloeid; een volgende keer is het wellicht raadzaam de afschotisolatie apart te bestellen.’ Op het dak van het Veerhuis is slechts één hemelwaterafvoer aanwezig. Dit is volgens Simons voldoende, omdat het dak niet zo groot is. ‘Van zichzelf heeft het dakvlak al geen grote omvang, waar nog de brede dakrand van ruim een meter van afgaat, zodat uiteindelijk een dakvlak van ongeveer 4 x 5 m overblijft. Voor dit gebouw hebben we gekozen voor een esthetische oplossing: de hemelwaterafvoer loopt niet aan de buitenkant maar is, aan de zijkant van het dakvlak, in de wand gegloeid.’ Woonboot De bouwers zullen het Veerhuis in Volendam de komende twee jaar voornamelijk gebruiken om de constructie op alle denkbare onderdelen te (laten) testen. Simons: ‘Wij willen deze tijd gebruiken om zo veel mogelijk kennis over deze methodiek te vergaren en het concept waar mogelijk nog te verbeteren. Binnenkort gaan wij met deze methode de markt op; waarbij we zowel woningen willen vervaardigen als utiliteitsgebouwen.’ Het proefproject zal aan de aan de bovenkant van het huisje vervaardigde hijsogen worden opgetild en naar een andere locatie worden gebracht. Waar naartoe is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal het Veerhuis dan verder door het leven gaan als woonboot. 