Zoeken

Roofs 2005-09-14 EPDM verlijmen op steenwol

De keuze voor een dakbedekkingssysteem hangt van verschillende factoren af. Waterdichtheid en duurzaamheid zijn belangrijk, maar ook argumenten als budget en brandveiligheid kunnen zwaar meewegen. Enkele samenwerkende partijen zijn op zoek gegaan naar een manier om verschillende factoren te combineren.

Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van opdrachtgevers, is het dikwijls ook wel noodzakelijk de samenwerking te zoeken. Alleen op deze manier kunnen de kenmerken van verschillende producten worden samengevoegd. Een goed voorbeeld hiervan is de combinatie van de EPDM-lijmen die Mawipex sinds enige tijd op de markt brengt, en de Rhinox dakisolatieplaat van Rockwool. Onlangs is in Helmond het dak van Franke Roestvrijstaal Nederland BV met deze combinatie uitgevoerd.

Verlijmen EPDM

Met de SprayBond en de FlexibleBond heeft de dakenmarkt al enige tijd ervaring op kunnen doen met het verlijmen van EPDM. De FlexibleBond is ontwikkeld voor de partiële verkleving en wordt in rupsen op de te verkleven dakbedekking aangebracht. De SprayBond is een contactlijm die door middel van een spuitsysteem wordt aangebracht. Maar hoe goed deze producten ook mogen kleven, veel hangt af van de ondergrond waarop verkleefd wordt. Verkleving op normale steenwol isolatieplaten is in veel gevallen niet mogelijk als gevolg van de oppervlaktestructuur van de steenwol. Ook de onderlinge verbindingen in het dakpakket spelen een rol. Als bijvoorbeeld de isolatieplaat niet correct aan de ondergrond is gemonteerd, zullen bij een zware storm daar de problemen ontstaan, een daksysteem is zo sterk als de zwakste schakel.

Om het toepassingsgebied van verkleefde EPDM verder te vergroten, hebben leverancier Mawipex uit Rilland en isolatieproducent Rockwool de samenwerking gezocht. Men bedacht dat het mogelijk moest zijn de EPDM dakbedekking rechtstreeks te verkleven op de Rhinox dakisolatieplaat. Hiermee kan dus EPDM ook op steenwol worden verlijmd. Ook op andere isolatiematerialen met harde bovenlagen is dit mogelijk.

De Rhinox dakisolatieplaat is in eerste instantie ontwikkeld om de beloopbaarheid te verbeteren. Het bleek echter goed mogelijk om op de harde toplaag van gecomprimeerde steenwol EPDM te verkleven. Men heeft de combinatie laten testen bij BDA, uit deze testen is gebleken dat de combinatie een windlast van 3,5 kiloPascal kan weerstaan, wat in de praktijk inhoudt dat een rekenwaarde van 2,8 kiloPascal kan worden gehanteerd. Vanzelfsprekend staat of valt het systeem met een zorgvuldige verwerking, volledige verkleving is belangrijk.

Brandveilig en arbeidsvriendelijk

Het bedrijfspand van Franke Roestvrijstaal Nederland BV in Helmond is het eerste grote project dat met dit systeem is uitgevoerd. De producent van roestvrijstalen producten voor de professionele markt en particuliere sanitairvoorzieningen breidde de productielocatie in Helmond uit. Men diende daarom een dakoppervlak van 4000 m2 van dakbedekking te voorzien. De opdrachtgever wenste het dak brandveilig en arbeidsvriendelijk aan te brengen en ook het budget binnen de perken te houden. Daarom heeft men gekozen voor een steenwol isolatieplaat en een EPDM dakbedekking.

Directeur Geert-Jan Vogels van Mawipex vertelt: ‘Het systeem is vooral rendabel op grote daken zonder veel details, zoals in Helmond het geval was. De Rhinox isolatieplaten zijn zeer snel te verleggen. De EPDM membranen zijn leverbaar in breedten van vijf meter zonder fabrieksnaden. Deze zijn eveneens zeer snel te aan te brengen: het is een kwestie van de dakbedekking fixeren, vervolgens het membraan te vouwen en de ene kant voorzien van lijm, daarna de andere kant, en tenslotte de dakbedekking aandrukken. Met drie man personeel verwerkten wij, inclusief isolatie, zo’n 250 m2 per dag.’

‘De snelheid van werken vormde het belangrijkste argument van de opdrachtgever, maar ook de brandveiligheid en arbeidsvriendelijkheid speelden een belangrijke rol. Dat de lijm een brandveilige manier van aanbrengen betekent, spreekt voor zich. Het is ook een arbeidsvriendelijke manier omdat de lijm geen oplosmiddelen bevat.

De testen bij BDA zijn recent afgerond; momenteel gaat men actief met het systeem de markt op. De verwachting is dat op korte termijn meer projecten op deze manier zullen worden uitgevoerd.

Uitbreiding productielocatie Franke Roestvrijstaal Nederland BV, Helmond

Opdrachtgever: Franke Roestvrijstaal Nederland BV, Helmond

Leverancier Rhinox dakisolatie: Rockwool Benelux BV, Roermond

Leverancier EPDM dakbedekking: Mawipex BV, Rilland

Dakdekker: Van Doorn Dakspecialist BV, Veldhoven