Zoeken

Roofs 2005-02-46 Schut Dakbedekking onderdeel van Rudde Groep en lid NDA

Onlangs is Schut Dakbedekkingen overgenomen door de Rudde Groep uit Nijverdal (zie Roofs 9–2004); het bedrijf is door deze stap ook toegetreden tot de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). Het hoe en waarom van deze ontwikkeling zal in dit artikel nader worden toegelicht aan de hand van een gesprek met bedrijfsleider Ronald Schut. Tevens zal worden ingegaan op een opvallend project, dat het bedrijf mede als gevolg van deze overname heeft kunnen maken.

Schut Dakbedekking BV is een middelgroot dakdekkersbedrijf te Empel met 10 man personeel. Tot voor kort voerde Ronald Schut als enige de directie. Dit was door persoonlijke omstandigheden moeilijk vol te houden en hij ging op zoek naar een geschikte partij om het bedrijf over te nemen. ‘In juli 2004 bestonden we 10 jaar,’ vertelt hij. ‘Dat leek me een mooi moment om op zoek te gaan naar een geschikte partner, die me enerzijds werk uit handen kon nemen en anderzijds het bedrijf op zou nemen in een stabiele organisatie met een landelijke uitstraling. De Rudde Groep bleek al snel de juiste partner. Men was juist op zoek naar uitbreiding van het activiteitengebied, wij kwamen daarom relatief snel tot een overeenkomst en per 20 augustus 2004 is de overname officieel.’

Toetreding NDA

Vooralsnog blijft het dakdekkersbedrijf onder eigen naam opereren en de heer Schut blijft leiding geven aan het bedrijf; het verschil is alleen dat hij nu bij Rudde op de loonlijst staat. De administratie is verplaatst naar het moederbedrijf, waardoor Schut zich volledig kan bezighouden met het eigenlijke werk: commerciële activiteiten/ bedrijfsleider.

Een ander belangrijk gevolg van de overname was het gegeven dat de Rudde Groep is aangesloten bij de NDA: logischerwijs trad Schut hierdoor ook toe tot de groep. Daar de NDA een aantal kwaliteitseisen stelt aan de aangesloten lidbedrijven, moest de dakdekker ervoor zorgen dat hij hieraan voldeed door de benodigde KOMO–certificaten te halen. ‘Ook dit was voor ons bedrijf een positieve ontwikkeling, omdat we op deze manier de kwaliteit die wij in huis hebben met de markt kunnen communiceren. Voor NDA betekende de toevoeging van ons bedrijf bovendien de invulling van een wit vlak in het dekkingsgebied van de organisatie. Voor het overige hebben wij natuurlijk alleen maar profijt van de toetreding tot NDA door de gezamenlijke inkoop, de onderlinge uitwisseling van informatie en het gebruik van het DACK–systeem.’

DACK–systeem

Het Dack–systeem (Doeltreffende Actieve Continue Kwaliteitsverbetering) is een geïntegreerd managementsysteem waarmee de bij NDA aangesloten bedrijven een gezamenlijke werkmethode hanteren en zodoende efficiënter werken met een duidelijke kwaliteitsstandaard (zie voor meer informatie Roofs 7–2004). Het systeem is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs, die tijdens de Internationale Bouwbeurs zal worden uitgereikt.

Project aan De Brink

Al snel leverde de overname het bedrijf een aansprekend project op. In het centrum van Empel, de vestigingsplaats van de dakdekker, werd een complex gerealiseerd bestaande uit winkel– en kantoorruimte, woningen en appartementen. Schut: ‘Dit is een heel gevarieerd project, omdat er verschillende soorten dakbedekking worden toegepast. Normaal gesproken zou dit project voor ons moeilijk te realiseren zijn geweest, vanwege de veelheid aan disciplines en het grote aantal dakdekkers dat op het werk bezig is. Nu we echter een organisatie achter ons hebben staan, werden wij een interessante partij om het werk uit te gaan voeren.’

Ook het dorp Empel, onder de rook van ’s–Hertogenbosch, ontkomt niet aan de verstedelijking. Daarom heeft men besloten in het hart van het dorp een grote supermarkt te vestigen met daar omheen verschillende winkel– en kantoorruimten. Het ontwerp is opvallend gevarieerd, met zowel platte als hellende daken. Er werd zowel bitumineuze als kunststof dakbedekking toegepast, als zink en leisteen. In totaal betreft het hier zo’n 2300 m2 plat dak, vier woningen met een zinken dak en gevel en 11 hellende daken met leisteen.

De opdrachtgever zag er geen brood in het werk separaat uit te laten voeren; men zocht daarom naar een bedrijf dat als één organisatie de verschillende daken kon uitvoeren.

Schut: ‘De uitvoering van het project geschiedt gefaseerd door aparte verwerkingsgroepen met elk één discipline als hoofdtaak. De inzet van het personeel (van Schut en Rudde) bevat namelijk wel enige overlap, omdat sommige medewerkers meerdere disciplines beheersen. Dit project was daarom niet alleen technisch een uitdaging, maar ook organisatorisch. Het is dus mooi om op deze manier direct te kunnen merken dat de overname vruchten afwerpt.’

Woningen en supermarkt aan De Brink te Empel

Opdrachtgever:

Woonmaatschappij Maasland

Architect:

Architectenbureau Cor Passchier

Hoofdaannemer:

Van Bergen BV Beuningen

Dakdekker:

Schut Dakbedekking BV te Empel