Zoeken

Roofs 2004-09-38 Nieuwe organisatie Delbouw dak & techniek krijgt vorm

Bij de groothandel voor dakmaterialen en technische producten Delbouw dak en techniek zijn onlangs een groot aantal veranderingen doorgevoerd. De drie ondernemingen waar het bedrijf uit bestaat zijn tot één organisatie samengevoegd. Ook de marktstrategie is op een aantal punten aangepast. Een gesprek met de twee verkoopleiders George Nijs en Hay Janssen, alsmede algemeen directeur Jos de Nijs.

Een zeer belangrijk aspect van  deze reorganisatie is de herindeling van de verschillende verkooprayons. Dit is een gevolg van een samenvoeging van de drie bij CRH aangesloten bedrijven Hendrikx Handelsonderneming BV, Gallhoefer Dakmaterialen BV en Delbouw BV. Met deze samenvoeging wil men de efficiëntie van het bedrijf verhogen: men wil zich met minder vestigingen, die ieder een grotere capaciteit krijgen, duidelijker in de regio profileren en zich steviger in de markt positioneren. Binnen de twee districten zijn alle afnemers opnieuw onder de verkoopvestigingen verdeeld.

Herindeling vestigingen

Tot nu toe werd gewerkt vanuit zeven vestigingen in Limburg en Noordoost Brabant, namelijk in Horst, Someren, Uden, Weert, Roermond, Heerlen en Kerkrade.

Binnen een  tweetal verkoopdistricten (met een klantenbestand van in totaal bijna 4000 klanten) zullen de klanten voortaan vanuit vijf locaties worden bediend. De vestigingen in Horst en Weert zullen personeelstechnisch worden uitgebreid. De vestiging in Kerkrade is afgelopen zomer reeds verhuisd naar de locatie in Heerlen. De opslagcapaciteit van de hoofdvestiging Roermond zal worden verdubbeld, waardoor een nieuw distributiecentrum ontstaat. Tenslotte zal de vestiging in Someren deze maand worden gesloten: personeel en voorraad worden volledig in Roermond ondergebracht.

Hoewel bijna de helft van de afzet door de klant op een vestiging van het bedrijf wordt afgehaald, heeft men naast deze herindeling veel energie gestoken in de optimalisering van de distributiekanalen. Vanuit het nieuwe centrale distributiecentrum in Roermond worden binnenkort alle materialen op de door de klant gewenste locatie afgeleverd. ‘Wij hebben hiermee een duidelijke bedrijfsstructuur op poten gezet, waarmee we beogen een verbeterde service en dienstverlening te kunnen leveren,’ aldus Jos de Nijs.

Specialismen

‘Door de onderverdeling in twee verkoopdistricten willen we de organisatie strakker maken,’ zegt De Nijs. ‘De gang van zaken binnen het bedrijf wordt nu meer een gedeelde verantwoordelijkheid, in plaats van een individueel opereren van de verschillende bedrijven en vestigingen.’ De vestigingen Uden, Horst en Weert (regio noord) staan onder leiding van Hay Janssen; de vestigingen Heerlen en Roermond (regio zuid) staan onder leiding van George Nijs. Beide verkoopleiders hebben een jarenlange ervaring opgebouwd binnen de dakenbranche, bouwmaterialenhandel en installatietechniek.

George Nijs: ‘De wisselwerking van de verschillende specialismen binnen het nieuwe bedrijf vormt in onze ogen de meerwaarde van de groothandel: de toevoeging ‘dak en techniek’ aan de bedrijfsnaam drukt dit uit. Vanzelfsprekend willen wij een zo breed en compleet mogelijk assortiment voor het dak bieden, zowel plat als hellend. Dit assortiment bieden wij met een zo optimaal mogelijke technische ondersteuning aan. Daarnaast zijn wij specialist op het gebied van installatietechniek: dit houdt in dat we deze ondersteuning ook op het gebied van rookgas- en ventilatieproducten bieden.’

Doelgroepverbreding

‘In het zuiden van het land combineren de meeste dakdekkersbedrijven de werkzaamheden voor zowel het platte als het hellende dak,’ vertelt Janssen. ‘Ook de activiteiten op het gebied van installatie horen daar dikwijls bij. Men waardeert het dan ook, dat men voor alle voorkomende producten bij hetzelfde bedrijf terecht kan.’ Nijs vult aan: ‘Een ander aspect dat de markt in het zuiden van het land kenmerkt, is het belang van persoonlijk contact met de klant. Dat Delbouw een Limburgs bedrijf is, geldt in veel gevallen al als belangrijk argument om bij ons de producten af te nemen. Dat betekent niet dat men kritiekloos alles koopt wat wij aanbieden, ook voor ons geldt dat wij ons voortdurend moeten bewijzen; maar het betekent wél dat men, naast het assortiment en de productondersteuning, afgaat op de eigenheid en de vertrouwdheid van het bedrijf.’

‘Het ligt dan ook voor de hand dat wij de banden met onze bestaande klanten willen intensiveren,’ aldus De Nijs. ‘Maar daar blijft het wat ons betreft niet bij: wij willen onze doelgroep verbreden en ons ook meer op de aannemerij richten. Er worden in de regio vrijwel geen grote utiliteitsprojecten meer uitgevoerd, daarom richten wij ons nu op de kleinere werken die vaak een gespecialiseerde uitvoering vergen. De groei zit dus voornamelijk in de afstemming van een zo breed mogelijk assortiment naar meerdere doelgroepen.’

Het vernieuwde assortiment is voor een groot deel het gevolg van de samenvoeging van het productassortiment van Handelsonderneming Hendrikx Someren BV, Gallhoefer Dakmaterialen BV en Delbouw BV. Daarnaast zal het bedrijf de komende tijd een opmerkelijke uitbreiding van het assortiment te zien geven. De Nijs: ‘Kunststof dakbedekkingen staan in deze regio nog aan het begin van hun ontwikkeling; we zien echter dat die nu steeds meer worden toegepast. Voor bijvoorbeeld EPDM-producten zit de groei meer in de producten die het systeem en de toepassing van het materiaal ondersteunen. Daarnaast zullen wij de producten die we al voerden, zoals bijvoorbeeld de bitumineuze dakbanen Stargum en Starflex, duidelijker in de markt zetten. Het gehele assortiment van het bedrijf is kritisch bekeken en waar nodig aangepast, vanuit de wens een zo breed mogelijk, maar gespecialiseerd assortiment te kunnen bieden.’

Positionering

Het bedrijf wil zich in de toekomst prominent in de markt profileren. Hiertoe heeft men bijvoorbeeld de huisstijl aangepast: de eerste uitingen in deze stijl zijn al gedaan in o.a. de vernieuwde website en advertenties. Ook is men begonnen met de uitgave van een eigen nieuwsbulletin waarmee de klant op de hoogte wordt gehouden van productinnovaties, verkoopacties en de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarnaast organiseert het bedrijf regelmatig producttrainingen waar na afloop eveneens ruimte is voor de innerlijke mens en het onderhouden van informele contacten.

De Nijs ziet de toekomst van de groothandel met vertrouwen tegemoet. ‘In eerste instantie willen wij ons nog sterker in de regio neerzetten. Met deze organisatie en dit assortiment heb ik daar alle vertrouwen in.’