Zoeken

Roofs 2004-09-34 Grootscheepse renovatie fabrieksdak Mora

Waar voedingsmiddelen geproduceerd worden, is het belangrijk dat de ruimte schoon en hygiënisch blijft. Dit was één van de eisen waar bij de renovatie van het dak van de Mora-fabriek te Maastricht rekening mee moest worden gehouden. Op het dak boven de productieruimte van de producent van snackartikelen bleef water staan; een probleem dat moest worden opgelost met zo weinig mogelijk onderbrekingen in de productie.

Vervanging dakbedekkingspakket

Het dak van de Mora-fabriek lekte af en toe, maar het gevaar dat het dak beschadigd was en fors zou gaan lekken was groot, daar er al geruime tijd een grote hoeveelheid water op het dak bleef staan. Overtrekken met een nieuwe laag dakbedekking was geen optie omdat met het gewicht van het aanwezige dakbedekkingspakket de toegestane dakbelasting al met 100% was overschreden. Het dakbedekkingspakket diende daarom te worden vervangen. Maar met de eisen aan een productielocatie van voedingsmiddelen en een zeer groot aantal dakdoorvoeren, was dit nog geen gemakkelijke opgave.

Door de hoge kosten van aanpassingen aan de vele installaties en stagnatie in de productie was het ook geen optie om afschot aan te brengen in de dakplaten of isolatie. In de dakconstructie was enig afschot aanwezig, maar door het veelvuldige reparatiewerk aan het dak bleef toch op erg veel plaatsen water staan. Besloten werd een vlakke isolatie toe te passen met een dikte gelijk aan het oude dakbedekkingspakket en pas daarna te bepalen waar afschotverbetering zou moeten worden aangebracht. Daarom moest het dak dus direct na het aanbrengen van de isolatie al waterdicht zijn, zodat afschotverbetering voor het aanbrengen van de definitieve dakbedekking kon plaatsvinden.

De oorspronkelijke dakopbouw van buiten naar binnen was als volgt:

•              Bestaande dakbedekking van geblazen bitumen aangebracht volgens de gietmethode en afgewerkt met parelgrind, dikte 3 cm;

•              Thermische isolatie bestaande uit EPS isolatieplaten, dikte 3 cm;

•              Geprofileerd staaldak.

Al in een vroeg stadium heeft dakdekker Schiebroek Dakbedekkingen te Maastricht contact gezocht met de leverancier van het dakpakket, Icopal Nederland BV, om te zoeken naar de meest gunstige oplossing. Ronald van Gent van de leverancier vertelt: ‘Het hele dak ineens slopen was geen optie, als men de vertraging in de productie, die voor meerdere dagen, wellicht weken, zou moeten worden stilgelegd, wilde beperken. We moesten dus zoeken naar een andere oplossing. Uit overwegingen van hygiëne kon niet worden gekozen voor een mechanisch bevestigd systeem in verband met doorboringen van de boorschroeven in het staaldak en daarom viel de keuze op een bitumineuze dampremmende laag met aan onder- en bovenzijde thermstrepen. De vele doorvoeren op dit dak vormden een ander nadeel, daar deze de snelheid van verwerking van het nieuwe dakbedekkingspakket zeer nadelig zou beïnvloeden. Bij sloop zou stof en vuil door de sparingen naar binnen kunnen komen en dat moest beslist worden voorkomen.’

Uiteindelijk is er gekozen voor een totaalsysteem van Icopal. Met dit systeem kon de bitumineuze dampremmende laag worden toegepast als directe noodafdichting van het dak en vervolgens de isolatie klapbanen als tweede extra noodafdichting. Het oorspronkelijke dakbedekkingspakket werd in fasen tot aan het staaldak gesloopt, tijdens welke werkzaamheden de productie kort werd onderbroken om de dampremmende laag te kunnen aanbrengen. Tijdens het aanbrengen van het nieuwe isolatiepakket en de toplaag kon de fabriek, doordat er stofwanden waren aangebracht, gewoon doordraaien.

