Zoeken

Roofs 2004-09-44 Nieuwslijn

AGENDA

Studiemiddag Risico & Verantwoordelijkheid

Op 20 oktober 2004 organiseert Stichting Dakpromotie in het FiGi theater in Zeist een studiemiddag rond het onderwerp ‘Risico & Verantwoordelijkheid’. Verschillende signalen wijzen er op dat met name onderaannemers als dakdekkers in toenemende mate risico’s nemen die buiten hun verantwoordelijkheid liggen. Indirect lopen opdrachtgevers daardoor ook meer risico’s.

Nationale Dakendag 2004

De Nationale Dakendag wordt door BDA Dakadvies BV georganiseerd op 11 november 2004 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Bouw Relatiedagen Rijswijk

Evenementenhal Rijswijk organiseert voor de eerste keer de Bouw Relatiedagen op 16, 17 en 18 november 2004. De Bouw Relatiedagen is een full service beurs waar enkel genodigden toegang hebben, om de kwaliteit van het bezoek te waarborgen.

Hout 2004

Van 26 t/m 30 oktober 2004 zal voor de 22ste keer in het Ahoy’ Tentoonstellingsgebouw in Rotterdam-Z de vakbeurs Hout worden gehouden. Dit is de grootste en belangrijkste vakbeurs in de Benelux op het gebied van hout- en kunststofbewerking.

Gezond en veilig werken op het dak, juist nu!

Op 17 november 2004 organiseren SBD en Tectum een informatiebijeenkomst waarbij de  knelpunten Arbo dakgedrag 2000 – 2004 worden gepresenteerd, alsmede de nieuwe Arbo-regelgeving platte daken. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Tectum te Nieuwegein.

Nationale Dubodag

De nieuwe Nationale Dubodag, georganiseerd door het Nationaal Dubo Centrum, vindt plaats op donderdag 25 november aanstaande in de Doelen te Rotterdam. Het thema voor deze editie is: ‘Bouwen aan tevreden klanten’.

ETA toegekend aan Decothane-systeem

De nieuwe Europese richtlijn ETAG 005 met betrekking tot vloeibaar aangebrachte waterdichtingssystemen voor daken is op 18 mei 2004 effectief in werking getreden. Vanaf deze datum moeten alle producten die hiervoor gebruikt worden beschikken over een ETA (European Technical Approval), dat op zijn beurt toelating geeft tot het etiketteren met een CE-merk. Alle producten en systemen die hier niet over beschikken zijn dus verboden. Deze nieuwe ETA vervangt alle nationale wetgevingen.

Na zeer uitgebreide en langdurige testen, gaande tot een 25-jarige levensduur, werd aan het Decothane-systeem van Pentagon Plastics het goedkeuringsnummer ETA 04/0055 toegekend. Dit vloeibaar en koud aangebracht daksysteem is gebaseerd op alifatische polyurethaancoatings die perfect en permanent hechten, ook op en rond alle dakdetailleringen.

Pentagon Plastics verleent ook technisch advies, gerichte werkbeschrijvingen, opleiding en begeleiding op de werf en werkt met verzekerde garanties.

Flowlight introduceert Vision

Leverancier van lichtelementen Flowlight uit Heerlen introduceert de Vision, isolerende thermo-licht-elementen voor sandwichpanelen die zijn opgebouwd uit een topplaat met een long-life kleurechte film en een onderbak met een film die de permeabiliteit verlaagt. Beide platen zijn gemaakt van met glasvezels versterkt polyester. De elementen zijn aan te sluiten op sandwich trapeziumprofielen.

Tussen topplaat en onderbak bevindt zich een raster van spiegelende kokers voor een extra isolerende werking en lichtspreiding. De lichtelementen hebben een licht doorlaatbaarheid van ca. 68%. De topplaat fungeert als UV barrière. De gepatenteerde constructie van de onderplaat biedt een grote stabiliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit. Het product is leverbaar in diverse diktes tussen de 30 en 100 mm.

