Zoeken

Roofs 2005-02-36 On top of it

Dit jaar bestaat Zoontjens BV uit Tilburg 100 jaar. Van een familiebedrijf in de betonindustrie groeide het bedrijf uit tot een vaste waarde op het gebied van parkeer- en gebruiksdaken. Nog steeds is het bedrijf in ontwikkeling. Roofs sprak met de verkoop buitendienst over de huidige positie van Zoontjens binnen de dakenbranche en de perspectieven van het bedrijf.

Opgericht in 1905 als Zoontjens Beton BV was het bedrijf lange tijd actief als een traditionele betonfabriek. In de dakenbranche werd het bedrijf pas actief vanaf het begin van de jaren ’70, toen werd begonnen met de productie van draineertegels voor dakbestrating. Momenteel worden in veel gevallen voor een parkeer- of gebruiksdak de systemen van Zoontjens voorgeschreven, het bedrijf is op dit gebied marktleider. Op de Bouwbeurs introduceert het bedrijf de nieuwe Drain Elegance.

Dakbestrating

Gaston van der Heijden: ‘Voor het bedrijf is het denk ik heel belangrijk geweest dat het na 35 jaar familiebedrijf onderdeel is geworden van CRH voor een verdere doorgroei. De laatste drie jaar is veelkgeïnnoveerd en is de strategie meer marktgericht. De dreentegel is een niche in de markt waar wij de afgelopen decennia een belangrijk deel van onze groei aan te danken hebben. Wij hebben hier een systeem omheen ontwikkeld en vervolgens nieuwe producten geïntroduceerd, gebaseerd op hetzelfde principe. Zo bieden wij oplossingen die geschikt zijn voor diverse typen gebruiksdaken, dakterrassen, parkeerdaken, balkons, etc.’

Met de dreentegel heeft het bedrijf inderdaad een centrale rol kunnen spelen in de ontwikkeling van oplossingen voor dakbestrating. Het systeem is genoegzaam bekend. De tegel is licht en zorgt voor de waterafvoer via de sleuven in de zijkanten van de tegels. Het verkrijgt stabiliteit door gebruik van plakzegels of plakzegels in combinatie met comfixelementen waarmee de tegel op de ondergrond te fixeren is. De kleefkracht van deze plakzegels voorkomt dat de tegels uit elkaar gaan lopen.

Mark Blaakman: ‘Welbeschouwd zijn wij inmiddels allang niet meer alleen een leverancier van enkel betonnen daktegels, maar van totale systemen voor dakterrassen, galerij ophogingen en parkeerdaken – waarbij voorzien wordt in allerhande aanvullende artikelen, bijvoorbeeld een nivelleringssysteem voor de ophogingen of accessoires voor het parkeerdaksysteem. Het accent is in de loop der jaren duidelijk meer komen te liggen op complete systemen, waarbij we de productie van hulpmiddelen in de meeste gevallen uitbesteden. We treden daarom ook niet meer onder de naam Zoontjens Beton naar buiten, maar enkel onder de naam Zoontjens.’

Nieuwe bedrijfsafdelingen

De brede oriëntering heeft vorig jaar zijn beslag gehad in de introductie van het BIBO Block, een opvallend valbeveiligingssysteem. Het systeem is gebaseerd op een geel betonblok, die gebruikt kan worden voor zowel collectieve als individuele valbeveiliging. BIBO is begonnen met een eenvoudig idee: een tegel van een kleine 200 kg in combinatie met een geïntegreerde RVS-ring en rubberen voeten met plakzegel levert een afdoende verankering op om een persoon aan te zekeren. Dit idee is uitgewerkt tot een compleet concept waar men zowel een hekwerk op kan aanbrengen, als ook mobiele leeflijnen of railssystemen (zie ook Roofs 11-2003).