Nieuw systeem

De nieuwe dakopbouw van binnen naar buiten werd als volgt:

•              Een dampdichte laag bestaande uit SBS gemodificeerde bitumen, Polartherm BS, tweezijdig voorzien van thermstrepen, dikte 4 mm;

•              Een thermische isolatie bestaande uit EPS klapbanen met 4 mm SBS gemodificeerde bitumen cachering;

•              Een nieuwe toplaag, bestaande uit SBS gemodificeerde bitumen, Polar-Top gemineraliseerd, volledig gebrand op de ondergrond, dikte 4,5 mm.

Dit pakket bood de opdrachtgever een aantal voordelen. Van Gent: ‘De speciaal voor dit werk geproduceerde dampremmende laag, Polartherm BS, bevat een zware gecombineerde inlage op basis van glasvlies en polyestermat, wat de baan stabiel en stevig maakt. Deze dampremmende laag kan dan ook goed als noodafdichting worden gebruikt. De volgens het thermsysteem partieel gebrande baan geeft extra zekerheid bij de verwerking, omdat de sterke inlage voorkomt dat de dakbedekking bij werkzaamheden op het dak voordat de isolatie wordt aangebracht wordt geperforeerd en/of mechanisch beschadigd. De in de dakbaan verwerkte dampdrukverdeler, in de vorm van thermstrepen, zorgt ervoor dat geen blaasvorming ontstaat.’

‘De isolatie klapbanen combineren een thermische isolatielaag van EPS met een waterdichte laag,’ vult Paul Janssen van Schiebroek Dakbedekkingen aan. ‘De klapbanen zijn gemakkelijk en snel te leggen en te bevestigen door het activeren van de thermstrepen aan de bovenzijde van de dampremmende laag. De waterdichte laag is met gemodificeerd bitumen aan het EPS gekleefd, zodat de waterdichte laag en de isolatie in één arbeidsgang worden aangebracht. De EPS is voorzien van een niveauverlaging ter plaatse van de langsoverlap, waardoor de overlapverbinding geen verdikking te zien geeft; dit betekent niet alleen optisch een mooier dak, ook de afvloeiing van regenwater vindt ongehinderd plaats. De waterdichte laag op dit systeem zorgt ervoor dat het product vooral bij renovatieprojecten effectief is.’

‘De toplaag Polar-Top, tenslotte, is speciaal ontwikkeld voor het bedekken van zwaar belaste daken. Deze SBS bitumen dakbaan is aan de langsoverlap voorzien van in smalle reepjes gesneden brandfolie, die een homogene verbinding en extra hechting van de lagen onderling vormen, en daarmee een ingebouwde zekerheid voor een waterdichte overlap betekenen. De folie vloeit al na licht branden. Op de overlap van alle dakbanen van Icopal staat de naam van het product, om verwisselingen te voorkomen.’

Extra zekerheid

Van Gent: ‘Men wilde de zekerheid hebben dat men voorlopig geen omkijken meer naar het dak zou hebben. De opdrachtgever heeft daarom, in samenspraak met de dakdekker en de toeleverancier, met dit systeem gekozen voor een extra ingebouwde zekerheid, zowel in de keuze voor materialen als in de verwerking. Het totale systeem is ontwikkeld op een zo snel en zeker mogelijke verwerking; het bevat bovendien drie waterkerende lagen en is gemakkelijk aan de kritische details, zoals doorvoeren, aan te passen.’

‘Voor het overige kwam het aan op goed overleg en creativiteit,’ aldus Janssen. ‘Tijdens de sloop kwamen verschillende problemen naar voren die vooraf niet waren voorzien, problemen die er vooral mee hadden te maken dat de productie van de Mora-fabriek niet stil mocht worden gelegd. Maar die hebben we bevredigend op kunnen lossen.’