Zoeken

Roofs 2005-06-06 ‘Dankbaar voor het vertrouwen van de markt’

‘Zowel zakelijk als emotioneel hebben wij een moeizame periode achter de rug,’ vertelt Peter van Dommele, Chief Executive Officer (CEO) van Esha Group BV. ‘Het doet me daarom goed dat we het vertrouwen van onze klanten hebben gekregen en hebben weten te behouden. Van Dommele licht de huidige situatie van de bitumenproducent toe, en wat de toekomstperspectieven zijn.

De voorgeschiedenis van de overname van Esha door de Deense Icopal Group mag bekend worden verondersteld. Begin dit jaar raakte de Groningse bitumenproducent in financiële moeilijkheden, als gevolg van de moeilijkheden bij het moederbedrijf, het Griekse beursgenoteerde Alfa Alfa. Een groot deel van het probleem bestond uit de zogenaamde ‘bruidsschat’, een bedrag van 15 miljoen euro, waartoe Alfa Alfa zich bij de overname in 2000 had verplicht in Esha te investeren. Toen duidelijk werd, dat het moederbedrijf deze verplichting niet na zou komen, werd een rechtszaak aangespannen. Hoewel deze werd gewonnen, is dat geld nog steeds niet in Groningen. Het kwaad was toen echter al geschied: het bedrijf raakte in surséance en werd even later failliet verklaard. Zie hiervoor ook de Nieuwslijn van Roofs 3-2005.

De Deense Icopal Group had in Nederland enkel een verkoopbedrijf en zag in een overname de mogelijkheid de eigen positie in Nederland aanzienlijk te versterken. Deze overname bleef vanzelfsprekend niet zonder gevolgen, de nieuwe moeder voerde ingrijpende veranderingen door. In een gesprek met Van Dommele, met als doel helder te krijgen wat deze veranderingen nu precies waren en hoe de toekomst van het bedrijf eruit ziet, wordt één en ander verduidelijkt.

Winstgevende onderneming

Al snel na het faillissement stond voor de beide directies en bewindvoerder Overes de levensvatbaarheid van de onderneming vast. Ondanks de moeilijke conjuncturele omstandigheden van de branche, de branchegevoeligheid van het bedrijf en de sterke concurrentie, was duidelijk dat Esha in korte tijd een rendabele onderneming zou kunnen worden. Alle activiteiten waren vervolgens hierop gericht. Het doel van de reorganisatie was het bedrijf op een zodanige manier voort te zetten dat het nog dit jaar winstgevend zou zijn. Hiertoe is het bedrijf danig afgeslankt. Elk onderdeel is uitvoerig tegen het licht gehouden, daarna is een besluit genomen over hoe het onderdeel binnen de Esha Group, dat immers onderdeel is geworden van de Icopal Group, gaat functioneren.

De nieuw opgezette Esha Group bestaat uit:

•              Esha Waterproofing

•              Esha Infra Solutions

•              Jevano Handelsmaatschappij

•              S&H Dakbouw

Een van de verwerkingstakken van het concern, Erdo BV, is verzelfstandigd. De internationale divisies opereren nog gewoon onder Esha Group. ‘We hebben een hele platte organisatie neer willen zetten,’ vertelt Van Dommele. ‘Icopal en Esha gaan zich concentreren op het gebied van techniek, inkoop en productie en op deze gebieden intensief samenwerken. Beide bedrijven willen in dit opzicht profiteren van elkaars ervaring en expertise.’

De overgang verliep helaas niet pijnloos. Om de onderneming te laten passen in de nieuwe organisatie, en het versneld winstgevend te maken, moest er flink gesneden worden in de oude organisatie. Het personeelsbestand is ingekrompen, de raffinaderij te Amsterdam is verkocht en het hoofdkantoor te Vianen gesloten. Van Dommele: ‘Strikt genomen zijn er geen ontslagen gevallen; wel zijn er minder werknemers teruggekeerd. Bij het faillissement stond immers iederéén op straat, inclusief ikzelf. In de nieuwe organisatie heeft een groot aantal medewerkers een nieuw contract aangeboden gekregen.’

