Zoeken

Roofs 2005-09-06 ‘Bagatelliseren probleem wateraccumulatie is onbegrijpelijk’

Het brede scala aan onderwerpen en thema’s binnen de dakenbranche is dikwijls aanleiding voor discussie. Sinds 1999, het jaar waarin Nic-Jan Bruins startte met het dakadviesbureau DGI Dak & Gevel Ingenieurs, levert hij met zijn columns en redactionele artikelen (waaronder de serie "De dakingenieur aan het werk") in Roofs een belangrijke bijdrage aan de discussies. Aanleiding met hem in gesprek te gaan over de adviesbranche en de plaats die DGI hierin heeft verworven.

We ontmoeten hem op het Heereplein in het centrum van Raamsdonksveer waar hij kantoor houdt in een, met behoud van details, gerestaureerd oud gemeentehuis.

Waarom ben je een eigen adviesbureau gestart?

‘Enige tijd nadat ik promotie had gemaakt tot adjunct-directeur, werd mij duidelijk dat het binnen een groot adviesbureau vooral gaat over managen. Dit zou betekenen dat ik als dakadviseur steeds minder in de praktijk tussen mijn klanten zou staan. Een kleiner adviesbureau tot 15 medewerkers, waar managen goed met adviseren kan blijven samengaan, sprak mij meer aan. Omdat er naast BDA geen vergelijkbaar bureau met eenzelfde kwaliteitsniveau voorhanden was, ben ik de uitdaging aangegaan er zelf één te starten.’

Is dat allemaal van het spreekwoordelijke leien dakje gegaan?

‘We zijn gestart in de goede tijd en hebben ons in de afgelopen jaren ondanks een mindere economie volgens plan kunnen ontwikkelen. Het was in de eerste jaren wel een kwestie van geduld. Als nieuw adviesbureau kun je niet even rondbellen of -mailen dat je bent gestart en graag wil beginnen. Gelukkig bleek mijn oude relatienetwerk, in combinatie met werkzaamheden die ik voor Vereniging Eigen Huis heb verricht, voldoende om rustig te kunnen starten.

Onze visie, waarmee we opdrachtgevers onafhankelijk, met een goede service en met een juiste prijs/kwaliteit verhouding bijstaan, heeft zijn waarde bewezen. Door de mond-tot-mond-reclame van onze opdrachtgevers groeide onze relatiekring gestaag.’

Wat zijn de hoogtepunten?

‘Het moment waarop wij in 2004 door NOVA zijn benaderd om mee te werken aan een special over dakinstortingen door wateraccumulatie vond ik een bijzonder hoogtepunt. De uitzending, en de reacties hierop, waren voor ons een bevestiging dat DGI Dak & Gevel Ingenieurs zich op dit gebied mede toonaangevend mag noemen.

Vanaf 2003 zijn er honderden daken preventief onderzocht op het risico van wateraccumulatie. Onze opdrachtgevers weten dat zij geen risico meer lopen door het op onze aanwijzing laten passen van noodoverloopsystemen en/of voorzieningen. De algemeen nog steeds bagatelliserende houding ten aanzien van dit onderwerp is voor ons moeilijk te begrijpen. Dit blijft, met in absolute zin 15 tot 20 instortingen per jaar, tot op heden een belangrijke bouwschade waarbij naast economische schade ook levens op het spel kunnen staan.

Bij de dakinstortingen die wij onderzocht hebben was naast de bouwkundige schade de bedrijfsgevolgschade aanzienlijk.’

Zijn er ook dieptepunten?

‘Gelukkig maar één. Terugkijkend was dit een dieptepunt waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Eind 2002, drie jaar na de start, toen duidelijk werd dat wij de toenemende vraag naar advieswerkzaamheden met zijn tweeën niet meer binnen de normale werktijden konden beantwoorden, zijn we ons gaan beraden. De vraag of we moesten uitbreiden door aanname van personeel, of een fusie met een ander adviesbureau moesten aangaan, was lastig te beantwoorden. Uiteindelijk werd het een fusie, gevat in een gezamenlijke nieuwe BV. De samenwerking werd echter geen succes, waardoor binnen het jaar de BV weer werd ontbonden en beide bedrijven weer de eigen weg zijn ingeslagen.’

Wat zijn op dit moment de kernactiviteiten van DGI?

‘Naast alle algemeen voorkomende ingenieurswerkzaamheden op het gebied van daken en gevels zijn wij vooral gespecialiseerd in:

Groot onderhoud aan daken en gevels

De werkvoorbereiding, de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering van groot onderhoud aan daken en gevels. Nadat een gedegen onderzoek is uitgevoerd en in samenspraak met de opdrachtgever een onderhoudsplan is uitgewerkt, wordt er een bestek samengesteld. Na aanbesteding wordt het werk begeleid (of directie gevoerd) tot aan de oplevering.

Schadeonderzoek aan daken en gevels

Ingeschakeld door verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, rechtbanken en advocaten worden wij gevraagd onze specifieke expertise toe te passen bij stormschade, brandschade, constructieve schade, dakinstortingen en bouwfysische problemen. Opvallend hierin is de toenemende vraag naar infrarood onderzoek, waarmee bouwfysische tekortkomingen haarfijn, zonder destructief onderzoek, kunnen worden vastgelegd.

Infrarood onderzoek van de borstwering

Inspecties tijdens uitvoering

Een belangrijk onderdeel van de kernactiviteiten is de uitvoering van inspecties tijdens de uitvoering en oplevering waarbij op ontwerp-, uitvoering- en arbo gerelateerde aspecten wordt gecontroleerd. Per jaar worden er nu tegen de 1000 inspecties uitgevoerd. Deze aantallen maken het mogelijk deze inspecties landelijk tegen zeer scherpe tarieven uit te voeren.

Op dit moment wordt met in totaal vijf medewerkers hard gewerkt om duurzaam de met de opdrachtgever afgesproken kwaliteit te blijven leveren.

Onze tekenwerkzaamheden besteden wij uit aan een gespecialiseerde autoCAD-tekenaar, die door ons intern is opgeleid ten aanzien van specifieke dak- en geveldetaillering. Voor gecompliceerde constructieve berekeningen vallen wij terug op SEC Schouten Engineering Consultancy BV uit Breda, waarvan wij inmiddels weten dat vrijwel ieder constructief probleem met geavanceerde computersimulatie software kan worden geanalyseerd en worden opgelost.’

Wat zijn de toekomstplannen?

‘Met behoud van kwaliteit en het daarbij passende service niveau hopen wij ons verder te ontwikkelen. Om aan de toenemende vraag naar inspecties, de uitvoering van risico-inventarisaties en begeleiding van dakwerkzaamheden te beantwoorden, zijn we voornemens eind 2005 een tweede vestiging te openen ter verbetering van de landelijke dekking en ter beperking van de verloren reistijden door files. Begin 2006 verwachten we een extra inspecteur voor beide vestigingen aan te kunnen nemen.’