Zoeken

Roofs 2004-10-36 Stofzuiger voor onderhoudswerkzaamheden

Per 1 juli 2004 is de Europese richtlijn 'Arbeidsmiddelen bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte' ingevoerd, die per 1 juli 2006 effectief wordt (zie Roofs 7-2004). Voor de dakenbranche vormt dit vooral een probleem bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld dakgoten. DNN Dakplan BV heeft daarom de Dakmaxx ontwikkeld, een stofzuiger waarmee de dakdekker de werkzaamheden gemakkelijk vanuit de hoogwerker kan verrichten.
Bertwin Jansen van het bedrijf vertelt.

DNN-Groep
DNN Dakplan BV is onderdeel van de DNN-Groep te Emmen (de afkorting staat voor Daksystemen Noord Nederland). Deze groep bestaat uit drie BV's, te weten:
o DNN Daksystemen BV. Dit is het dakdekkersbedrijf; het heeft zich gespecialiseerd in levering en verwerking van alle dakbedekkingssystemen voor het platte dak.
o DNN Bouwsystemen BV, gespecialiseerd in de stalen dak- en gevelafdichtingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
o DNN Dakplan BV richt zich specifiek op de onderhoudswerkzaamheden voor dak en gevel en biedt maatwerk in onderhoudsconcepten en een 24-uurs calamiteitenservice.

Zodra bekend werd dat het gebruik van ladders aan banden wordt gelegd, is men gaan nadenken over een manier om de onderhoudswerkzaamheden op een andere, veilige manier te verrichten. Handelaar in reinigingssystemen Schoonex werd benaderd en in samenwerking werd de stofzuiger ontwikkeld. Punten van aandacht waren vanzelfsprekend: de geschiktheid van het apparaat om dakgoten te reinigen en een eenvoudig gebruik in de praktijk met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Forse uitvoering normale stofzuiger
Feitelijk gaat het hier om een zeer forse uitvoering van de normale stofzuiger. Met dit verschil, dat het apparaat is voorzien van een dieselmotor. De stofzuigerslang heeft een lengte van 100 meter en een diameter van ø 90. Het opvangcompartiment heeft een capaciteit van 600 liter. Voor de verschillende goottypen zijn ook verschillende mondstukken op de slang te plaatsen. Het geheel is op een aanhangwagen te vervoeren en neemt op straat dan ook maar weinig ruimte in.

De stofzuiger wordt in de meeste gevallen bediend vanuit de hoogwerker. De stofzuigerslang is eenvoudig mee te dragen in de hoogwerker en met behulp van een afstandsbediening kan men van daar uit de zuigkracht van de machine regelen. Jansen: 'Men moet voor een efficiënt gebruik van het apparaat van bovenaf op de werkzaamheden kunnen kijken. Daarmee kan men tegelijk vanuit de hoogwerker de inspectie uitvoeren op de afvoeren en de dakgoten. Voor werkzaamheden op het platte dak hebben wij een vier meter lange staaf telescoopbuis beschikbaar, zodat de werkzaamheden vanuit de veilige zone op het dak zijn uit te voeren. Hierdoor kan het aanbrengen van de valbeveiliging achterwege blijven. Men kan het dak op de gebruikelijke manier betreden en de stofzuigerslang eventueel achteraf omhoog eisen. Voor werkzaamheden bij hellende daken is het een uitgesproken voordeel dat de stofzuiger vanwege de lengte van de slang ook de achterkant van het dak kan bereiken.'

Investeren in veilig werken
Aan het begin van de ontwikkeling heeft het bedrijf onder de eigen opdrachtgevers een kort marktonderzoek gehouden om de vraag naar een dergelijke innovatie te peilen. De resultaten waren bemoedigend. Jansen: 'De toepassing van deze stofzuiger betekent niet in eerste instantie een kostenreductie, omdat de stofzuiger en de hoogwerker gehuurd moeten worden. Gelukkig hebben diverse partijen veilig werken op daken hoog in het vaandel staan, en bleek men bereid daarin te investeren.'

Na de bouw van het apparaat heeft men er een aantal proefprojecten en tests mee uitgevoerd om de effectiviteit van de stofzuiger te bekijken. De zeer krachtige stofzuiger bleek zelfs in staat nog natte mortel van het dak te zuigen. Als gevolg van de tests zijn nog wel aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp van de mondstukken. Jansen verwacht dat de stofzuiger en de daaraan gekoppelde werkmethode een rol kan spelen in het voorkomen van verstoppingen in afvoeren die wateraccumulatie kunnen veroorzaken. 'Doordat de onderhoudswerkzaamheden en de gootinspectie worden gecombineerd, kunnen veel problemen op tijd worden gesignaleerd. De stofzuigerslang is breed groot genoeg om ook bijvoorbeeld dode vogels te verwijderen.'

DNN Dakplan zal komende herfst voor het eerst met de stofzuiger werken. Het apparaat zal ook aan collegabedrijven worden verhuurd.