Momenteel wordt bekeken hoe in de toekomst de ontwikkeling van gerecycleerde producten (Aquaversal en Ecoversal, zie Roofs 1-2005) gaat worden vormgegeven. ‘Dat is een ontwikkeling die niet te stoppen is, duurzaamheid is essentieel binnen alle ontwikkelingen. Op korte termijn zullen wij een beslissing nemen over het tijdspad.’

Synergie

Hoe past de Esha Group binnen de organisatie van Icopal? Icopal is met name sterk in de productie en levering van SBS-gerelateerde producten. Eén van de sterke punten van Esha ligt bijvoorbeeld in de APP-gerelateerde producten. In dit opzicht vullen beide concerns elkaar aan. Dit maakt het ook wenselijk en mogelijk dat Esha met de eigen competentie, dus onder de eigen naam en met de eigen identiteit, binnen de Icopal-organisatie blijft opereren.

‘De gehele organisatie is als gevolg van de overname technologisch sterker geworden,’ vertelt Van Dommele. ‘Voor onze producten voor de bouw is onze R&D-afdeling al geïntegreerd met die van Icopal. Dit samengaan zal op meerdere gebieden plaatsvinden. Beide organisaties zullen niet nalaten van elkaar te leren. Hiertoe zijn een aantal optimalisatieprogramma’s gestart, die er toe moeten leiden dat de organisatie zo efficiënt mogelijk wordt gestroomlijnd. Het moederbedrijf is een sterk marktgerichte organisatie. De optimalisatieprogramma’s zullen dan ook waarschijnlijk leiden tot een aantal wijzigingen in de marktbenadering. De productiemethode zal efficiënter worden; de logistiek zal worden verbeterd; de dienstverlening aan de klant zal completer worden. Dit alles is momenteel in ontwikkeling.’

‘Een belangrijk onderdeel van onze marktbenadering zal blijven: de verwerker sterker te maken. Het dak wordt steeds meer erkend als essentieel bouwonderdeel. In de infrastructuur zal meer worden gewerkt op basis van design & construct of een PPS-contract. De rol van de leverancier in het bouwproces zal mede hierdoor in de toekomst belangrijker worden. Dit betekent dat wij veel zullen moeten doen aan productontwikkeling en applicatietechnieken. En het betekent ook dat wij extra zullen moeten investeren in onze relatie met de applicateur.’

Niet gemakkelijk

Van Dommele heeft positieve verwachtingen van de samenwerking. ‘Vergelijk het met een voetballer. Als je een goede speler opstelt in een goed voetballend team, zal hij vanzelf beter gaan spelen. Zo zie ik ook onze situatie. De opname van onze organisatie in die van het Deense moederbedrijf, is voor ons een positieve ontwikkeling. Omdat wij optimaal gebruik kunnen maken van de kennis die binnen het concern aanwezig is, kunnen wij als bedrijf groeien. Esha zal binnen afzienbare tijd weer een gezonde en winstgevende organisatie zijn. De basis en wil daarvoor is ruimschoots aanwezig.’

Desondanks zal het vanuit deze situatie niet gemakkelijk zijn om een verdere groei en exposure te realiseren en het bedrijf weer op de kaart te zetten. Van Dommele: ‘Maar als het gemakkelijk was, deed iedereen het. Iedereen binnen ons bedrijf is zich bewust van het feit dat we vertrouwen moeten opbouwen. Ik ben in ieder geval erg dankbaar dat wij het vertrouwen van de markt en van onze aandeelhouders niet hebben verloren. Dat steunt ons enorm. Ik zie het dan ook als een verplichting om dat vertrouwen waar te maken.’ Dit wil men realiseren met de kwaliteit van de producten en dienstverlening, en de uitbreiding van het assortiment middels productinnovatie. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld ook in de toekomst oplossingen te bieden voor problemen waar men in de markt mee worstelt. Binnenkort zal men dan ook kunnen meedenken over o.a. oplossingen ter verbetering van de luchtkwaliteit.