Zoeken

Roofs 2005-04-26 Nieuwslijn

AGENDA

Dakontmoetingsdagen 2006

Deze vakbeurs voor de dakensector zal plaatsvinden op 17, 18 en 19 januari 2006 in de Brabanthallen te ‘s Hertogenbosch

Renovatie & Onderhoud 2005

Libéma Exhibitions organiseert van 25 tot en met 27 mei 2005 de nieuwe vakbeurs Renovatie & Onderhoud in de nieuwe Brabanthallen in Den Bosch.

Dach und Wand 2005

‘s Werelds grootste vakbeurs voor dak en gevel wordt dit jaar georganiseerd van 4 tot 7 mei 2005 in de Leipziger Messe te Leipzig.

Installatie & Sanitair Vakbeurs

De vakbeurs voor installatie en sanitair vindt plaats van 24 t/m 26 mei in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

Symposium EPBD en Europese energieprestatienormen

NEN organiseert op 15 juni 2005 samen met SenterNovem een symposium over de gevolgen van de Europese Richtlijn EPBD (Energy Performance for Buildings Directive). De exacte locatie, aanvangstijden en prijzen zullen later bekend worden gemaakt.

Bovema S-air opent nieuwe vestiging voor West Nederland

Bovema S-air, actief in industriële ventilatie, geur- en emissiereductie en rookbeheersing,  heeft onlangs een nieuwe verkoopvestiging geopend. De advisering voor industriële ventilatietechniek in West Nederland zal vanaf heden plaatsvinden via Bovema S-air West. Het nieuwe verkoopkantoor zal zorgdragen voor een efficiëntere ondersteuning en advisering bij ventilatieprojecten in West-Nederland.

Buiten industriële ventilatie zal het bedrijf zich ook richten op geur- en uitstootreductie. De producten die worden toegepast binnen de ventilatie en geurreductie markten zijn afkomstig uit de fabriek in Milsbeek. Met de opening van het nieuwe verkoopkantoor wil Bovema S-air haar bekendheid en marktpositie in het westen van Nederland verder verstevigen. Buiten de vestiging in West Nederland heeft het bedrijf reeds vestigingen in Oosterwolde (Fr) voor Noord Nederland en Milsbeek voor Midden en Zuid Nederland.

V.l.n.r.: H. Ham, R. van Schaïk, O. Schep,

W. Haerkens, H. Ruijs

Dakkap Venthouse, natuurlijke luchtafvoer

Bovema S-air heeft een nieuw product geïntroduceerd: de volledig aluminium dakkap genaamd Venthouse. Deze wordt toegepast wanneer continue lucht op natuurlijke wijze dient te worden afgevoerd door een beperkte opening in het dak. Door de toepassing van aluminium is de dakkap licht van gewicht en bestand tegen agressieve stoffen.

Bovema S-air is gevraagd een oplossing te realiseren voor het stofprobleem als gevolg van onderdruk in het gebouw en uiteindelijk is gekozen voor een systeem, geheel conform de vigerende norm NEN 3028 voor industriële stookruimtes, waarbij een overdruk wordt gerealiseerd door mechanische luchttoevoer in combinatie met natuurlijke luchtafvoer. Door de gerealiseerde overdruk blijft het terreinstof buiten.

Programma hulpstukken MetroBond stalen dakpanelementen uitgebreid

MetroBond stalen dakpanelementen worden vooral toegepast bij renovatie- en nieuwbouwprojecten waar het dak om een lichtgewicht product vraagt en tevens een traditionele uitstraling belangrijk is. Hierdoor worden de MetroBond elementen veelvuldig toegepast in de recreatie- en chaletbouw maar ook steeds vaker bij renovatie van daken met bitumineuze- of vezelcement dakbedekking en leien.

Het programma hulpstukken van de stalen dakpanelementen is daarom per direct uitgebreid met een tweetal nieuwe hulpstukken. Een nieuw assortiment ronde nokken en een 2-pans doorvoerpan. De nieuwe ronde nokken zijn beschikbaar in zowel 1-modules als 3-modules uitvoering en hebben tevens een aangepaste breedte waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en versneld. De nieuwe 2-pans doorvoerpan zorgt voor een eenvoudige en fraaie toepassing van doorvoeren (gas en ventilatie) aangezien de loodslab niet meer noodzakelijk is en het geheel in dezelfde kleur netjes wordt afgewerkt.

