Zoeken

Roofs 2005-07-20 Zo plezierig mogelijk oud worden

Het imago van het dak is de laatste jaren duidelijk vooruit gegaan. Was het voorheen, als ‘onzichtbaar’ deel van het gebouw, bij uitstek het bouwdeel waarop bezuinigd moest worden, tegenwoordig gebeurt er steeds meer op het dak. De rol van de dakdekker in het bouwproces is dan ook aan verandering onderhevig. Roofs ondervroeg hierover Marc Evers, directeur van Mastum Daksystemen in Utrecht.

Steeds vaker leveren architecten bijzondere dakontwerpen af. Het is niet vreemd meer als een opdrachtgever een aparte vormgeving, afwijkend materiaalgebruik, of meervoudig gebruik van het dakoppervlak verlangt. Als verantwoordelijke van het dak is de dakdekker bij uitstek degene die deze ontwikkelingen dient bij te houden. Zijn betrokkenheid bij het bouwproces, al vanaf de ontwerpfase, wordt steeds meer een ‘must’ om het bouwproces soepel te laten verlopen. Daartoe is het belangrijk dat het betrokken dakdekkerbedrijf de nodige kennis in huis heeft, en geen concessies doet aan zijn eigen kwaliteitsstandaard.

‘Het gaat er toch om dat je zo plezierig mogelijk oud wordt,’ zegt Marc Evers, directeur van dakdekkerbedrijf  Mastum Daksystemen. ‘Ik heb geen zin om telkens opdrachtgevers te moeten ontlopen, waarvan ik weet dat het dak niet goed is uitgevoerd. Liever zorg ik ervoor dat de daken die onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, góed worden uitgevoerd. Concessies aan de kwaliteit doe ik niet, dan voer ik het dak net zo lief niet uit. En helaas komen we nog iedere dag voorbeelden uit de markt tegen waar iets anders is aangeboden of is aangebracht dan de opdrachtgever heeft gevraagd. Zeker in de huidige markt waar prijzen erg onder druk staan, ontstaan dit soort praktijken. Ze moesten zich rot schamen!’

Bouwpartner

Evers pleit ervoor de dakdekker al in de ontwerpfase te betrekken bij het bouwproces. ‘Het lijkt niet meer dan logisch om degene die verstand heeft van het dak te laten meepraten over de uitvoering daarvan. Leg de verantwoordelijkheid daar, waar die hoort. Problemen en kritische details kunnen van tevoren worden besproken, de faalkosten van een project kunnen hiermee worden geëlimineerd voordat de uitvoering begint. De calculatiekosten zullen vanwege een vroegtijdige werkvoorbereiding inderdaad wat hoger uitvallen, maar de faalkosten van alle partijen gaan drastisch omlaag. Een goede communicatie tijdens de voorbereiding van het werk is voor alle partijen gunstig.’

Evers signaleert dat deze praktijk al steeds meer trend wordt. ‘Professionele samenwerking is vanzelfsprekend gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Een vergelijking met de privé situatie verduidelijkt mijn standpunt misschien het beste. In een huwelijk wil je blindelings van elkaar op aan kunnen, het spreekt als het goed is vanzelf dat men loyaal is aan de ander en afspraken worden nagekomen. Zo willen wij ook met onze partners samenwerken. Wij hebben de kennis in huis om een groter deel van de verantwoordelijkheid op ons te nemen.’

‘Kwaliteit kost geld,’ zegt Evers. ‘Een goede wijn is nu eenmaal duurder dan het huismerk van de supermarkt. En ook een goede service is belangrijk. In dit land zijn we inmiddels zover dat service ver is te zoeken, nergens heb je het gevoel dat je als klant nog koning bent. De winkelketens zijn zo groot geworden dat het personeel geen enkele binding heeft met het bedrijf. Het lijkt ze dan ook niet uit te maken of je er nu wat koopt of niet. Wij hebben service hoog in het vaandel staan, de klant is wel degelijk koning. De klant maakt het ons toch mogelijk om iedere dag met veel plezier te werken. Op deze wijze is in ons bedrijf een omgeving gecreëerd waar het meedenken met onze relaties centraal staat. Vanaf het eerste advies over het daksysteem tot en met het financiële verloop van het project.’

Leven op daken

‘Kwaliteit’ is ook een centraal begrip in het concept Leven op daken. Dit is het samenwerkingsverband van een aantal verwerkers en leveranciers dat een totaalpakket op het gebied van groen- en gebruiksdaken biedt. Een door Leven op daken uitgevoerd dak mag rekenen op de unieke verzekerde all-in garantie. Zie voor meer informatie het artikel ‘Samenwerkingsverband perkt risico’s gebruiksdaken in’ in Roofs 5-2004.

Het dakdekkerbedrijf participeert vooral in het samenwerkingsverband voor groen- en gebruiksdaken om een juiste verwerking van dit soort daken te promoten. ‘Het is ook een beetje missiewerk,’ vertelt Evers. ‘Waarom anders zouden wij zo prominent op de Nationale Dakendag aanwezig zijn? Dat is puur omdat wij het belangrijk vinden dat dit soort daken op een goede manier wordt uitgevoerd. De participanten van Leven op Daken organiseren regelmatig seminars en/of studiemiddagen, bijvoorbeeld een studiemiddag ‘Groendaken en dakpleinen, de ontginning van het daklandschap’ bij BDA. Wij willen als kenniscentrum voor de markt fungeren. Promotie van kwaliteit betekent in dit geval ook promotie van onze producten, omdat wij geloven dat de kwaliteit het best is gewaarborgd bij toepassing van deze producten in een bouwteam. Onze activiteiten richten zich momenteel op een opname in het STABU-bestek.’

‘Inmiddels is Leven op daken een begrip in de dakenmarkt en zijn wij druk doende ons bereik te vergroten. Onze capaciteit moet een landelijke dekking kunnen garanderen, wij willen de disciplines uitbreiden door bijvoorbeeld ook installaties voor zonne-energie in het pakket op te nemen. Ook willen wij op Europees niveau meepraten. De ontwikkelingen omtrent regelgeving over de uitstoot van roetdeeltjes en warmteontwikkeling in de stad rechtvaardigen deze ambities.’ Zodra over deze onderwerpen concrete ontwikkelingen zijn te melden, zal Roofs hierop uitgebreid terugkomen.