Schut Dakbedekkingen treedt toe tot NDA

Op 20 augustus 2004 is overeen gekomen dat Schut Dakbedekkingen uit ’s Hertogenbosch door de Rudde Groep uit Nijverdal zal worden overgenomen. Schut Dakbedekkingen BV is actief sinds 1994 en heeft zich sindsdien een vertrouwde positie verworven in de regio. De toenemende concurrentie en de noodzaak tot verdere professionalisering binnen de sector zijn zwaarwegende argumenten geweest om deze stap te zetten. De Rudde Groep BV is tevens mede aandeelhouder van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA); Schut Dakbedekkingen zal hierdoor ook toetreden als lid van NDA. De vestigingslocatie ’s-Hertogenbosch sluit uitstekend aan bij het streven de landelijke dekking van NDA verder in te vullen.

Introductie Kalzip® AluPlusPatina

Hafkon BV introduceert de Kalzip® AluPlusPatina. Deze aluminium banen worden geleverd in een metallic-achtige afwerking. Hierdoor wordt natuurlijke schittering van het materiaal, waardoor soms hinderlijke lichtreflectie ontstaat, tegengegaan en heeft het product een mattere uitstraling. Afhankelijk van de inval van het zonlicht kan de straling met 20% worden verminderd. De karakteristieke eigenschap van deze afwerking is vergelijkbaar met een geprofileerde aluminium baan die al jaren weersinvloeden heeft doorstaan en daardoor een doffer uiterlijk heeft. Het natuurlijke verouderingsproces dat de banen ondergaan als gevolg van weersinvloeden wordt door de afwerking niet gehinderd. De speciale behandeling creëert een glad, vuilafstotend oppervlak.

Beoordelingsrichtlijnen dak- en gevelbegroening

Tijdens de vergadering van het College van Deskundigen op 26 augustus jl. is het voorontwerp van de beoordelingsrichtlijnen (BRL) Dak- en Gevelbegroening vastgesteld. Deze richtlijnen bevatten de exacte criteria waar de bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het groene kwaliteitscertificaat. De Duitse FLL op dit gebied is hiertoe vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. De richtlijn ligt nog tot 22 oktober ter inzage, zodat iedere belanghebbende commentaar kan geven.

Solotrim: vernieuwde daktrim

Roval Aluminium BV te Helmond heeft de Solotrim, een aluminium dakrandafwerking, aanzienlijk verbeterd en op de markt gebracht. De nieuwe Roval Solotrim is een enkelvoudige aluminium daktrim die o.a. is voorzien van een speciaal ontwikkelde EPDM afdichtingsband. De combinatie van EPDM afdichtingsband met een aluminium daktrim zorgt voor een veel betere en betrouwbare dakrandafwerking die ook bij kunststof dakbedekkingen kan worden toegepast.

De Solotrim wordt pas gemonteerd nadat de dakbedekking is aangebracht en heeft een groot waterkerend vermogen. Lekstrepen worden op deze manier voorkomen. De trim is zodanig vormgegeven dat er geen hemelwater op kan blijven staan, waardoor er minder kans is op aantasting van het aluminium. Het systeem voldoet aan de doelstelling en richtlijnen van DuBo (Duurzaam Bouwen) en IFD (Industrieel Flexibel Demontabel bouwen).

PERSONALIA

Piet Kalle herbenoemd als voorzitter HBA

Piet Kalle is bij Koninklijk Besluit van 3 augustus jl. opnieuw voor twee jaar tot voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) benoemd. Hij gaat daarmee zijn vijfde ambtsperiode in. Het HBA zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van de ruim 40 aangesloten ambachten, waaronder rietdekkers, zilversmeden, etc.

Uitbreiding Optigroen in België

Al jaren is Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing een gevestigde naam in dakbegroeiing in landen zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Amerika. Recent heeft Optigroen ook in België partnerbedrijven weten te werven en werkt zo verder aan een wereldwijde levering van het dakbegroeiingsysteem volgens de Optigroen methode. Den Doelder Groenvoorzieningen te Zelzate (onderdeel van de Nederlandse H4A groep) en Baeck Groenbedrijf te Geel nemen de uitvoering en beheer van daktuinen op zich voor het Vlaamse gedeelte van België. Op termijn zal er ook uitbreiding volgen in het Franstalige deel van België.