Dakenbranche Monitor 2005

Ook dit jaar verschijnt er weer een Dakenbranche Monitor. In het onderzoek staan de actuele ontwikkelingen en trends op de professionele markt voor hellende en platte daken centraal. Het doel van de Dakenbranche Monitor 2005 is het in kaart brengen van ontwikkelingen binnen de dakenbranche op basis waarvan fabrikanten en leveranciers van dakmaterialen de markt gericht kunnen bewerken. USP Marketing Consultancy voert sinds 1997 periodiek de Dakenbranche Monitor uit. Vanaf 2005 gebeurt dit in samenwerking met Bouwkennis, waarbij Bouwkennis de verkoop en klantencontacten rond de monitoren verzorgt en USP verantwoordelijk is voor het veldwerk, de analyse en de rapportage. Voor het onderzoek worden circa 150 architecten, 200 aannemers en 175 dakdekkers geïnterviewd. Medio juni 2005 is het onderzoek gereed.

Lafarge Dakproducten presenteert twee nieuwe websites

De nieuwe keramische dakpan ‘De Nieuwe Hollander’ is op een opvallende wijze geïntroduceerd. Bij de introductiecampagne, heeft men een internetsite gelanceerd. Op www.denieuwehollander.nl wordt naast praktische en inhoudelijke informatie over de dakpan ‘De Nieuwe Hollander’, ook een overzicht gepresenteerd van exotische en typisch Hollandse evenementen. Evenementen van en voor ‘Nieuwe Hollanders’ en evenementen die hetzelfde typisch Hollands karakter kennen als deze dakpan.

Tevens heeft Lafarge Dakproducten de eigen website, www.lafarge-dakproducten.nl, totaal vernieuwd. Op deze site vindt men een overzicht van het productassortiment met alle basistechnische gegevens, een nieuwsarchief en de contactgegevens.

NEN-Catalogus 2005

verschenen

NEN publiceerde in maart 2005 de nieuwe editie van de NEN-Catalogus, met het complete overzicht van alle Nederlandse en in Nederland aanvaarde normen. In de editie van 2005 zijn 4000 nieuwe normen opgenomen. In totaal bevat de NEN-Catalogus 60.000 normen waarvan 29.000 actuele. De informatie over de afzonderlijke normen bevat het normnummer, de complete titel en subtitel, de taalaanduiding, de verschijningsdatum, de prijs en het aantal pagina’s van de norm. De NEN-Catalogus bevat tevens een historisch overzicht van alle normen die in 2004 zijn vervangen of ingetrokken. De informatie is gesorteerd naar aandachtsgebieden (ICS-codes).

Herpositionering activiteiten van Unidek Volumebouw.

Na de overname door CRH heeft Unidek zich op een vernieuwende wijze in de markt gepositioneerd. Als gevolg van samenwerking en partnerships met uiteenlopende marktpartijen heeft het nieuwe management al enkele opvallende innovaties gepresenteerd. Mede door deze ervaringen wil het bedrijf zich in de toekomst nog nadrukkelijker manifesteren als vernieuwer in de bouw op basis van brede samenwerkingsverbanden. In dat kader past een geheel zelfstandig opererend onderdeel, zoals Unidek Volumebouw B.V., dat turn key projecten ontwikkelt en levert niet meer binnen de bedrijfsfilosofie.

Vanaf 1 april 2005 zullen de volumebouw activiteiten worden ondergebracht in de sales unit Prefab Building Concepts. Vanuit deze unit zal het Volumebouw 2000 concept als casco toepassing breed in de markt worden aangeboden. Dit betekent dat Unidek Volumebouw haar huidige rol als hoofdaannemer wijzigt en zich herpositioneert als onderaannemer. Ook de kennis van de ondersteunende diensten van Unidek Volumebouw zal niet verloren gaan. Deze worden ondergebracht in het Building Competence Center van Unidek BV. Dit kenniscentrum is beschikbaar voor relaties die behoefte hebben aan aanvullende kennis op bouwfysisch en isolatiegebied in relatie tot het productassortiment van Unidek.

