Zoeken

Roofs 2004-10-06 Risico & Verantwoordelijkheid, een gemiste kans…

Ik ken Ton Berlee al jaren als iemand die af en toe heel zinnige dingen zegt en heb een goed advies van zijn kant nog nooit in de wind geslagen. Ik reserveer dus snel. Ik behoor nog tot de categorie mensen van 'ik weet niet alles en vragen staat vast stom'. Alleen al in het stukje onder 'Zwarte Pietenspel' staan al tien onbeantwoorde vragen en er kunnen in het Figi Theater te Zeist maar liefst 180 mensen. Lekker anoniem tussen nog 179 andere dommeriken. Aangezien ik een aantal gasten op mijn invitatielijst had staan, begon ik me wat zorgen te maken over het uitblijven van een deelnamebevestiging. Ik bel met de organisator en tot mijn stomme verbazing kreeg ik te horen dat deze bijeenkomst geen doorgang kon vinden in verband met onvoldoende deelnemers!

Ik heb in navolging van de eerdere onderwerpen van de Stichting Dakpromotie geprobeerd een overzicht te maken en gelijk een nieuw onderwerp aan te dragen.

Dakonderhoud en prestatiecontracten
Jarenlang zijn er door onze branche inspanningen gedaan om gebouweigenaren ervan te doordringen dat dakonderhoud een absolute must is. En met succes! Er bestaat niet één dak waar geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Dank hiervoor. Wij bestaan er zelfs van! 70% van onze werkzaamheden bestaan uit dakonderhoud en 30% uit het renoveren van daken. De klant wil namelijk een waterdicht dak en niet per definitie een nieuw dak.

Dakdekkers kunnen u probleemloos tien argumenten opnoemen waarom u het dakonderhoud aan professionals zou moeten overlaten. Wedden dat ze ook veiligheid noemen? Hoeveel daken worden er jaarlijks nog steeds niet onderhouden? Ik gun het mijn collega's van harte! Het zijn moeilijke tijden, de koek is groot genoeg. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden die er liggen.

Wateraccumulatie
Waren we in de veronderstelling dat we alleen van het dak af konden vallen, blijkt dat het ook achter je computertje niet langer veilig is. Daken storten in ten gevolge van wateraccumulatie. Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Volop aandacht vanuit de media over dit onderwerp. Gebouweigenaren werden aangeschreven door het VROM of hun gemeente met het verzoek maar liefst 200.000 risicodaken nader te onderzoeken.

Hoeveel van die daken zijn er daadwerkelijk onderzocht? Een uitgesproken kans voor de dakdekker. Een eerste inventarisatie van de daken kan met de nodige kennis door een dakdekker worden uitgevoerd. Een gat in de markt. Als je er toch bent, maak gelijk het dak even schoon en inventariseer eventuele gebreken. Wedden dat hier werk uit voortkomt?
Ik gun het mijn collega's van harte! Het zijn moeilijke tijden, de koek is groot genoeg. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden die er liggen.

Veiligheid
Dagelijks bezoek ik bedrijven en VVE's voor dakonderhoud. Ik ben altijd van harte welkom. De huidige dakdekker mag namelijk het dak niet meer op voor onderhoudswerkzaamheden. Er zijn namelijk geen veiligheidsvoorzieningen getroffen. Moet u diezelfde dakdekker eens bellen voor een vrijblijvende offerte voor uw dakrenovatie. En moet u eens opletten hoe goed hij zich tegen valgevaar beveiligt. Trouwens, wel eens een inspecteur voor een Risico Inventarisatie & Evaluatie gezien in een veiligheidsharnas? Ik impliceer hiermee niet dat er dus maar onveilig op de daken gewerkt moet worden, integendeel. Maar de ARBO wet was er toch ook al voor 2004? Hebben we dan al die jaren niet veilig gewerkt?

En is het toeval dat in bijna alle gevallen er sprake is van koppelverkoop? Bijna altijd schakelt de dakdekker het adviesbureau in en deze verkoopt toevalligerwijs ook de benodigde veiligheidsmiddelen! Het zal toch niet om het geld te doen zijn?

In de praktijk blijft de opdrachtgever achter met een RI&E van een kantje of 50. Merk ik uit zijn vragen dat hij de inhoud niet kent of niet snapt. Liggen er gemiddeld voor een VVE of bedrijf voor het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen offertes in de orde van grootte van soms tienduizenden euro's. Het resultaat is dat de opdrachtgever de afweging maakt helemaal geen onderhoud meer aan zijn dak te doen. Welk risico's zijn voor hem groter? Het risico op lekkage of de kans dat er iemand van zijn dak afvalt? En tegen welke kosten? En wie is hiervoor verantwoordelijk?

Weer een gat in de markt. Ik gun het mijn collega's van harte! Het zijn moeilijke tijden, de koek is groot genoeg. Maken jullie gebruik van de mogelijkheden die er liggen, of had ik dit al eens gezegd? Ik begin een handeltje in stickers: 'Betreden van het dak is voor een ieder ten strengste verboden!'

Ik zit met nog zoveel vragen, kunnen we over dit onderwerp niet eens een studiemiddag organiseren? Ik kom zeker!