Lafarge Dakproducten introduceert Wakaflex®

Lafarge Dakproducten levert nagenoeg alle producten voor het hellende dak. Wakaflex®, een aansluiting voor in en om het dakvlak, combineert milieubehoud met een groter verwerkingsgemak. Dit duurzame product laat zich gemakkelijk plooien en kan strak op een dakpan of baksteen worden aangezet. Het is geschikt voor bijvoorbeeld in de schoorsteen ingemetselde loketten, bij aansluitingen van opgaand metselwerk op het dakvlak en bij de overgang van hellend naar plat dak.

Het product is licht van gewicht. Rollen van 5 of 10 meter kunnen zonder risico voor de rug het dak op worden gedragen. Het kan in zeer grote lengtes – tot 10 meter uit één stuk – worden verwerkt. Het materiaal wordt met de hand aangevormd op de dakpannen. Een strook van sterk hechtende butylkit zorgt dat de eerste aanzet op de dakpannen goed op zijn plaats blijft.

Nieuwe normen NEN

NEN-EN 58:2004 - Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Monsterneming van bitumineuze bindmiddelen. (en).

Prijs 50,35 euro

NEN-EN 1506:2004 Ontw - Ventilatie van gebouwen; Ronde dunwandige metalen luchtleidingen en verbindingsstukken; Afmetingen. (en). Kritiek voor 2004-12-12.

Prijs 19,08 euro.

NEN-EN 13808: 2004

2e Ontw. - Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies. (en). Kritiek voor 2004-12-29.

Prijs 23,85 euro.

NEN-EN 14023:2004

2e Ontw. - Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Specificaties voor met polymeren gemodificeerd bitumen. (en). Kritiek voor 2004-12-22. Prijs ¤23,85.

NEN-EN 14316-1:2004 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen; In-situ gevormde thermische isolatieproducten van geëxpandeerd perliet (EP); Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie. Prijs ¤50,35.

NEN-EN 14317-1:2004 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen; In-situ gevormde thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV); Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie. (en). Prijs 50,35 euro.

NEN-EN-ISO 140-14: 2004 - Akoestiek; Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen; Deel 14: Richtlijnen voor bijzondere praktijksituaties. (en).

Prijs 87,31 euro.

Bouwbesluitnormen online

Het online raadplegen van normen bestond tot nu toe alleen voor de gehele NEN-normencollectie. Vanaf augustus biedt NEN ook de mogelijkheid om speciale normcollecties, zogenaamde profielen, online aan te bieden, beginnend met de Bouwbesluitserie. Met Bouwbesluitnormen Online raadpleegt, leest en print u direct online alle full-text normen uit het Bouwbesluit. Daarnaast kunt u in de gehele NEN collectie zoeken.

Bouwbesluitnormen online is vooral interessant voor opdrachtgevers in de bouw, voor ontwerpers, architecten, planners en bouwadviseurs, aannemers, planbeoordelaars zoals bouw- en woningtoezichtinstanties en brandweer en toeleveranciers voor de bouw.

Modulaire triangelbrug

Altrex introduceert de Modulaire Triangelbrug (MTB). Dit lichtgewicht aluminium systeem is inzetbaar als zelfstandige gevelstelling met staanders of als werkbrug tussen steigers. De brug neemt weinig ruimte in beslag en is compact te transporteren door de V-vormige trussen. De maximale overspanning van de brug bedraagt ruim 12.5 m (2 eengezinswoningen). De MTB is verkrijgbaar in modules van 2m, 3 m en 4 m.

Uitbreiding Bové Draadproducten BV

Bové Draadproducten BV in Ravenstein heeft recent haar pand flink uitgebreid. Op 15 en 16 oktober 2004 werd de opening hiervan feestelijk gevierd.

Tevens is met het vergroten van het pand ook het machinepark verder uitgebreid en daarmee de efficiëncy en productiecapaciteit fors verhoogd. Daarnaast is er een nieuw en groter magazijn gerealiseerd dat voorzien is van alle moderne gemakken. Bové Draadproducten BV bestaat al meer dan 50 jaar en is gespecialiseerd in het innoveren en het produceren van bevestigingsmaterialen voor het hellende dak, zoals leihaken, leinagels, stormkrammen, aluminium nagels, veiligheidsdakhaken, panhaken en vorsthaken. Eén van de specialiteiten van het bedrijf is het leveren van producten volgens klantspecificatie. Leveringen van deze bevestigingsmaterialen vinden plaats door geheel Europa.