Door deze herstructurering zal Unidek B.V. nog nadrukkelijker dan voorheen openstaan voor partners die zich bewust zijn van de grote veranderingen die de bouwwereld staan te wachten en daaraan een constructieve bijdrage willen leveren.

Europees patent voor Famoplan/ Famoplan E

De Duitse producent Famos beschikt over een Europees patent dat de producten in de Benelux bescherming biedt. Een concurrerende firma maakte op dit patent (0 830 487) aanspraak. Het Europese Patentbureau heeft op 1 februari 2005 in tweede en laatste instantie de aanspraak afgewezen en daarmee het patent in zijn volle omvang bevestigd. Het patent kan nog tot aan het jaar 2016 lopen.

Het Europese patent 0 830 487 biedt bescherming van dakbanen met twee gescheiden inlagen uit thermisch bevestigd polyestervlies met ingewerkt glasvezel enerzijds en glasvezelvlies anderzijds. Dit resulteert in hoge prestatie dakbanen met opvallende eigenschappen, o.a. hebben deze dakbanen geen krimp op het dak en beschikken ze over een hoge mechanische belastbaarheid en een lange levensduur. Deze dakbanen zijn als enige dakafdichting zowel geschikt voor renovatie als voor nieuwbouw. Ze hebben zich sinds jaren aantoonbaar in de praktijk bewezen. Famos GmbH uit Kyritz bezit het gebruiksrecht voor het Europese patent en verhandelt de overeenkomstige dakbanen onder de handelsnaam Famoplan/ Famoplan E in de Benelux landen.

Nieuwe website Vlutters Groep Oldenzaal B.V.

Vlutters heeft met www.vlutters.nl een compleet vernieuwde website. De site van Vlutters Dakmaterialen vermeldt uitgebreide productinformatie met de optie tot downloaden van productfolders en certificaten. Er kan op eenvoudige wijze product- en projectgaranties aangevraagd worden en tevens biedt men calculatieondersteuning in de vorm van windbelasting- of bouwfysische berekeningen. Op de site van Vlutters Handelsonderneming vindt men het complete assortiment liften met de technische specificaties en beschikt men op ieder moment van de dag over een actueel overzicht van de aanwezige occasions opbouwliften en ladderliften.

Geïntegreerd managementsysteem van NDA genomineerd voor ICT Award 2005

Het geïntegreerd management van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) is opnieuw in de race voor een prestigieuze prijs. Ditmaal is het de Nationale ICT Award waarvoor het managementsysteem is genomineerd.  De winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt op 17 mei tijdens het 4e Nationaal ICT Event in Utrecht. Het managementsysteem, een digitaal handboek voor de NDA-dakbedekkingsbedrijven, dingt mee naar de ICT Award in de categorie MKB.

Na de nominatie voor de Nederlandse Bouwprijs 2005 is de ICT Award de tweede belangrijke prijs waarvoor het geïntegreerd management systeem van NDA in aanmerking komt. De ICT Award voor de categorie MKB wordt uitgereikt aan een organisatie met minder dan 500 werknemers, die ICT en e-business een prominente plaats geeft in de bedrijfsstrategie en de invoering daarvan actief ondersteunt.

PERSONALIA

Van Vonno bestuurslid van NEN

Dr. ir. Wim van Vonno is per 15 maart benoemd tot lid van het bestuur van NEN. Van Vonno is Voorzitter Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep.

Nieuwe directeur Stichting Bouwkwaliteit

Per 1 augustus 2005 treedt de heer drs. P.J.M. Jansen MBA bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) als directeur in dienst. Hij volgt de heer drs. C.M.I. Richter op, die bij SBK vertrekt wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. SBK stuurt namens bouwpartijen de harmonisatie en coördinatie van kwaliteitsborging in het bouwproces aan, almede de onafhankelijke certificatie in de bouwketen in het bijzonder. SBK beheert o.a. het KOMO® Keurmerk. De heer Jansen bekleedde eerder o.a. functies bij VROM-DGWonen, laatstelijk als coördinator team bouwregelgeving. Hij werkt nu bij het Haags Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Den Haag als projectmanager voor het Nieuwe Sleutelproject Den Haag Nieuw Centraal.