Hans Mutsaers: ‘Inmiddels maakt de verkoop van valbeveiliging al een significant aandeel van onze omzet uit. Het afgelopen jaar is daarom een aparte valbeveiligingsafdeling opgezet, met aan het hoofd als product manager Astrid Wittebols. Deze afdeling werkt vanuit een RI&E, stelt het veiligheidsplan op, adviseert in de toepassing van het systeem en brengt deze ook aan. Daarnaast is sinds begin vorig jaar, onder leiding van Cees Besters, de afdeling dakservice opgezet. Deze afdeling bestaat uit vier man die op projectbasis de werkvoorbereiding en calculatie verzorgen. Ook verzorgt deze afdeling de uitlevering en de applicatie. Hiermee kunnen wij onze klanten een extra service bieden die het systeem vervolmaakt. Onze logistieke mogelijkheden spelen in dit verband een belangrijke rol. Een ander speerpunt van onze verkoopactiviteiten ligt voorts in een intensief relatiebeheer, wij steken veel tijd en energie in het onderhouden van onze contacten. Zoontjens levert totaalconcepten en zit letterlijk en figuurlijk "on top of it".’

België

Zoontjens is een internationaal opererend bedrijf. Naast de diverse Europese activiteiten (zie hiervoor Roofs 8-2003) is men al jaren ook actief op de Belgische markt. Het marktaandeel is in België beduidend kleiner, maar de ambities liggen hoog.

Tom van Opstal verzorgt de verkoop aldaar: ‘De dakenmarkt in België verschilt hemelsbreed met de Nederlandse. In de eerste plaats worden zaken daar veel meer dan in Nederland op basis van vertrouwen gedaan. Dat vertrouwen moet zorgvuldig worden opgebouwd. Daarmee komen we weer op het intensieve relatiebeheer: na enkele jaren hebben we ook in België een brede en hechte klantenkring opgebouwd. Verder wordt in Nederland het bestek meer gerespecteerd; in België heeft men meer de neiging toch op zoek te gaan naar andere oplossingen. Het gaat om het persoonlijk contact: wij verkopen onze producten daarom voor een groot deel direct via de opdrachtgever, de hoofdaannemer of aan de dakdekker.’

‘We zijn in België nog geen grote speler, maar ik denk wel dat er nu een solide basis ligt om dat in de toekomst te worden. Op onze systemen hebben we inmiddels technische goedkeuringen (ATG’s). Als men eenmaal breed bekend is met onze systemen,  kunnen we ook in België een goede toekomst tegemoet zien. Wij richten ons in eerste instantie op de verkoop van onze systemen voor dakbestrating. Het ligt zeker in onze bedoeling meer mensen in België actief te hebben, en onze activiteiten verder uit te breiden.’

Toekomstperspectieven

Jaap Dooper: ‘De neergang in de dakenbranche is een beetje aan ons voorbij gegaan. Dat heeft ermee te maken dat wij met ons dakbestratingssysteem binnen de branche een aparte positie innemen. Door het toenemend ruimtegebrek wordt het dak steeds meer gebruiksdak: parkeerdaken en dakterrassen zijn steeds meer de orde van de dag. Ook worden er steeds meer appartementen gerenoveerd, waarbij dikwijls het balkon moet worden vergroot of opgehoogd. In dit verband speelt de vergrijzing van de babyboom-generatie een belangrijke rol. Ook is het veiligheidsbewustzijn de laatste jaren flink gegroeid.’

Met de huidige commercieel directeur Paul Heerkens aan het roer zijn de laatste jaren een aantal veranderingen in de organisatie doorgevoerd; naast de al eerder genoemde opzet van twee nieuwe bedrijfsafdelingen heeft het bedrijf recent tien nieuwe medewerkers aangesteld en is men zich nadrukkelijk in de Nederlandse markt aan het verbreden en verdiepen en zich meer op de buitenlandse markt aan het oriënteren. Het bedrijf wil in de nabije toekomst de huidige groei voortzetten en de activiteiten verder uitbouwen. Op de komende Bouwbeurs, waar het bedrijf een stand betrekt, zal dan ook de nieuwe pay off ("on top of it") worden gelanceerd.