Zelfklevende dampremmende laag voor dak en geveltoepassing

Nieuw in het assortiment van Phoenix Benelux is de zelfklevende aluminium dampremmer Alutrix die zowel op het dak als in de gevel toegepast kan worden. Met de zelfklevende hechting op verschillende soorten ondergronden kan deze folie snel verwerkt worden. Als de ondergrond vlak, gaaf, droog , stof- en vetvrij is kan de folie direct op de ondergrond verkleefd worden. Op geprofileerde staaldaken, prefab betonconstructies en houten ondergronden met verflagen is dit vaak het geval. Is de ondergrond ruw en stoffig, dan zal eerst een dunne laag hechtprimer (FG 35) opgebracht moeten worden.

De glasdraadwapening geeft het materiaal sterkte, waardoor deze dampremmende laag op een staaldak mandragend is. Hierbij wordt de baan evenwijdig aan de canalurerichting gelegd. De ALUTRIX/ S wordt ook als strook in de gevel toegepast en wordt in verschillende breedten tussen 100 en 750 mm geleverd. De banen zijn 30 meter lang.

Vernieuwde bovenplaat Unisupur

Unilin Systems BV, Europees marktleider in isolerende dakelementen, gaat vanaf heden haar gamma sandwich-dakelementen type Unisupur uitvoeren met een vernieuwde bovenplaat. Op de bovenplaat is een ruitmotief aangebracht van 50x50 mm. Alle typen Unisupur met een bovenplaat van 3 mm worden vanaf heden geleverd met deze ruitprint..

De reden voor deze aanpassing is het gegeven dat de verwerker met behulp van deze hulplijnen op de plaat zonder extra moeite het nagelpatroon kan bepalen en hierdoor de dakelementen sneller en nauwkeuriger kan bevestigen op de onderconstructie. Tevens zal het paszagen van de elementen sneller kunnen geschieden en kan het maatraster een hulpmiddel zijn voor het aanbrengen van panlatten.

Voorlichtingsmiddagen

CE-markering

Dankzij de invoering van de Richtlijn Bouwproducten kunnen bouwproducten straks vrij verhandeld worden binnen Europa. Hiertoe wordt voor alle bouwproducten een CE-markering verplicht. Om de bouwwereld te informeren over de actuele en te verwachten ontwikkelingen rondom deze CE-markering organiseert NEN voorlichtingsmiddagen in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Tijdens de voorlichtingsmiddag krijgt men inzicht in de systematiek van de Richtlijn Bouwproducten. Men wordt op de hoogte gebracht van de procedures om te komen tot CE-markering en men hoort wat de consequenties zijn van de invoering van de Richtlijn voor de praktijk van ontwerpen, toetsen, leveren en bouwen.

Deze voorlichtingsmiddagen vinden plaats op:

4 november 2004 in Amsterdam

7 december 2004 in Utrecht

Van isoleren met schapenwol tot koken zonder schadelijke gassen

Op donderdag 7 oktober 2004 organiseerde Stichting VIBA EXPO voor de derde maal de jaarlijks terugkerende Eco-Bouwmarkt in haar sfeervolle permanente expositieruimte, gevestigd in het voormalige fabriekspand van De Gruyter te ’s-Hertogenbosch. Dit jaar stond de Eco-Bouwmarkt in het teken van ‘Gezond Binnenmilieu’. Vele exposanten en diverse deskundige sprekers maakten duidelijk hoe gezond en duurzaam bouwen, wonen en werken in de praktijk kan worden gebracht. Professionals als particulieren lieten zich op de Eco-Bouwmarkt informeren over de meest recente mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied.

Stichting VIBA EXPO - het landelijk platform voor humaan en ecologisch bouwen, wonen en werken - zet zich al jaren in voor mens- en milieubewust bouwen aan een gezonde woon- en leefomgeving, in combinatie met respect voor natuur en milieu. Binnen haar activiteiten als kennisoverdracht, ondersteuning en advies ter bevordering en promotie van duurzaam bouwen, vormt gezondheid een rode draad.